• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Atlas statystyczny województwa śląskiego

  W opracowaniu przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych województwa śląskiego, na które duży...

  Obrót nieruchomościami w 2017 roku

  W 2017 roku podpisano 488, 1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 1,2% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2016...

  Atlas statystyczny województwa śląskiego

  W opracowaniu przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych województwa śląskiego, na które duży...

  Obrót nieruchomościami w 2017 roku

  W 2017 roku podpisano 488, 1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 1,2% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2016...

  Biuletyn Statystyczny Nr 6/2018

  Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.

  Produkcja ważniejszych wyrobów...

  Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje...

  Informacja o sytuacji...

  Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in....

  Bezrobotni zarejestrowani i stopa...

  Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i...

  Biuletyn Statystyczny Nr 6/2018

  Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.

  Produkcja ważniejszych wyrobów...

  Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje...

  Informacja o sytuacji...

  Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in....

  Bezrobotni zarejestrowani i stopa...

  Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i...

  Polska w Unii Europejskiej 2018

  Folder, prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan gospodarki w Polsce na tle...

  Ceny robót budowlano-montażowych i...

  Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki...

  Atlas statystyczny województwa...

  Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji statystycznych ujętych w sześciu działach tematycznych opisujących: położenie i podział...

  Turyści w bazie noclegowej. Maj 2018...

  Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej...

  Ceny produktów rolnych w czerwcu 2018...

  Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzo-wego, drobiu i mleka krowiego, w czerwcu 2018 r. w...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w lipcu 2018 r. wynosi 109,6 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed...

  Dynamika sprzedaży detalicznej w...

  Sprzedaż detaliczna1 w cenach stałych w czerwcu br. była wyższa niż przed rokiem o 8,2% (wobec wzrostu o 5,8% w czerwcu ub. roku). W porównaniu z...

  Infografika - Koniunktura gospodarcza...

  Ochrona zdrowia w gospodarstwach...

  Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów...

  A picture of Poland. Statistics for SDGs

  W 2015 r. Polska została jednym z 193 sygnatariuszy Rezolucji ONZ w sprawie Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. W lipcu 2018 r. po raz...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka