• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   
  ARTYKUŁY Z SERWISU: Znaleziono: 20
  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r. wyniosło 4886,56 zł.

  Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kwartale 2018 roku

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2018 r. wyniosło 4699,96 zł.

  Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w pierwszym kwartale 2018 roku

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale w 2018 r. wyniosło 4700,11 zł.

  Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2018 roku

  W okresie trzech miesięcy 2018 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

  Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 roku

  W marcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6205,3 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,7% r/r i wyniosło 4886,56 zł.

  Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 roku

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 r. wyniosło 4886,19 zł.

  Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2017 roku

  Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w rejestrze REGON wpisanych było 1453,2 tys. podmiotów gospo-darki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygra-nicznych na terenie Polski, co stanowiło 33,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju (4309,8 tys.). W porównaniu z 2016 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 18,5 tys., tj. o 1,3% (w kraju o 1,7%), a w odniesieniu do 2012 r. odnotowano wzrost o 82,8 tys. – tj. o 6,0% (w kraju o 8,4%).

  Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017

  Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012–2017 wyniosła 118,9.

  Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017

  Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.) za lata 2014–2017

  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2017

  Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.

  Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku

  Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1% (w tym towarów oraz usług o 0,1%).
  W porównaniu z analo¬gicznym miesiącem ub. roku,
  ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły
  o 1,3% (w tym usług – o 2,0% i towarów – o 1,1%).

  Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2018 roku

  Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lutym br. wyniosły w cenach bieżących 140,3 mld zł w eksporcie oraz 143,9 mld zł w imporcie.

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 r. w stosunku do lutego 2018 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r.

  Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału
  2017 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r.

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2018 r. w stosunku do IV kwartału 2017 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

  Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r.

  Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2018 r. w stosunku do marca 2012 r. wyniósł 103,0 (wzrost cen o 3,0%).

  Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2017 r.

  Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych za okres od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2017 r.

  Informacja na temat uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych w Polsce - szacunki według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

  Główny Urząd Statystyczny informuje, że 20 kwietnia 2018 r. opublikuje po raz pierwszy szacunki wartości uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych.

  Infografika - Jakim pracodawcą jest GUS

  Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2017 roku

  Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady
  ubezpieczeń na życie (dział I) oraz zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II).
  ARTYKUŁY Z POZOSTAŁYCH SERWISÓW PLATFORMY Znaleziono: 0  WYDARZENIA Znaleziono: 0
  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka