• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Nauka


  Analizy i opracowania naukowe. Badania. Raporty.

  Dziwne eksperymenty. Słoń na kwasie.

  Co się stanie, kiedy grupa szalonych naukowców zaaplikuje słoniowi niedozwoloną substancję zwaną LSD? Jest to dziwny eksperyment naukowy, którego...

  Wolne licencje w nauce

  Centrum Cyfrowe udostępnia drugie, uzupełnione wydanie publikacji „Wolne licencje w nauce. Instrukcja”. Autorzy dzielą się przy tej okazji...

  Otwarty dostęp do publikacji...

   Adresatami książki Krzysztofa Siewicza "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne" są osoby zainteresowane...

  Open Access. Otwarta nauka

  Broszura Bożeny Bednarek-Michalskiej o Open Access jest wprowadzeniem w zagadnienie nowej, otwartej komunikacji naukowej. Składa się...

  Stephen Hawking „Krótka historia czasu”

  „Krótka historia czasu” to pierwsza popularnonaukowa książka Stephena Hawkinga. Swoją premierę miała w 1988 roku i szybko stała się bestsellerem....

  Normy żywienia dla populacji polskiej

  Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja, red. Mirosław Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012 Źródło:...

  Ocena zasobów wydobywalnych gazu...

  Ocena zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce (basen bałtycko-podlasko-lubelski)....

  Sytuacja zdrowotna ludności Polski

  Sytuacja zdrowotna ludności Polski, pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -...

  Badania genetyczne w sporcie

  Paweł Cieszczyk, Agnieszka Maciejewska, Marek Sawczuk, Badania genetyczne w sporcie, wyd. International Association of Ontokinesiologists, Szczecin...

  M. Borsa "Podstawy urbanistyki i...

  Maciej Borsa przygotował dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie roboczą wersję publikacji dotyczącej urbanistyki i planowania...

  System planowania przestrzeni w Polsce

  System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co...

  B. Wojtyszyn "Gospodarka przestrzenna"

  Bogusław Wojtyszyn, Gospodarka przestrzenna "Miasto" "Pomimo wielu utrudnień wynikających z polityczno-historycznych uwarunkowań „poprzedniej...

  A. Janiszewska "Gospodarka...

    Anna Janiszewska GOSPODARKA PRZESTRZENNA DEFINICJE I POWIĄZANIA Z INNYMI NAUKAMI  ...

  Koncepcja Przestrzennego...

  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030   "W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w...

  Rola technologii geoinformacyjnych w...

  Rola technologii geoinformacyjnych w planowaniu i gospodarce przestrzennej Dr inż. Jakub Wojkowski Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony...

  Zaktualizowana koncepcja...

    Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Waszawa, październik 2005 Rządowe Centrum Studiów Strategicznych...

  Piotr Kwaśniak "Wpływ gminnej...

  Piotr Kwaśniak Wpływ gminnej gospodarki przestrzennej na jakość życia społeczności lokalnej w kontekście miejscowego planu zagospodarowania...

  O partycypacji społecznej w...

  O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu...

  B. Kmieć "Techniki teledetekcji w...

  Błażej Kmieć, Techniki teledetekcji w gospodarce przestrzennej (przegląd)   spis treści: Źródła informacji o przestrzeni...

  E. Stępień "Leśnictwo a gospodarka...

  Edward Stępień, Leśnictwo a gospodarka przestrzenna Wydział Leśny SGGW w Warszawie Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki...

  J. S. Lipiński "Reforma systemu...

  J. S. Lipiński, Reforma systemu gospodarki przestrzennej w Polsce z perspektywy uczestnika rynku nieruchomości, "NIERUCHOMOŚĆ" 2013, nr 1 (85)...

  Zarządzanie rozwojem przestrzennym mia

  Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek, Wyd. Urbanista, Gdańsk 2010 Książka jest już...

  Jak powstaje miejscowy plan...

  Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Warszawie Broszura została opracowana przez Komisję Dialogu Społecznego ds....

  Natura 2000 w planowaniu...

  Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych Autorzy: Mariusz Kistowski Marcin Pchałek Publikacja powstała w...

  Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do...

  Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu AUTORZY Lech Mergler Kacper Pobłocki Maciej Wudarski REDAKCJA JĘZYKOWA i KOREKTA...

  Planowanie przestrzenne w aglomeracji...

  PLANOWANIE PRZESTRZENNE W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Program strategiczny Metropolitalny Poznań w kontekście  obowiązujących i opracowywanych...

  Problematyka ochrony dziedzictwa...

  PROBLEMATYKA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW W STUDIACH UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN ORAZ W MIEJSCOWYCH...

  I. Batkowska "System planowania...

    Iwona Batkowska System planowania zagospodarowania przestrzennego w Polsce   Źródło:...

  Streszczenie dokumentu rządowego:...

  KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 STRESZCZENIE DOKUMENTU RZĄDOWEGO Minister Rozwoju Regionalnego Warszawa, 27 lipca...

  Miejscowe planowanie przestrzenne...

  Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska Krzysztof Gawroński, Akademia Rolnicza w Krakowie...

  Planowanie przestrzenne jako...

    Barbara Szulczewska, Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią a praktyką, [w:] A....

  Transport i planowanie przestrzenne,...

  Transport i planowanie przestrzenne, cz. 2 Materiały szkoleniowe sfinansowano z 6 Programowego Ramowego UE w formie Specyficznej Akcji...

  J. Piecuch "Udział mieszkańców w...

    Udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym Jolanta Piecuch, 15.03.2011 Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy Prezentacja  ...

  Planowanie kariery zawodowej

    Planowanie kariery zawodowej Opracowanie: Barbara Poczynało-Kabaliuk Maj 2011 Planowanie kariery zawodowej jest procesem...

  Zarządzanie wiekiem w...

    Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Rozwój kariery zawodowej Jacek Liwiński, Urszula Sztanderska Warszawa 2010 Spis treści...

  Poradnictwo zawodowe w gimnazjum....

  Poradnictwo zawodowe w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli przedmiotu Warszawa 2013 Wydawca: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i...

  B. Bartosz "Poradnik metodyczny dla...

  Bogna Bartosz, Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych   "Prezentowana publikacja ma na celu zwrócenie...

  Planowanie kariery zawodowej z punktu...

  Planowanie kariery zawodowej z punktu widzenia psychologii pracy Opracował: mgr Leszek Spychalski – psycholog pracy, doradca zawodowy W...

  Pomoc psychologiczna w podejmowaniu...

  Pomoc psychologiczna w podejmowaniu decyzji przez młodzież odnośnie planowania kariery zawodowej Adam Biela (Katedra Psychologii Organizacji i...

  Doradztwo zawodowe w praktyce

  Doradztwo zawodowe w praktyce Poradnik dla doradców zawodowych pracujących z wykorzystaniem narzędzia TalentGame Autorzy: Anna...

  Scenariusze zajęć: Doradztwo zawodowe

    Scenariusze zajęć: Doradztwo zawodowe Scenariusz zajęd z doradztwa zawodowego w zakresie określenia własnego bilansu. Temat:...

  G. Gwis "Planowanie kariery...

  Grzegorz Gwis (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie) PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ  WARSZTAT PRACY Z UCZNIEM...

  K. Świętochowska "Planowanie kariery...

  Katarzyna Świętochowska Planowanie kariery zawodowej Na publikacje składają się poniższe wątki: Co to jest kariera? Jak planować?...

  Planowanie kariery...

  Projekt: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO Um. nr: UDA-POKL.09.02.00-02-009/08-00 Materiały opracowane w ramach realizacji warsztatów...

  Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym

  Nowe tendencje w poradnictwie zawodowym Biuletyn Programu Leonardo da Vinci W y d a w c a : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa...

  Warszawski System Doradztwa Zawodowego

  Warszawski System Doradztwa Zawodowego   "Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja...

  Poradnictwo kariery

  Poradnictwo kariery Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Podsumowanie III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery SPIS TREŚCI: 1. „Poradnictwo...

  Doradztwo edukacyjno-zawodowe w...

  Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Małopolsce. Diagnoza stanu i perspektyw Kraków 2012 Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w...

  Akty prawne regulujące pracę doradców...

    Akty prawne regulujące pracę doradców zawodowych w Polsce         Źródło:...

  Krajowe standardy kwalifikacji...

  KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Rozwój i współpraca Projekt „Opracowanie i upowszechnienie Krajowych...

  Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i...

  JAK POMÓC DZIECKU W WYBORZE ZAWODU I SZKOŁY ? Pedagog: Elbieta Pietrzak Autorka omawia szereg czynników istotnych przy wyborze...

  Podstawy poradnictwa kariery....

  Podstawy poradnictwa kariery Poradnik dla nauczycieli Autor: Bożena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: Jerzy Bielecki Korekta: Katarzyna...

  Planowanie rozwoju i kariery...

    Planowanie rozwoju i kariery zawodowej z wykorzystaniem ePortfolio na uczelni wyższej Autorzy: Agnieszka Chrząszcz Jan Kusiak...

  Poradnik planowania rozwoju zawodowego

    Planowanie rozwoju zawodowego Zaplanuj swoją karierę   Poradnik planowania rozwoju zawodowego...

  Co zrobić ze swoim życiem, Czyli jak...

    Co zrobić ze swoim życiem, Czyli jak pomóc młodemu człowiekowi w wyborze ścieżki kariery? Scenariusz lekcji z wykorzystaniem komiksu...

  Scenariusz lekcji wychowawczej...

    Kim chcę być? Scenariusz lekcji wychowawczej poświęconej refleksji nad ścieżką zawodową uczniów. Opracowanie: Lucyna Zembowicz...

  Aktualne dostępne koncepcje opisu i...

    AKTUALNIE DOSTĘPNE KONCEPCJE OPISU I OCENY ZAINTERESOWAŃ I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ORAZ ICH ODNIESIENIE DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ...

  Zapewnij swoim uczniom „Karierę na...

  Zapewnij swoim uczniom „Karierę na Maksa” - innowacyjny pakiet wsparcia dla szkół w ramach nowych zasad pomocy psychologiczno-pedagogicznej...

  Jak odkrywac kompetencje młodych...

  Poradnik rozwoju zawodowego. Jak odkrywac kompetencje młodych emigrantów jako pracowników? Zorientowanie na kompetencje i zasoby w zarzadzaniu...

  Dziecko z cukrzycą typu 1 w...

    Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych. Informacje dla nauczycieli Autor: Elżbieta Dębska Accu-Check Warszawa...

  Absolwent na rynku pracy – poradnik...

    Absolwent na rynku pracy – poradnik dla Ucznia i Nauczyciela Przygotowanie i wydanie publikacji: ECORYS Polska Sp. z o.o....

  Informato dla nauczycieli. Pomoc...

  INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach...

  Nauczyciele matematyki w Polsce –...

  Nauczyciele matematyki w Polsce – raport z badania TEDS-M Instytut Filozofii i Socjologii PAN Raport opracował: Mariusz Grzęda International...

  Wykorzystanie nowoczesnych...

  Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Podręcznik nauczyciela Autorzy - zespół nauczycieli konsultantów i...

  Rekomendacja w sprawie statusu...

  Rekomendacja w sprawie statusu nauczycieli przyjęta przez Specjalną Konferencję Międzyrządową w sprawie statusu nauczycieli, Paryż, 5...

  J. Rafał-Łuniewska "Wspieranie...

  Jolanta Rafał-Łuniewska Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem - rodzice i szkoła Ośrodek Rozwoju Edukacji Spis...

  Nie bójmy się cukrzycy w szkole....

  NIE BÓJMY SIĘ CUKRZYCY W SZKOLE Poradnik dla nauczyciela opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej   Poradnik został...

  Poradnik dla animatorów szkolnictwa...

  Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców. Autorzy: Grażyna Czetwertyńska Małgorzata Krasuska Sylwia...

  S. Wlazło "Działanie zespołowe...

  Stefan Wlazło DZIAŁANIE ZESPOŁOWE NAUCZYCIELI i KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW w DZIAŁANIU ZESPOŁOWYM System Ewaluacji Oświaty ...

  J. M. Fischer, J. Taylor "Tworzenie...

  John M. Fischer, Jeff Taylor TWORZENIE ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI I PODEJMOWANIE DECYZJI W OPARCIU O DANE   System Ewaluacji...

  J. Krajewska "Pomoc w samorozwoju...

  Jadwiga Krajewska "Pomoc w samorozwoju osobowości" skrypt dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Wydanie II Warszawa 2002...

  M. M. Sysło "Technologia...

  TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W EDUKACJI  Maciej M. Sysło Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski Spis treści 1. Wprowadzenie 2....

  Raport z diagnozy potrzeb...

  RAPORT Z DIAGNOZY POTRZEB DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Kompetencje nauczycieli wychowania...

  Jak pracować ze zdolnymi. Poradnik...

  MARCIN BRAUN, MARIA MACH Jak pracować ze zdolnymi. Poradnik dla nauczycieli i rodziców Projekt współfinasowany przez Unię Europejską w...

  Wskazania do pracy dla nauczycieli z...

  Wskazania do pracy dla nauczycieli („w pigułce”) z uczniami z dysfunkcjami Opracował Sławomir Partyka Autyzm Zespól Aspergera Dysleksja...

  Edukacja bez wykluczenia

  EDUKACJA BEZ WYKLUCZENIA – ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Informator dla nauczycieli i nauczycielek...

  Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica,...

    Uczeń z ADHD wyzwaniem dla rodzica, nauczyciela i psychologa Autor: Agnieszka Piekutowska Uniwersytet Kardynała Stefana...

  Awans zawodowy nauczyciela - poradnik

  Awans zawodowy nauczyciela - poradnik Autor: Barbara Kutkowska, Agnieszka Rdzanek Zespół redakcyjny: Edyta Wójcik, Agnieszka...

  Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

  Poradnik Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009 "Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych...

  Diagnoza przedszkolna

  Diagnoza przedszkolna Bydgoszcz 2011 Recenzent merytoryczny: prof. dr hab. Krystyna Żuchelkowska Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ...

  Nowy system doskonalenia nauczycieli...

  Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl  www.doskonaleniewsieci.pl...

  A. Kalinowska "Pozwólmy dzieciom...

  Alina Kalinowska "Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego" Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana...

  S. Bębas "Nowoczesny nauczyciel...

  Sylwester Bębas "Skrypt dla opiekunów praktyk. Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej" Człowiek - najlepsza...

  Dziecko z cukrzycą w środowisku...

  DZIECKO Z CUKRZYCĄ W ŚRODOWISKU NAUCZANIA Informacje dla nauczycieli Materiał edukacyjny Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji...

  Program pracy z uczniem...

  PROGRAM PRACY  Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej Kolbuszowa...

  Jak motywować uczniów do nauki

      "Jak motywować uczniów do nauki" Opracowała: mgr Elżbieta Łukaszek  ...

  Jak radzić sobie z agresjż i...

  "Jak radzić sobie z agresjż i przemocą? Niezbędnik nauczyciela" Opracowanie tekstu: Ewa Czemierowska Warszawa, październik 2006...

  Szkołą liderów tolerancji. Materiały...

  Szkołą liderów tolerancji. Materiały dla nauczycieli Autorem i realizatorem programu jest Stowarzyszenie Civitas Autorki scenariuszy i...

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w...

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie. Pakiet edukacyjny Pakiet opracował zespół pracowników Dolnośląskiej Biblioteki PEdagogicznej we...

  Zapewnić uczniom bezpieczeństwo…

  Zapewnić uczniom bezpieczeństwo… Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w...

  Dokumentacja nauczyciela przedszkola...

  Dokumentacja nauczyciela przedszkola w świetle prawa oświatowego Ewa Zielińska Katarzyna Wróbel "Bliżej przedszkola" blizejprzedszkola.pl...

  Nauczycielska edukacja

  CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE 2014 - NR 3/85...

  Cyfrowa Szkoła

    Cyfrowa Szkoła materiał informacyjny Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji     Źródło: ...

  Prawo autorskie a technologia...

  Prawo autorskie a technologia informacyjna  krótki przewodnik dla nauczycieli autor: Dorota Janczak  ...

  Najczęstsze pytania dotyczące...

  Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka...

  Sytuacja dzieci z zespołem...

  Sytuacja dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) wiek przedszkolny i szkolny SPIS TREŚCI...

  Nauczanie ortografii w klasach...

  Iwona Bereś NAUCZANIE ORTOGRAFII W KLASACH POCZĄTKOWYCH W publikacji zawarty jest plan pracy nad kształtowaniem umiejętności...

  M. Mądry-Kupiec "Komunikacja werbalna...

  M. Mądry-Kupiec, Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji, Kraków 2011 Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 Recenzent: prof. zw. dr...

  Zawód nauczyciela w 2025 roku – co...

  Zawód nauczyciela w 2025 roku – co przyniesie przyszłość? Scenariusze powstały w ramach projektu Tellnet Teachers’ Lifelong Learning Network...

  Z. Marten "Stres w pracy nauczyciela"

  Zbigniew Marten "Stres w pracy nauczyciela"   "Zawód nauczyciela można chyba zaliczyć d ozawodów o dużym ryzyku utraty zdrowia...

  Nasza szkoła jest OK. O metodzie...

    Nasza szkoła jest OK O metodzie oceniania kształtującego Autor: Danuta Sterna Innowacje w nauczaniu   Wszystkie cytaty...

  A. Okońska-Walkowicz "Nauczyciel...

  NAUCZYCIEL WYCHOWAWCĄ autor: Anna Okońska-Walkowicz Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Spis treci...

  System doskonalenia nauczycieli...

  Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski...

  WCAG 2.0 Podręcznik dobrych praktyk

  WCAG 2.0 Podręcznik dobrych praktyk autorzy: Artur Marcinkowski Przemysław Marcinkowski Opracowanie graficzne i skład: Marcin Luboń...

  Dostępność serwisów internetowych

  Dominik Paszkiewicz, Jakub Dębski DOSTEPNOŚĆ SERWISÓW INTERNETOWYCH Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób...

  Badanie dostępności stron www

  Badanie dostępności stron www Raport Otwarcia 2013 WYBRANE PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA PUBLICZNE Fundacja Widzialni.org Raport...

  Gastronomiczny przewodnik...

  GASTRONOMICZNY PRZEWODNIK METODYCZNO – DYDAKTYCZNY konspekty szkolenia praktycznego Projekt „Praktyczna Gastronomia we Współczesnej Europie...

  Jak sobie radzić z powodzią?

  Jak sobie radzić z powodzią? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli Pod redakcją Małgorzaty Siudak i Elżbiety Tyralskiej-Wojtyczy Kraków...

  Zestaw pomocy dydaktycznych do...

  PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA „NIE TYLKO LICZBY” ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO NAUCZANIA O MIGRACJI I UCHODŹSTWIE W EUROPIE WYDANE...

  "Radosna szkoła"

  "Radosna szkoła" Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i...

  Sześciolatek w szkole

  Sześciolatek w szkole Przyjazna adaptacja dziecka w szkole Szkoła Podstawowa nr 66 w Bydgoszczy Bydgoszcz 2012 Opracowała: Maria...

  Nowa Podstawa Programowa Kształcenia...

  Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI Prezentacja...

  Otwarte zasoby edukacyjne

  Otwarte zasoby edukacyjne Prezentacja Opracowanie: Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski "Celem samouczka jest zdobycie umiejętności...

  Filmoteka Szkolna 2

  Filmoteka Szkolna 2 materiały pomocnicze Pakiet edukacyjny Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli pod...

  EtnoLog. Zaloguj się na ludowo

  EtnoLog. Zaloguj się na ludowo Materiały dla nauczycieli autorka: Katarzyna Sołtan redakcja: Marianna Hajdukiewicz, Anna Majewska korekta:...

  Literacki atlas Polski

  Literacki atlas Polski Materiały pomocnicze dla nauczycieli Publikacja finansowana ze środków Instytutu Książki w ramach Programu...

  Opowiem ci o wolnej Polsce –...

  Opowiem ci o wolnej Polsce – spotkania młodzieży ze świadkami historii Materiały pomocnicze Warszawa 2008 Program współfinansowany ze...

  Opowiem ci o wolnej Polsce. 1939

  1939-1989. Opowiem ci o wolnej Polsce. 1939 Materiały pomocnicze i scenariusze zajęć Program „Opowiem ci o wolnej Polsce” jest realizowany we...

  Opowiem ci o wolnej Polsce. 1989

  1939-1989. Opowiem ci o wolnej Polsce. 1989 Materiały pomocnicze i scenariusze zajęć   Program „Opowiem ci o wolnej Polsce” jest...

  Filmoteka Szkolna

  Filmoteka Szkolna Materiały pomocnicze Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli pod redakcją Marianny Hajdukiewicz i...

  Sefer - opowieści o polskich Żydach

  Sefer - opowieści o polskich Żydach Materiały dla nauczycieli Autorzy: Monika Koszyńska Beata Maliszkiewicz Mirosław Skrzypczyk Bella...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka