• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Ceny robót budowlano-montażowych i...

  Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki...

  Komunikat w sprawie ceny 1 m2...

  Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2018 r.

  Koniunktura konsumencka. Maj 2018 roku

  Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,9.

  Dynamika sprzedaży detalicznej w...

  Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu br. była wyższa niż przed rokiem o 4,0% (wobec wzrostu o 6,7% w kwietniu ub. roku). Tempo wzrostu...

  Wyniki finansowe przedsiębiorstw...

  W pierwszym kwartale 2018 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również...

  Sytuacja gospodarstw domowych w 2017...

  W 2017 r., podobnie jak w roku poprzednim, wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe...

  Urodzenia i dzietność

  Od dwóch lat rodzi się więcej dzieci. W 2016 r. liczba urodzeń żywych wyniosła 382 tys. i była większa o 13 tys. niż w roku poprzednim, a w 2017 r....

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w maju 2018 r. wynosi 109,3 i kształtuje się na poziomie wyższym od notowanego przed...

  Infografika - Koniunktura gospodarcza...

  Zharmonizowane wskaźniki cen...

  Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.

  Noc w GUS!

  Komunikat w sprawie zmian cen...

  Ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r. wzrosły o 0,5%.

  Budownictwo mieszkaniowe w okresie...

  W okresie czterech miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę...

  Dynamika produkcji przemysłowej i...

  W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,3% w porównaniu z kwietniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 19,7%.

  Ceny produktów rolnych w kwietniu...

  Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w kwietniu...

  Wskaźniki cen produkcji sprzedanej...

  Według wstępnych danych w kwietniu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 1,1% w porównaniu z kwietniem 2017 r. Wzrost cen...

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2018 r. wyniosło 4839,99 zł.

  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2018 r. wyniosło 4840,44 zł.

  Przeciętne zatrudnienie i...

  W kwietniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6212,3 tys., a przeciętne miesięczne...

  Turyści w bazie noclegowej. Marzec...

  Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej...

  Infografika - Zielony Tydzień 21-25...

  Obszary wiejskie w Polsce w 2016 roku

  Analiza zróżnicowania i stopnia rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia na obszarach wiejskich w Polsce w zakresie m.in. cech demograficznych i...

  Żłobki i kluby dziecięce w 2017 roku

  Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie kraju działało 3120 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniły opiekę...

  Zakłady stacjonarne pomocy społecznej...

  Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju działały 1723 zakłady stacjonarne pomocy społecznej, które dysponowały 116,1 tys....

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka