• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej...

  Ogłasza się, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach...

  Międzynarodowy Dzień Muzeów -...

  Turyści w bazie noclegowej. Marzec...

  Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej...

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r. w stosunku do marca 2015 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

  .

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,4%. Największy wpływ na wskaźnik cen...

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,4%. Największy wpływ na wskaźnik cen...

  Wyniki finansowe podmiotów...

  Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in. wskaźniki rentowności...

  Czerwcowe badania rolnicze

  W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2015 r. na terenie całej Polski ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą badania statystyczne z zakresu rolnictwa

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł.

  Obroty handlu zagranicznego ogółem i...

  W I kwartale br. eksport w cenach bieżących wyniósł 181256,3 mln zł, a import 172500,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8755,7...

  Wyniki produkcji roślinnej w 2014 r.

  Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.

  Badanie kondycji gospodarstw domowych...

  W dniach od 4 do 13 maja 2015 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw...

  Infografika - Biblioteki

  Infografika przygotowana z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

  Produkcja upraw rolnych i...

  Wyniki ostatecznych szacunków upraw rolnych, plonów roślin pastewnych wg kierunków uprawy (ziarno, pasza, nawóz zielony) oraz produkcji warzyw,...

  1939–1945 Pro Memoria

  „1939–1945 Pro Memoria” to okolicznościowe opracowanie, przygotowane z okazji siedemdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej.

  WYJAŚNIENIE do artykułu...

  W związku z artykułem pt. „Statystyka pomoże podzielić środki dla gmin”, który ukazał się dzisiaj (30 kwietnia ) w Rzeczpospolitej, wyjaśniamy, że...

  Wstępna ocena przezimowania upraw...

  Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej...

  Działalność podmiotów posiadających...

  W 2013 roku 1 588 podmiotów z siedzibą w Polsce wykazało zaangażowanie w 3 366 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub zakładów....

  Kształcenie dorosłych 2011 w podziale...

  Badanie „Kształcenie dorosłych 2011” zostało przeprowadzone w okresie od 2 stycznia do 29 lutego 2012 roku przy zastosowaniu metody...

  Ceny w gospodarce narodowej. Marzec...

  Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen,...

  Zatrudnienie i wynagrodzenia w...

  Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.

  Aktywność ekonomiczna ludności Polski...

  Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy....

  Infografika - Praca

  Infografika z okazji Święta Pracy 1 maja.

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2015 r. wyniosło 4213,50 zł.

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka