• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Wyniki finansowe instytucji kultury w...

  W 2017 roku zarówno przychody z całokształtu działalności jak i koszty uzyskania tych przychodów w badanych instytucjach kultury były wyższe od...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2018 r. wynosi 110,8 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed...

  Infografika - Koniunktura gospodarcza...

  Wskaźniki jakości pracy 2017

  Główny Urząd Statystyczny po raz drugi przygotował publikację ze wskaźnikami opisującymi jakość pracy. Opiera się ona na pracach grupy ekspertów...

  Koniunktura konsumencka. Marzec 2018...

  Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,4.

  Dynamika sprzedaży detalicznej w...

  Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym br. wyniosła 107,7 w skali roku.

  Wyniki finansowe przedsiębiorstw...

  W 2017 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Poprawiły się podstawowe wskaźniki...

  Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane...

  W 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 88330 osób i...

  Infografika - Lasy w Polsce (21 marca...

  Ceny produktów rolnych w lutym 2018 roku

  Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wo-łowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w lutym 2018...

  Turyści w bazie noclegowej. Styczeń...

  Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej...

  Informator o badaniach i...

  Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty poświęcone tej...

  Budownictwo mieszkaniowe w okresie...

  Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2018 r. oddano do użytkowania 29576 mieszkań, tj. o 10,0% więcej niż przed rokiem (kiedy odnotowano...

  Dynamika produkcji przemysłowej i...

  W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,4% w porównaniu z lutym ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 31,4%. W okresie...

  Wskaźniki cen produkcji sprzedanej...

  Według wstępnych danych w lutym 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% niższe w porównaniu ze styczniem 2018 r. Wyższe natomiast...

  Badanie koniunktury gospodarczej -...

  Prezentacja metodologii jakościowego badania koniunktury gospodarczej - wielkości i zasad doboru próby, organizacji badania, tematycznego zakresu...

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 r. wyniosło 4599,68 zł.

  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 r. wyniosło 4599,72 zł.

  Przeciętne zatrudnienie i...

  W lutym 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6197,0 tys., a przeciętne miesięczne...

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r. w stosunku do stycznia 2018 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r. w stosunku do grudnia 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o...

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy...

  Finał drugiej edycji Olimpiady...

  Za nami finał II edycji Olimpiady Statystycznej. W tegorocznych zmaganiach udział wzięło blisko 2 600 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych...

  Obroty towarowe handlu zagranicznego...

  Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br. wyniosły w cenach bieżących 69,4 mld zł w eksporcie oraz 71,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka