• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Zatrudnienie i wynagrodzenia w...

  Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.

  Beneficjenci środowiskowej pomocy...

  Publikacja „Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.” nawiązuje w swoim układzie do poprzednich czterech edycji i przedstawia zmiany...

  Ruch graniczny oraz wydatki...

  W III kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 82,6 mln, z tego 47,9 mln (58,0%) dotyczyło cudzoziemców...

  Działalność stowarzyszeń i podobnych...

  W 2016 r. aktywnie działało 91,8 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz...

  Działalność stowarzyszeń i podobnych...

  W 2016 r. aktywnie działało 91,8 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz...

  Działalność stowarzyszeń i podobnych...

  W 2016 r. aktywnie działało 91,8 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz...

  Działalność stowarzyszeń i podobnych...

  W 2016 r. aktywnie działało 91,8 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz...

  Życzenia Boże Narodzenie 2017

  Ceny robót budowlano-montażowych i...

  Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki...

  Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń...

  Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w trzech kwartałach 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki...

  Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017

  Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i...

  Produkcja ważniejszych wyrobów...

  Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...

  Informacja o sytuacji...

  Infografika - Średnie ceny detaliczne...

  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych...

  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2017 r.

  Koniunktura w przemyśle,...

  W grudniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do prezentowanych...

  Infografika - Koniunktura gospodarcza...

  Wynikowy szacunek głównych...

  Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r.

  Rachunki ekonomiczne środowiska

  Rachunki ekonomiczne środowiska stanowią narzędzie łączące informacje dotyczące gospodarki i środowiska. Umożliwiają zmierzenie wkładu środowiska...

  Analiza walorów turystycznych...

  Jest to opracowanie eksperymentalne na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz...

  Koniunktura konsumencka. Grudzień...

  Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był niższy o 3,3 p. proc. w...

  Wiadomości Statystyczne nr 12/2017 (678)

  W numerze m. in.: Janusz WITKOWSKI — Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jako podstawa modernizacji statystyki pracy; Agnieszka ZGIERSKA — 25...

  Beneficjenci świadczeń rodzinnych w...

  W opracowaniu szczegółowo opisano zbiorowość rodzin z dziećmi, które pobierają zasiłek rodzinny, jako najliczniejszą i najbardziej reprezentacyjną...

  Budownictwo mieszkaniowe w okresie...

  W okresie jedenastu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka