• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń...

  Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez...

  Wiadomości Statystyczne nr 6/2017 (673)

  W numerze m. in.: Elżbieta Gołata — „Wiadomości Statystyczne” — źródło wiedzy i informacji Alicja Jajko-Siwek — Ocena świadczeń emerytalnych w...

  Infografika – Popyt na pracę w Polsce...

  Bezrobocie rejestrowane. I kwartał...

  Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy,...

  Osobowy ruch graniczny z Ukrainą,...

  Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.

  Ruch graniczny oraz wydatki...

  W I kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 61,7 mln, z tego 37,6 mln dotyczyło cudzoziemców (60,9%), a Polaków 24,1...

  Popyt na pracę w 2016 roku

  Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.

  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych...

  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu maja 2017 r.

  Biuletyn Statystyczny Nr 5/2017

  Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i...

  Produkcja ważniejszych wyrobów...

  Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...

  Informacja o sytuacji...

  Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in....

  Koniunktura w przemyśle,...

  Rozpoczęte na przełomie lat 80-tych i 90-tych przemiany gospodarcze wymagały wdrożenia nowych narzędzi statystycznych służących do obserwacji i...

  Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce...

  W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec...

  Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce...

  W 2016 r. odnotowano znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego. W 2016 r. w ubóstwie skrajnym żyło prawie 5% osób (wobec...

  Efektywność wykorzystania energii w...

  Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią...

  Infografika - Koniunktura gospodarcza...

  Koniunktura w przemyśle,...

  W czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury.

  Wyniki finansowe funduszy...

  Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 292,9 mld zł (wzrost o 3,0% w stosunku do roku...

  Działalność faktoringowa...

  W 2016 r. badaniem zostało objęte 54 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa...

  Ceny robót budowlano-montażowych i...

  Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki...

  Koniunktura konsumencka. Czerwiec...

  Czerwiec 2017 r. przyniósł dalszą poprawę obecnych i przyszłych nastrojów konsumenckich. Oba wskaźniki syntetyczne osiągnęły najwyższe wartości w...

  Turyści w bazie noclegowej. Kwiecień...

  Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej...

  Budownictwo mieszkaniowe - tablice...

  Tablice przeglądowe prezentujące miesięczne zestawienie danych dotyczących ilości mieszkań oddanych do użytkowania od 1991 r.

  Budownictwo mieszkaniowe - maj 2017

  W okresie pięciu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka