• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Zharmonizowane wskaźniki cen...

  Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.

  Usługi biznesowe w 2016 roku

  Wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 308,8 mld zł. W porównaniu z rokiem...

  Gospodarka mieszkaniowa w 2017 roku

  W Polsce według stanu na koniec 2017 r. odnotowano 14,4 mln mieszkań (wzrost o 1,2% w porównaniu do stanu na koniec 2016 r.) o łącznej powierzchni...

  Pogłowie świń według stanu w czerwcu...

  Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2018 r. liczyło 11 827,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku...

  Pogłowie bydła według stanu w czerwcu...

  Według wstępnych danych* pogłowie bydła w czerwcu 2018 r. liczyło 6 201,4 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9% w stosunku do czerwca ubiegłego roku....

  Odpady komunalne i utrzymanie...

  W Polsce w 2017 roku odnotowano wzrost w ilości odpadów komunalnych wytworzonych o 2,7% w porównaniu do poprzedniego roku.

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. w stosunku do lipca 2018 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy...

  Obroty towarowe handlu zagranicznego...

  Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu – lipcu br. wyniosły w cenach bieżących 530,3 mld zł w eksporcie oraz 537,4 mld zł w imporcie....

  Nakłady i wyniki przemysłu w I-II...

  Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady...

  Różnice w wynagrodzeniach kobiet i...

  Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2016 rok.

  Zezwolenia na pracę cudzoziemców w...

  Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce systematycznie rośnie. W 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to o 108,2 tys. więcej niż w 2016 r....

  Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał...

  Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem,...

  Informacja o sytuacji...

  Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w...

  Popyt na pracę w drugim kwartale 2018...

  W końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 164,7 tys. i była większa niż w...

  Wyniki finansowe banków w pierwszym...

  Wynik finansowy netto sektora bankowego w I półroczu 2018 r. wyniósł 7,8 mld zł, tj. o 16,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Suma...

  Budownictwo niemieszkaniowe w drugim...

  W I półroczu 2018 r. odnotowano zmniejszenie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, liczby nowych budynków niemieszkalnych oddanych...

  Miesięczna informacja o podmiotach...

  Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa...

  Fizyczne rozmiary produkcji...

  W 2017 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 6857,3 tys. ton, wzrost w stosunku do...

  Konkurs na najlepszą pracę...

  Wypadki przy pracy w pierwszym...

  W I półroczu 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 37007...

  Działalność przedsiębiorstw...

  W 2017 r. objęto badaniem 105 podmiotów zajmujących się windykacją1. Nominalna wartość ogółem wszystkich wierzytelności obsługiwanych przez te...

  Kultura w 2017 roku

  Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych,...

  Wstępny szacunek produktu krajowego...

  Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,1% rok do roku, wobec 4,0% w analogicznym...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka