• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 r. wyniosło 4574,02 zł.

  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r. wyniosło 4574,35 zł.

  Obwieszczenie w sprawie wysokości...

  Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik...

  Przeciętne zatrudnienie i...

  W październiku 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,4% r/r i wyniosło 6035,8 tys., a przeciętne miesięczne...

  Infografika - Studenci (17 listopada...

  Emerytury i renty w 2016 r.

  Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury,...

  Turyści w bazie noclegowej. Wrzesień...

  Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej...

  European Conference on Quality in...

  Europejska konferencja na temat...

  Szybki szacunek produktu krajowego...

  W III kwartale 2017 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,1% w porównaniu z poprzednim...

  Infografika - Światowy Dzień Walki z...

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 r. w stosunku do września 2017 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,7% przy spadku...

  Koszty pracy w gospodarce narodowej w...

  Podstawowe mierniki kosztów pracy (tj. przeciętny koszt pracy na 1 zatrudnionego, koszt pracy 1 godziny opłaconej, koszt pracy 1 godziny...

  Centra integracji społecznej, kluby...

  W 2016 r. aktywnie działało 1187 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej. Głównie były to placówki nakierowane na aktywizację osób z...

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4255,59 zł.

  Obroty towarowe handlu zagranicznego...

  W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 640 646,3 mln zł, a import 632 621,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się...

  Produkt krajowy brutto i wartość...

  Główny Urząd Statystyczny publikuje zrewidowane dane z rachunków regionalnych w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną...

  Formularze zamawiania danych...

  Podmioty gospodarcze według rodzajów...

  W 2016 roku, w badanej zbiorowości 74 917 przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób i więcej dominowały podmioty małe, tj. o liczbie...

  Badanie statystyczne z zakresu...

  Badanie kondycji gospodarstw domowych...

  Baza noclegowa według stanu w dniu 31...

  W lipcu 2017 r. sprawozdaniem zostało objętych 10 681 turystycznych obiektów noclegowych (wzrost o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego), na które...

  Oświata i wychowanie w roku szkolnym...

  Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profi...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka