• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Ceny robót budowlano-montażowych i...

  Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki...

  Biuletyn Statystyczny Nr 2/2018

  Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.

  Produkcja ważniejszych wyrobów...

  Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje...

  Informacja o sytuacji...

  Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in....

  Bezrobotni zarejestrowani i stopa...

  Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i...

  Wyniki finansowe instytucji kultury w...

  W 2017 roku zarówno przychody z całokształtu działalności jak i koszty uzyskania tych przychodów w badanych instytucjach kultury były wyższe od...

  Koniunktura w przemyśle,...

  Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2018 r. wynosi 110,8 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed...

  Infografika - Koniunktura gospodarcza...

  Wskaźniki jakości pracy 2017

  Główny Urząd Statystyczny po raz drugi przygotował publikację ze wskaźnikami opisującymi jakość pracy. Opiera się ona na pracach grupy ekspertów...

  Koniunktura konsumencka. Marzec 2018...

  Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,4.

  Dynamika sprzedaży detalicznej w...

  Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym br. wyniosła 107,7 w skali roku.

  Wyniki finansowe przedsiębiorstw...

  W 2017 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Poprawiły się podstawowe wskaźniki...

  Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane...

  W 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 88330 osób i...

  Infografika - Lasy w Polsce (21 marca...

  Ceny produktów rolnych w lutym 2018 roku

  Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wo-łowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w lutym 2018...

  Turyści w bazie noclegowej. Styczeń...

  Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej...

  Informator o badaniach i...

  Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty poświęcone tej...

  Budownictwo mieszkaniowe w okresie...

  Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2018 r. oddano do użytkowania 29576 mieszkań, tj. o 10,0% więcej niż przed rokiem (kiedy odnotowano...

  Dynamika produkcji przemysłowej i...

  W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,4% w porównaniu z lutym ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 31,4%. W okresie...

  Wskaźniki cen produkcji sprzedanej...

  Według wstępnych danych w lutym 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% niższe w porównaniu ze styczniem 2018 r. Wyższe natomiast...

  Badanie koniunktury gospodarczej -...

  Prezentacja metodologii jakościowego badania koniunktury gospodarczej - wielkości i zasad doboru próby, organizacji badania, tematycznego zakresu...

  Zharmonizowane wskaźniki cen...

  Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 r. wyniosło 4599,68 zł.

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka