• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Przeciętne zatrudnienie i...

  W grudniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 6064,8 tys., a przeciętne miesięczne...

  Zharmonizowane wskaźniki cen...

  Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 r. w stosunku do listopada 2017 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wyniósł 99,6 (spadek cen o 0,4%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2017 r. w stosunku do III kwartału 2017 r. wyniósł 101,1 (wzrost cen o 1,1%).

  Komunikat w sprawie przeciętnej...

  Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2017 r. wyniosła 823,59 zł.

  Komunikat w sprawie średniorocznego...

  Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł...

  Komunikat w sprawie średniorocznego...

  Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 102,0 (wzrost cen o 2,0%).

  Komunikat w sprawie średniorocznego...

  Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% (w tym usług – o 0,5%, a towarów – o 0,1%).

  Obroty towarowe handlu zagranicznego...

  W okresie styczeń – listopad 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 802 528,1 mln zł, a import 794 712,0 mln zł.

  Obwieszczenie w sprawie wskaźników...

  Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do...

  Zawody okręgowe - Olimpiada Statystyczna

  9 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej w 16 województwach zmierzy się 812 uczestników z 308 szkół.

  Bezrobocie rejestrowane. I-III...

  Opracowanie składa się z uwag metodycznych, uwag do tablic, części analitycznej oraz tablic statystycznych i wykresów w wersji dwujęzycznej...

  Zmiany klasyfikacji - sekcja Edukacja

  Nowelizacja PKD i PKWiU spowodowana była zmianami w systemie oświaty, związanymi z modyfikacją organizacji i funkcjonowania szkół i placówek...

  Ankieta koniunktury w gospodarstwie...

  Szybki szacunek wskaźnika cen towarów...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w grudniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o...

  Wybrane zagadnienia rynku pracy...

  Notatka informacyjna w sprawie wyników obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2016 r. dotyczących: wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej...

  Uczestnictwo mieszkańców Polski...

  Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.

  Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w...

  Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.

  Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen...

  Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej...

  Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację...

  Rocznik Statystyczny Gospodarki...

  Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2016 r. w porównaniu z latami poprzednimi.

  Dochody i warunki życia ludności...

  Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania,...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka