• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Wiadomości Statystyczne nr 1/2018 (680)

  W numerze m. in.: Andrzej BĄK — Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny stanu środowiska w województwie dolnośląskim;...

  Bilansowe wyniki finansowe podmiotów...

  Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników...

  Konferencja prasowa Prezesa GUS - 30...

  Konferencja prasowa Prezesa GUS - 30 stycznia 2018 r., godz. 10:00.

  Konferencja prasowa Prezesa GUS z 30...

  Temat konferencji: "Produkt krajowy brutto w 2017 r. - szacunek wstępny" (materiały z konfernecji)

  Koniunktura w przemyśle,...

  Dane i wskaźniki dotyczące koniunktury gospodarczej.

  Urodzenia żywe w 2017 r. - dane wstępne

  Ze wstępnych danych wynika, że w 2017 r. zarejestrowano 403 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 20 tys. więcej niż w poprzednim roku. Współczynnik...

  Biuletyn Statystyczny Nr 12/2017

  Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.

  Produkcja ważniejszych wyrobów...

  Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje...

  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych...

  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2017 r.

  Infografika - Koniunktura gospodarcza...

  Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016

  Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w...

  Osobowy ruch graniczny z Ukrainą,...

  Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.

  Ceny robót budowlano-montażowych i...

  Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w styczniu 2018 r. wynosi 113,5. Kształtuje się on w styczniu na poziomie wyższym od...

  Dynamika produkcji przemysłowej i...

  W grudniu 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,7% w porównaniu z grudniem 2016 r., a produkcja budowlano-montażowa – o 12,7%.

  Ceny produktów rolnych w grudniu 2017...

  Na rynku produktów rolnych w grudniu 2017 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów (niższe były jedynie ceny...

  Wskaźniki cen produkcji sprzedanej...

  Według wstępnych danych w grudniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,3% w porównaniu z grudniem 2016 r. Wzrost cen...

  Koniunktura konsumencka. Styczeń 2018...

  Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 4,1 p. proc. w...

  Dynamika sprzedaży detalicznej w...

  W grudniu 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 5,2% (wobec wzrostu o 8,8% przed miesiącem oraz o 6,1% w...

  Rocznik Statystyczny Województw 2017

  Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym. Informacje o województwach...

  Niefinansowe rachunki kwartalne wg...

  Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do III kwartału 2017 r.

  Infografika - Ludność w wieku 60+...

  Obwieszczenie w sprawie średniej...

  Według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2017 r. wyniosła 64,93 zł za 1 dt.

  Obwieszczenie w sprawie wskaźnika...

  Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2017 r. wyniósł 104,3 (wzrost cen o 4,3 %).

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka