• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Budownictwo niemieszkaniowe I-III...

  W okresie I-IX 2017 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania była większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

  Turyści w bazie noclegowej....

  Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej...

  Społeczeństwo informacyjne w Polsce....

  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w...

  Nakłady i wyniki przemysłu w I-III...

  Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady...

  Jakość życia w Polsce. Edycja 2017

  W folderze zaprezentowano zaktualizowany zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę najważniejszych obszarów jakości życia takich jak:...

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r. w stosunku do października 2017 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5%).

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5% (w tym towarów – o 0,6%, a usług – o...

  Obroty towarowe handlu zagranicznego...

  W okresie styczeń – październik 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 721 486,7 mln zł, a import 712 186,7 mln zł. Dodatnie saldo...

  Budownictwo mieszkaniowe I-III...

  Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem,...

  Informacja o sytuacji...

  Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu...

  Popyt na pracę w trzecim kwartale...

  W końcu III kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 131,2 tys. i była wyższa niż w...

  Wyniki finansowe banków w okresie...

  Wynik finansowy netto sektora bankowego1 za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 10,6 mld zł, tj. o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego...

  Gospodarka morska w Polsce w latach...

  Obraz polskiej gospodarki morskiej – stan i struktura podmiotów gospodarczych, liczba pracujących, wyniki ekonomiczne, morska i przybrzeżna flota...

  Wypadki przy pracy w okresie I-III...

  W okresie I—III kwartał 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła...

  Zużycie paliw i nośników energii w...

  Prezentacja danych dotyczących zużycia 7 wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju...

  Formularze zamawiania danych...

  Olimpiada Statystyczna

  Olimpiada Statystyczna

  Wykorzystanie technologii...

  Szczegółowe wyniki badań wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (korzystanie z komputerów i urządzeń mobilnych, Internetu oraz...

  Sytuacja materialna i dochodowa...

  W 2016 r. w Polsce było około 13,5 mln prywatnych gospodarstw domowych z czego ok. 35% stanowiły gospodarstwa emerytów i rencistów, a w grupie tej...

  Infografika - Górnictwo (4 grudnia -...

  Energia ze źródeł odnawialnych w 2016...

  Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2016 r. w latach poprzednich....

  Badanie kondycji gospodarstw domowych...

  W dniach od 4 do 13 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne kondycji gospodarstw domowych (postaw...

  Badania statystyczne z zakresu...

  W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia...

  Kapitał ludzki w Polsce w latach...

  Stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie w kapitale ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy elementarnej każdego...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka