• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Żłobki i kluby dziecięce w 2017 roku

  Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie kraju działało 3120 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniły opiekę...

  Zakłady stacjonarne pomocy społecznej...

  Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju działały 1723 zakłady stacjonarne pomocy społecznej, które dysponowały 116,1 tys....

  Instytucjonalna piecza zastępcza w...

  Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju działało 1168 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, które dysponowały 18,9...

  Rodzinna piecza zastępcza w 2017 roku

  Na koniec 2017 r. w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało 37201 rodzin za-stępczych oraz 571 rodzinnych domów dziecka, które zapewniały...

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 r. w stosunku do marca 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej...

  Wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez ZUS w ramach konta ubezpieczonego wyniósł 103,99 (wzrost o...

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,6% oraz usług – o...

  Szybki szacunek produktu krajowego...

  Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1 % w porównaniu z I...

  Miesięczna informacja o podmiotach...

  Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa...

  Wyniki finansowe podmiotów...

  Charakterystyka wielkości i struktury przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w...

  Wyniki produkcji roślinnej w 2017 roku

  Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.

  Obwieszczenie w sprawie pierwszego...

  Według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2017 r. wyniosła 1 982,1 mld zł.

  Obroty towarowe handlu zagranicznego...

  Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 218,8 mld zł w eksporcie oraz 222,8 mld zł w imporcie.

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosło 4622,84 zł.

  Pogłowie świń według stanu w marcu...

  Według wstępnych danych pogłowie świń* w marcu 2018 r. liczyło 11 992,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku...

  Modernizacja europejskiej statystyki...

  Zmiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym postępująca globalizacja, a także nowe potrzeby użytkowników wpływają na zakres danych, jakie...

  Lista jednostek sektora instytucji...

  Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) zgodnie z ESA2010 według podsektorów i PKD wg stanu na 31...

  Wyniki finansowe otwartych funduszy...

  Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł w 2016 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy...

  Krwiodawstwo w 2017 r.

  W 2017 r. funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 140 oddziałów terenowych. Liczba krwiodawców wyniosła 612,8 tys. osób, w tym 612,6...

  Szybki szacunek wskaźnika cen towarów...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (wskaźnik cen...

  Szybki szacunek wskaźnika cen towarów...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (wskaźnik cen...

  Poland Quarterly Statistics No. 4/2017

  Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle...

  Poland Quarterly Statistics No. 4/2017

  Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle...

  Pracujący na własny rachunek w 2017 roku

  Analiza pracujących na własny rachunek w odniesieniu do stopnia zależności ekonomicznej i organizacyjnej od klienta/zleceniodawcy, warunków...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka