• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Produkcja upraw rolnych i...

  Wyniki ostatecznych szacunków upraw rolnych, plonów roślin pastewnych wg kierunków uprawy (ziarno, pasza, nawóz zielony) oraz produkcji warzyw,...

  Aktywność ekonomiczna ludności Polski...

  Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy....

  Osoby powyżej 50. roku życia na rynku...

  W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. W tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił...

  Aktywność ekonomiczna ludności Polski...

  Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy....

  Osoby powyżej 50. roku życia na rynku...

  W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. W tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił...

  Nauka i technika w 2016 roku

  Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw...

  Nauka i technika w 2016 roku

  Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw...

  Zatrudnienie i wynagrodzenia w...

  Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.

  Zatrudnienie i wynagrodzenia w...

  Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.

  Działalność podmiotów posiadających...

  Prezentacja informacji o podmiotach posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady w tym o przynależności do grup przedsiębiorstw i...

  Handel Zagraniczny. Statystyka...

  Niniejsza publikacja inauguruje serię opracowań analitycznych dotyczących handlu zagranicznego, których celem jest zaprezentowanie odbiorcom danych...

  Wiadomości Statystyczne nr 4/2018 (683)

  W numerze m. in.: Piotr KRAJEWSKI, Michał MACKIEWICZ, Katarzyna PIŁAT — Środowiskowe efekty ekspansji fiskalnej — zastosowanie modelu RBC; Waldemar...

  Nakłady i wyniki przemysłu w 2017 roku

  Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady...

  Wstępna ocena przezimowania upraw w...

  Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały...

  Gospodarka morska w Polsce w 2017 roku

  Na koniec 2017 r. w morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej odnotowano spadek liczby statków. Morską flotą transportową polscy przewoźnicy...

  Warunki pracy w 2017 roku

  W 2017 r. badaniem warunków pracy objęto 82,4 tys. zakładów pracy, w których pracowało 5 900,2 tys. osób. W 2017 r. liczba osób zatrudnionych w...

  4 maja GUS będzie nieczynny

  European Master in Official...

  Pod patronatem Eurostatu od kilku lat rozwija się inicjatywa European Master in Official Statistics (EMOS).

  Biuletyn Statystyczny Nr 3/2018

  Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.

  Produkcja ważniejszych wyrobów...

  Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje...

  Informacja o sytuacji...

  Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in....

  Bezrobotni zarejestrowani i stopa...

  Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu marca 2018 r.

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i...

  Ludność. Stan i struktura oraz ruch...

  Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka