• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Polityka prywatności

  VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1.    Organizator informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  2.    Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3.    Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i   obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1.    działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  2.    niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  3.    nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  4.    nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmuje się definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;
  5.    nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
  VII. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)
  1.    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
  2.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres phooli(małpa)gmail.com lub listownie na adres: Wieczorna.pl Spółka z o.o. ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra 65-154 Zielona Góra.
  3.    Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  4.    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  3. w przypadku, gdy  rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Organizator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  VIII. DANE OSOBOWE
  1.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Platformy jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta lub w dalszej części Platformy, w stosownych miejscach związanych z danymi użytkownika.
  2.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wieczorna.pl Sp. z o.o.. Dane te mogą być przez Organizatora przekazywane kontrahentom Wieczorna.pl Sp. z o.o. wyłącznie w celu poprawnego funkcjonowania Platformy oraz dokonywania rozliczeń z autorami treści. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
  1.    są one zgodne z prawdą,
  2.    wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
  3.    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Wieczorna.pl Spółka z o.o. ul. Dolina Zielona 24 A, Zielona Góra 65-154 Zielona Góra.
  4.    Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
  5.    Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Platformy.

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka