• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Obwieszczenie w sprawie średniej...

  Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2018 r. wyniosła 67,01 zł za 1 dt.

  Obwieszczenie w sprawie wskaźnika...

  Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do II półrocza 2017 r. wyniósł 94,7 (spadek cen o 5,3%).

  Dynamika produkcji przemysłowej i...

  W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,8% w porównaniu z czerwcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 24,7%. W...

  Wskaźniki cen produkcji sprzedanej...

  Według wstępnych danych w czerwcu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% wyższe w porówna-niu z majem 2018 r., szacuje się, że...

  Koniunktura konsumencka. Lipiec 2018...

  Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,2.

  Powierzchnia i ludność w przekroju...

  Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na 1 stycznia 2018 roku.

  Budownictwo mieszkaniowe - tablice...

  Tablice przeglądowe prezentujące miesięczne zestawienie danych dotyczących ilości mieszkań oddanych do użytkowania od 1991 r.

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2018 r. wyniosło 4845,78 zł.

  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2018 r. wyniosło 4848,16 zł.

  Obwieszczenie w sprawie miesięcznego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2018 r. wyniosło 4811,42 zł.

  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2018 r. wyniosło 4812,84 zł.

  Budownictwo mieszkaniowe w okresie...

  W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których...

  Przeciętne zatrudnienie i...

  W czerwcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6222,1 tys., a przeciętne miesięczne...

  Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018

  Obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis statystyczny...

  Świadczenie wychowawcze, dodatek...

  Rządowym programem „Rodzina 500+” realizowanym w 2017 roku objęto 3 845 tys. dzieci do 18 lat. Świadczenie wychowawcze otrzymywało około 3 797 tys....

  Prace techniczne w Portalu...

  Podsumowanie II Kongresu Statystyki...

  Trzy dni, 32 dwie sesje tematyczne i prawie pół tysiąca uczestników. II Kongres Statystyki Polskiej w opinii naszych gości był wielkim sukcesem pod...

  Zwierzęta gospodarskie w 2017 roku

  Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2017 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt...

  Efektywność wykorzystania energii w...

  Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią...

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do maja 2018 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r. w stosunku do I kwartału 2018 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (w tym usługi – o 0,5%, przy spadku cen...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka