• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Szybki szacunek produktu krajowego...

  Dynamika realna PKB w IV kwartale 2017r. wg szybkiego szacunku wyniosła 105,1

  Obroty towarowe handlu zagranicznego...

  Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 870,1 mld zł w...

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4516,69 zł.

  Komunikat w sprawie kwoty bazowej w...

  Kwota bazowa w 2017 r. wyniosła 3731,13 zł.

  Komunikat w sprawie realnego wzrostu...

  Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 3,4 %.

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł.

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wyniosło 4514,83 zł.

  Europejski Konkurs Statystyczny

  Kształcenie dorosłych w 2016 roku

  W 2016 r. w Polsce 45,1% osób w wieku 18-69 lat deklarowało udział w szeroko rozumianym kształceniu, w tym 30,7% (około 8,3 mln osób) w edukacji...

  Baza organizacji i instytucji...

  Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności...

  Infografika - Światowy Dzień Walki z...

  Badanie spójności społecznej...

  Struktura wynagrodzeń według zawodów...

  Informacje o osobach zatrudnionych oraz poziomach miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto, rozkładzie płac (decyle), najwyższych i...

  Działalność badawcza i rozwojowa w...

  Działalność badawcza i rozwojowa jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego.

  Partie polityczne w 2016 r.

  Na koniec 2016 r. z 86 zarejestrowanych partii politycznych aktywną działalność prowadziły 72 partie, tj. o 3 więcej niż w 2014 r. Partie, które...

  Badanie kondycji gospodarstw domowych...

  Prace techniczne 01.02.2018

  Wyspecjalizowane segmenty rynku...

  W publikacji przedstawiono sytuację wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego wraz z pogłębioną analizą ich działalności, a także prezentacją...

  Aktywność ekonomiczna ludności Polski...

  Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy....

  Przedsiębiorstwa niefinansowe...

  Analiza zbiorowości nowo powstałych podmiotów według stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania oraz trudności napotykanych przez...

  Działalność gospodarcza podmiotów z...

  Prezentacja wielkości i struktury kapitału zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, w tym kapitału zagranicznego, kraju jego...

  Informacja o sytuacji...

  Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in....

  Produkt krajowy brutto w 2017 roku -...

  Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 roku był realnie wyższy o 4,6% w porównaniu z 2016 r., wobec 2,9% w 2016 (w cenach...

  Środki produkcji w rolnictwie w roku...

  Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2016/2017 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych, fosforowych, potasowych oraz...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka