• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Prawo

  Jest wyrok sądu. Porsche musi kupić...

  Bez prawnika ani rusz. Pomoc prawna w sprawach życia codziennego. Amerykański sąd orzekł, że posiadacze samochodów Porsche, mogą ubiegać się od...

  Prawidłowy wybór biegłego rewidenta...

  Każda jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe może je poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Niektóre podmioty są do tego...

  Nauczanie dzieci niepełnosprawnych po...

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej podpisane 8 sierpnia 2017 roku określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci...

  Jakie podmioty mają obowiązek...

  Ustawodawca w ustawie o rachunkowości wskazał w katalogu zamkniętym elementy, które powinny zawierać księgi rachunkowe. Jednym z nich jest...

  Świadczenie urlopowe dla nauczycieli...

  Warunkiem otrzymania świadczenia urlopowego jest, co do zasady, pozostawanie nauczyciela w zatrudnieniu w danym roku szkolnym. Do 31 sierpnia 2017...

  Paragon fiskalny, a nie kelnerski

  Ministerstwo Finansów przypomina o zasadach wydawania paragonów fiskalnych w branży gastronomicznej oraz obowiązkach spoczywających na...

  Podstawa wymiaru składek podczas...

  Podstawę wymiaru składki osób na urlopach wychowawczych ustala się według określonych zasad. Jak krok po kroku ustalić podstawę wymiaru składki za...

  Powstanie kolejny rejestr blokowanych...

  Bez prawnika ani rusz. Pomoc prawna w sprawach życia codziennego. Niebawem w Polsce powstanie drugi rządowy rejestr domen, które operatorzy będą...

  Ubezpieczenie zagranicznych...

  Czy zagraniczne firmy delegujące pracowników na dłuższy czas do pracy w Niemczech mają prawo do naliczania dla nich składek ubezpieczeniowych...

  Opłata skarbowa od zaświadczenia o...

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadziła obowiązek wydawania zaświadczeń o milczącym załatwieniu sprawy w przypadku wniosku...

  Kobiety wybierają pracę

  Spada liczba kobiet biernych zawodowo. W pierwszym kwartale br. było ich o 30 tys. mniej niż pod koniec ubiegłego roku.

  Formy prowadzenia działalności...

  Podejmując decyzję o złożeniu działalności gospodarczej należy w pierwszej kolejności dokonać wyboru właściwej formy organizacyjno-prawnej...

  Indywidualne nauczanie dzieci w roku...

  1 września 2017 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania...

  Optymalizacja podatkowa w...

  Regulacje prawne Liechtensteinu dają duże możliwości optymalizacji podatkowej dla przedsiębiorców. Opodatkowanie CIT można obniżyć, wykorzystując...

  Co powinny zawierać prawidłowo...

  Poprawnie prowadzone księgi rachunkowe zawierają dosyć dużo obligatoryjnych elementów. Ustawodawca dokładnie wymienia je w ustawie o rachunkowości....

  Konferencja Międzynarodowa

  Patronatem medialnym konferencji jest portal Infor.pl

  Czy można odstąpić od umowy, gdy...

  Klauzula, która pozwala konsumentowi na odstąpienie od umowy, gdy cena ulegnie zwiększeniu wskutek zmiany powierzchni lokalu, balkonu logii, tarasu...

  Nabycie dopiero przy akcie notarialnym

  Kto chce sprzedać bez podatku zapisaną mu nieruchomość, musi liczyć 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym notariusz stwierdził nabycie

  Fiskus nie może tylko patrzeć na...

  Samotny rodzic może wyrazić zamiar wspólnego rozliczenia z dzieckiem nie tylko w ten sposób, że zaznaczy odpowiedni kwadrat w zeznaniu podatkowym

  Przepisy o minimalnych...

  Od 16 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy regulujące sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych. Wynagrodzenie najmniej...

  Rozporządzenie ws. bazy nieruchomości...

  Powstanie baza nieruchomości skarbu państwa, z których Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł m.in. czerpać grunty pod zabudowę mieszkaniową w...

  Będą zmiany w funkcjonowaniu świetlic...

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada uwzględnienie niektórych propozycji zmian w przepisach zgłaszanych przez Najwyższą Izbę...

  Jak zadbać o poufność informacji...

  Jak zadbać o poufność informacji niejawnych w procesie zarządzania wiedzą?

  Jakie są konsekwencje posługiwania...

  Organy podatkowe otrzymują coraz więcej instrumentów, które pozwalają im na walkę z pustymi fakturami. Wystawca pustej faktury ma obowiązek zapłaty...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka