• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Statystyka

  Komunikat w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 r. wyniosło 4472,83 zł.

  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 r. wyniosło 4473,06 zł.

  Obwieszczenie w sprawie miesięcznego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4509,57 zł.

  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego...

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4510,86 zł.

  Przeciętne zatrudnienie i...

  We wrześniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 6030,8 tys., a przeciętne miesięczne...

  Informacja o rozmiarach i kierunkach...

  W końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2515 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku....

  Wyniki finansowe spółdzielczych kas...

  Badaniem objętych zostało 40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2016 r. Wartość...

  Infografika - Bezrobocie według BAEL

  Konsultacje zakresu danych do...

  Obroty towarowe handlu zagranicznego...

  W okresie styczeń – sierpień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 562 515,7 mln zł, a import 558 742,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało...

  Rocznik Demograficzny 2017

  Jubileuszowa, 50. edycja publikacji. Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2016 r. oraz dane retrospektywne opracowane na...

  Infografika - Dzień Ratownictwa...

  Ratownictwo Medyczne w 2016 r.

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do sierpnia 2017 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r. wyniósł 105,2 (wzrost cen o 5,2%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen...

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2017 r. w stosunku do I–III kwartału 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%).

  Wskaźniki cen towarów i usług...

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (w tym towarów – o 0,6%, przy spadku cen...

  Charakterystyka ustawicznego...

  Notatka informacyjna opracowana została na podstawie wyników badania GUS SU-2 „Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach...

  Życie kobiet i mężczyzn w Europie -...

  Przygotowana przez Eurostat, we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw UE i EFTA, nowa cyfrowa publikacja będzie zawierała krótkie...

  Prace techniczne 11.10.2017 r.

  Obwieszczenie w sprawie wskaźników...

  Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.

  Wyniki finansowe otwartych funduszy...

  Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2016 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 175,5 mln zł,...

  Pomoc społeczna i opieka nad...

  Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka