• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Historia nowożytna

  Państwo Wiślanii w czasach...

  Wiślica uchodzi za stolicę Państwa Wiślan. Jeszcze przez krótki czas XII stulecia znajdowała się tutaj stolica niepodległego księstwa, którego...

  Czy, i z kim walczyła armia rzymska...

  Zważywszy na rozległość materiałów archeologicznych pozostałych po wojnach markomańskich, wydaje się wręcz pewnym że armia rzymska dotarła za...

  Rzesza Samona jako protoplasta Polski

  Rzesza Samona – najstarsze znane państwo zachodniosłowiańskie, obejmujące także ziemie obecnego Dolnego Śląska. Istniało w latach 623–660...

  Panowanie Wizymira i wojny z Danami

    Wizymir (Wissimir) był władcą państwa na terenach obecnej Polski, pochodził z rodu Lechitów, panował do roku 335 n.e. (lub później., wg...

  Wiślania- protoplasta Polski

  Fragment Żywotu św. Metodego, rękopis Soboru Uspieńskiego z XII w., dotyczący "Księcia pogańskiego, bardzo silnego, siedzącego...

  O genezie dawnych nazw dróg: Via...

  Via Sucinaria,  na podstawie Wikipedii   Drogownictwo jako branża gospodarki istniało na obszarze Polski już w...

  O ukrzyżowaniu króla Boza, Boża

  Hermanaryk (in. Ermenryk, Ermanaryk, Ermanryk) (zm. ok. 375) –przejściowo władca ziem obecnej Polski w początkach historycznie udokumentowanej...

  Dagome Iudex- ślad panowania króla...

    Historia jest pochodną polityki, wobec czego historia nauczana stoi w dość druzgoczącej rozbieżności z faktami historycznymi. Regułą...

  Wczesnośredniowieczne imperium...

  Jedynym szerzej opisanym imperium Słowian jest rzesza Samona, ponadplemienne państwo rozwijające się w latach  623–660 (zdaniem innych autorów...

  Historyk dowodzi historyczności...

  Zgodnie z przekazem Galla Anonima przed Mieszkiem państwem Polan rządził "król" Popiel a po nim kolejni potomkowie Piasta: Siemowit, Lestek i...

  Krak- który z wielu władców o tym...

    Temat Gracha, Graka i Kroka to specyficzny problem literacki, mogący zafrapować prowadzących dział miejscowych starożytności w lokalnej...

  O decentralizację ustalania programów...

  Chodziłem do szkoły w RFN. Tam każdy land ma nieco odrębną historię, nie inaczej jest zresztą w Polsce. Z tym że w ramach niemieckiej...

  Wczesnośredniowieczne imperium...

  Jedynym szerzej opisanym imperium Słowian jest rzesza Samona, ponadplemienne państwo rozwijające się w latach  623–660 (zdaniem innych autorów...

  Zagadkowe skandynawskie znaleziska ze...

    Od lat pojawia się w naszym kraju coraz więcej znalezisk o charakterze skandynawskim datowanych na wczesne średniowiecze. Pierwsze...

  Państwo Szinske i zapomniany król...

  Dagome Judex: Podobnie w innym tomie z czasów papieża Jana XV Dagome, pan, i Ote, pani i synowie ich Mieszko i Lambert (nie wiem jakiego to...

  Archeologia podwodna pozwala odkryć...

  Stale rosnący poziom mórz i oceanów stanowi zagrożenie dla dziedzictwa historycznego. W przypadku Zatoki Gdańskiej co najmniej dwa...

  Czy chrześcijaństwo w Zatoce...

    Hel, dawna wyspa Helibo na zatoce Gdańskiej, jest uznawany za kolebkę państwowości w ujściu Wisły. Tu mieli osiedlić się przybysze...

  Antykatolicki bunt lat 30-tych XI...

  Albowiem niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynoszą… Nadto jeszcze, porzucając wiarę...

  Chrzest Polski z perspektywy...

  Chrystianizacja Polski przedstawiana jako konieczny etap krystalizowania się tożsamości narodowej w istocie jest oficjalną wersją historii...

  Bolesław I Srogi, "Król Krakowa i...

  Ibrahim ibn Jakub, opisując terytorium ówczesnych ziem obecnej Polski około roku 965 lub 966 zanotował iż: Kraje Słowian ciągną się...

  Początki polskiej demokracji: zbiór...

  A iż w Rzeczypospolitej naszej jest dissidium (niezgoda) niemała w sprawie religii chrześcijańskiej, zabiegając temu, aby się z tej...

  Trzy świątynie pogańskie opisane...

  "runiczny" lew z Pireusu za Oskar Montelius (1843-1921) Sveriges Hednatid, samt Medeltid 1877, oraz...

  Truso- zaginione emporium u ujścia Wisły

  Truso to nazwa istniejącego od końca VIII do początku XI w. portu bałtyckiego i portowej miejscowości handlowej w okolicy ujścia Wisły. Do dziś...

  Wojna Mieszka I z Geronem (ok. 972...

  Opis wojny Mieszka I z margrabią Geronem, w ujęciu kronikarza Thietmara. Opisuje on trybut, jaki Mieszko I płacił z części swojej dzielnicy (aż do...

  Al-Masudi o ziemiach obecnej Polski...

  Kim był Al-Masudi? Abu al-Hasan Ali ibn al-Husajn al-Masudi, (Abdul Hassun ibn Hussein ibn Ali El Mas'udi) arab. أبو الحسن ، علي بن الحسين...

  Polliania, Sklawania, Waredonia i...

  Polliania, Sklawania, Waredonia i Krakowia zostały wymienione przez Ademara.  Poniżej tłumaczenie fragmentu z Ademara (autorzy: J. Kujawiński,...

  Jak w 1154 arabski geograf Al-Idrisi...

  W roku 1154 arabski geograf Al-Idrisi zamieścił w Księdze Rogera również informacje o Polsce, którą nazwał "Buluniia", wymieniając jej ważniejsze...

  Wg Roczników Wielkopolskich Henryk...

  Co wiemy o okresie 929- 936 w polskiej historiografii? Polska, opisywana wówczas jako prowincja Polliana, Polania (1001 r.), Polenia (1012-1018...

  Otho, król Polski, następcą Henryka,...

  Wczesna historia Polski nie ma wielu źródeł. W dawniejszych czasach historycy świadomie rezygnowali z opisów czasów przed rokiem 966, ponieważ...

  Semomislaus, Semomil,Semimizl- książę...

  Semomil,Semimizl,Semomislaus po roku 913 (wg Annales aevi Suevici) i przed rokiem 963 księciem królestwa lub prowincji zwanej w ówczesnych...

  Bolesław II Okrutny, król- przywódca...

  źródło: www.yogin.pl Zapomniany król Bolesław II Okrutny, jeśli uznać doniesienia źródłowe za prawdziwe, panował od ok. 1034 do...

  Lestek - książę prowincji Polliana,...

  Lestek - książę prowincji Polliana, Polania, Polenia w okresie przed 913 r.n.e i najprawdopodobniej od 861 n.e. Według najbardziej zawodowych...

  Wiślania od czasów Wysława (ok. 880...

  Co wiemy o Wysławie, księciu królestwa Lechitarum? Na imię miał Wysz, Wysław, Wyszesław, rządził około roku 880. Był księciem pogańskim, "silnym...

  Czy Siemowit został umocowany na...

  Znów powołam się na metodologię nauk humanistycznych. Mamy mało danych, i metodologia ta każe nam stosować proste mechanizmy logiczne w tych...

  Zaginione królestwo Lechii

  Zagubieni władcy lechiccy Zastanawiało mnie bardzo, czy możliwe jest ustalenie "zagubionych" władców lechickich. Lechia miała zgasnąć wraz z...

  Świętopełk, król Wiślanii (od 874 r.)...

  Świętopełk I (także Światopełk, Zventapu, Zwentibald, Zuendibolch, Suatopluk, grecki Σφενδοπλόκος/Sphendoplόkos, Σφεντοπλικος/Sphentoplikos,...

  Mesko II, król który uległ...

    Mieszko II Lambert (ur. 990, zm. 10 lub 11 maja 1034) był królem Polski w latach 1025–1031, i księciem prowincji w latach 1032–1034...

  Boleslaus, Bolesław: król który...

  Bolesław jest opisany w źródłach z epoki- przez Bogufała II, jak władca który odbudował imperium lechickie.   Wipo tak go w swej...

  Wiching, biskup Wiślanii (Krakowii) w...

  Wiching , także: Viching , († 12 września 912 ) był w latach 880-881 i 885-891/892/893 biskupem Nitry i w latach 898-899 12. Biskupem...

  Pojazdy królów słowiańskich w opisie...

  Żyjący w wieku XI uczony Arab, Al-Bekri, w dziele swojem „Księga podróży i krajów”, przytacza ciekawe opowiadanie Izraelity Ibrahima z wieku X,...

  Wczesnośredniowieczne imperium...

  Jedynym szerzej opisanym imperium Słowian jest rzesza Samona, ponadplemienne państwo rozwijające się w latach  623–660 (zdaniem innych autorów...

  Książę obodrycki Misco. Czy historycy...

  Dla ekonomisty spojrzenie w twórczość polskich historyków o bardziej tradycyjnym zacięciu to zaskoczenie. Pierwszymi szlakami komunikacyjnymi...

  Zagadka prowincji Sławia

  Slawia to wzmiankowany w źródłach arabskich (Al-Gaihani i Ibn Haukal) jeden z trzech, obok Kujaby i Arsanii, wschodniosłowiańskich ośrodków...

  Wik na Wzgórzu Popiołów

  W Kamieniu Pomorskim odkryto wik na Wzgórzu Popiołów. Fot. Relikwiarz odkryty w Kamieniu Pomorskim, wg Magnus Petersen (1827-1917) za...

  Geneza nazwy Kaszub

  Mimo rozlicznych prób nie udało się dotąd dokładnie objaśnić etymologii i znaczenia nazwy Kaszubi (lud) oraz Kaszuby (terytorium). Być może...

  Zaginione wierzenia z czasów...

  Jeśli wierzyć Długoszowi, po spaleniu księgozbiorów z czasów pogańskich w latach 992-1025, historię ziem polskich pisano na nowo, czerpiąc ze...

  Archeologiczne ślady pogańskich...

  Śladów pogańskich obrzędów nie ma zbyt wiele. Posągi kilku słowiańskich bóstw zostały odkryte w 1848 roku. Na brzegach rzeki Zbrucz, został...

  W Kaliszu odkryto drugi najstarszy...

  Geneza grodu Na Piwonicach w Kaliszu istniał zespół osad i cmentarzysk świadczących o nieprzerwanym osadnictwie począwszy od neolitu przez epokę...

  Polska i Słowiańszczyzna w opisie...

  Ziemie obecnej Polski oraz opis Słowiańszczyzny w dziele Galla Anonima. Autor widzi ją w sąsiedztwie Dacji. Gall Anonim to pierwszy kronikarz...

  Średniowieczne podróże: wyprawa...

  Fascynujący opis podróży poselskiej przez niemal całą Azję północną jest opisany w dziele autorstwa Michała Wiszniewskiego p.t. Historya...

  Wineta. Jak upadło największe miasto...

  Kroniki i roczniki opisują upadek miasta na rok ok. 830. Był to - rzekomo- upadek największego miasta tamtych czasów. Nie do końca wiemy, jak to...

  Wisław Piękny, lechicki bohater sagi...

  Legenda o Helgundzie i Walgierzu Wdałym – legenda zapisana po łacinie w średniowiecznej Kronice Wielkopolskiej (przełom XIII/XIV wieku). Zdaniem...

  Państwo Szinske, Schinesghe, ok. 991...

  Dokument Dagome Iudex zadeklarował ówczesne ziemie obecnej Polski jako lenno Stolicy Apostolskiej [7]. Był to wg źródeł pierwszy tego typu...

  Co wiemy o dawnym Gdańsku?

  Ewaryst Kuropatnicki opisuje powstanie miasta Gdańsk- wówczas noszące rzekomo nazwę Gittonium.  700 lat myśli polskiej: Okres saski...

  Podróż Wulfstana do ujścia Wisły (rok...

  Wulfstan Wulfstan to podróżnik, prawdopodobnie anglosaski, który ok. roku 890 odbył żeglugę z Hedeby na Półwyspie Jutlandzkim (dzisiejsza...

  Wysław, Wyszesław: ostatni pogański...

  Co wiemy o Wysławie, księciu królestwa Lechitarum? Na imię miał Wysz, Wysław, Wyszesław, rządził około roku 880. Był księciem pogańskim, "silnym...

  Gostomysł, ostatni król związku...

  Gostomysł (Goztomuizli, Gotzomuizli, Gozzomiul, Gozzomuil, Gestimulus) to zm. w 844 r.n.e. król, kniaź kniaziów, książę zwierzchni słowiańskiego...

  Zagadkowy Vratislaus, władca...

  Wratysław I (ur. ok. 888 zm. 13 lutego 921) to książę czeski od 915, określony także w poniższym źródle jako władca południowej...

  Opis sekretarza ambasadora kalifa...

  Spotkałem Rusów, gdy ci w podróżach handlowych dotarli tam i osiedli nad rzeką Atul. Nie widziałem ludu o bardziej wyrośniętych kończynach niż...

  Civtas Szinske- państwo nad Odrą...

  Gród nad Odrą Najstarsze ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego Szczecina, sięgają końca IX w. i początków X w. Zbudowany został przez książąt...

  Mieszko, Miscko, Mesko (książę, zm. 992)

  Misico. Rocznik małopolski podaje datę jego narodzin jako rok 920 lub 931 (zależnie od wersji rękopisu), ale badacze nie uznają go za...

  Ibrahim ibn Jakub o podróży do krajów...

    Abu 'Abd Allah al-Bakri, arab.: أبو عبد الله البكري, w polskiej literaturze często jako Al Bekri (ur. ok. 1014 w Huelva, zm. 1094) –...

  Początki Polski jako niezależnej...

  W literaturze Paweł Orozjusz – teolog chrześcijański i historyk pochodzący z terenów dzisiejszej Hiszpanii. W roku 414 uciekając przed Wandalami...

  Cedreag, król Wenedów i Obodrytów...

  W czasach historycznych nazwą Wenedzi (Wenden lub Winden) określali Słowian Germanie. Nazwa ta występuje nawet w znaczeniu prawnym, w pochodzącym z...

  Polska i Słowiańszyzna w oczach...

  (...)  Dla Ibrahima istnieją tylko 4 królestwa oraz ludowładczy Weletabowie, Rusów nie zalicza do Słowian...

  Polska w XI wieku

  Gall Anonim o Polsce Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj Autorzy Michał Wiszniewski

  Miscislaus II, Król Wenedów i Obodrytów

  Z lektury źródeł wydaje się oczywistym iż pomylono dwie postacie: Miscislawa, księcia obodrzyckiego, z niejami Misco, Mieszko. Z obu tych postaci w...

  Lata 862-985 w kalendarium J. Lelewela

  Polska wiekow srednich: czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych ..., Tom 2 Autorzy Joachim Lelewel

  Kronika Wielkopolska

  Kronika wielkopolska napisana po łac. ok. 1295, wyd. 1730 w Gnieźnie a. Poznaniu (tł. pol. 1822), opowiada historię książąt i królów wielce...

  Pieśń o Wiklefie- obraz konfliktów...

  Ta ciekawa pieśn pokazuje konflikty brządków wschodniego i katolickiego w dawnej Polsce- taka jest moja interpretacja. Skoro słowo ksiądz...

  Dawny Grudziądz- rzekomo Gródek, wg...

  Ślady osadnictwa z X wieku to cecha charakterystyczne tego ciekawego miasta nad Wisłą. Niemiecka nazwa Graudenz pochodzi od pruskiego Graude,...

  Upadek "fałszywie chrześcijańskiego"...

  Walka przeciw fałszywie chrześcijańskiemu Mazowszu w latach 1034- 1047 Masław miał być przywódcą odmieńców wyznaniowych, przywódcą innowierczej...

  Kulturkampf, który zmienił Polskę

  Obrona demokracji plemiennej w Polsce łączyła się także z rewoltą przeciwko narzuconemu systemowi feudalnemu, który odbierał dawne przywileje,...

  Czy w Polsce przed katolicyzmem...

  Wiele osób sądzi że w swojej historii najsilniejszy nurt chrześcijaństwa w Polsce od zawsze podlegał Rzymowi i jego biskupowi. Tymczasem wiele...

  Prohor i Prokulf- krakowscy biskupi...

  Czy istniało w Polsce odrębne chrześcijaństwo przedkatolickie? Dziś wydaje się to raczej nie do końca potwierdzone. Z pewnością istniało...

  Redakcyjna zagadka- gdzie był zjazd...

  Wg zachowanych dokumentów, odbył się w mieście Gaemi w Scavanii. Jak wiemy, pod nazwą Gniezno mógł się ukrywać twór pełniący funkcje stołeczne...

  Jak czeski Brzetysław rabował...

  Gall Anonim pisze: "Wtedy to Czesi zniszczyli Gniezno i Poznań i zabrali ciało św. Wojciecha" Kronikarz czeski Kosmas uzupełnia tą opowieść: "A...

  W poszukiwaniu ostatnich polskich...

  Znalazłam potwierdzenie na istnienie nie wiem czy poganki ale na pewno  osoby nieochrzczonej Wołoszki Tatiany. W 1425 r. Jan z Rajskiego...

  Mojżesz Węgrzyn jako źródło do...

  Mojżesz Węgrzyn (ur. 990-995 w Transylwanii – zm. 1043) to święty mnich prawosławny i jeden z wczesnych...

  Żagań- w stolicy dawnego imperium...

    Miasto Żagań to dziś ruina stolicy ongiś kwitnącego odrębnego państweka, którego władcy, dzięki swoim wpływom i konsksjom dynastycznym,...

  Dadosesani, Dedosese. Dawne państwo...

  Dziadoszyce, Dziadoszanie, Dziadosicze (lat. Dadosesani, Diedesisi, Diedesi, Diedesa, Dedosize, Dedosese) to dawne państwo słowiańskie...

  Civitas Opolini

  Opolini ( polski : Opolanie ; Czech : Opolané ; niemiecki : Opolanen ) było państwem słowiańskiego plemienia, które mieszkało w regionie górnej...

  Provincia de Znein (Żnin) i jej...

  Pierwsi ludzie pojawili się w okolicach Żnina kilkanaście tysięcy lat temu – po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego i pojawieniu się tundry....

  Pierwsze państwo cieszyńskie i jego...

  Dzieje regionu Cieszyna sięgają V wieku i wiążą się z grodem słowiańskiego plemienia Golęszyców. Lokacja miasta Cieszyna nastąpiła około 1220...

  Pobrane i ich państwo plenienne

  Bobrzanie (łac. Poborane) – plemię zachodniosłowiańskie (IX-XI wiek), prawdopodobnie niewielkie i zależne od sąsiadujących z nim Dziadoszyców (łac....

  Zburzenie posągu Boga Flinsa w...

  Flins (Flynz, Lwińc), bóg śmierci w mitologi Wenedów, bóstwo słowiańskie, po raz pierwszy wzmiankowane w "Kronice Saskiej" (Cronecken der...

  Miasto Gdech, Gdecz. Historia do roku...

  Nazwa Miasto w formie Gdech (Gdecz) notuje Gall Anonim w swojej Kronice polskiej spisanej w latach...

  Tajemnica kipu znalezionego w Nidzicy...

  Co byśmy powiedzieli gdyby na przykład obecny marszałek Sejmu Rzeszypospolitej Polskiej na włąsną rękę poszukiwał jakiegoś gigantycznego skarbu...

  Prywatne państwo palatyna Sieciecha i...

  Opole w Sieciechowie Istnienie Opol na terenie Małopolski odnotowuje Kodeks Dyplomatyczny Katedry krakowskiej. Przywilej Bolesława Wstydliwego...

  Cieśnina Diuenow i geneza jej nazwy

  Lokalizacja dawnej Winety Najprawdopodobniej Wineta leżała na północnym krańcu wyspy Wolin, na skrzyżowaniu cieśniny Diuenow, obecnie Dźiwny, z...

  Jan Długosz o powstaniu Przemyśla

  Jan Długosz w ,,Rocznikach, czyli kronice sławnego Królestwa Polskiego": „...Niewzruszenie kwitła Polska pod rządami 12 wojewodów,...

  O założeniu Przemyśla

  Założycielem Przemyśla miał być niejaki Przemyśl, późniejszy Lasotka.  Fot. Pozostałości preromańskiej rotundy i palatium na Wzgórzu...

  Grody Czerwieńskie- Państwo Lachów-...

  Radym, wódz Radymiczów Radym (ros. Радим) to według Powieści minionych lat protoplasta i eponim plemienia Radymiczów....

  Król Nethimer i zabicie Bruno z...

  Król o imieniu Nethimer lub Niedamir jest wymieniony jako nadksiążę panujący na północy obecnej Polski, najprawdopodobniej w...

  Stara Łomża i jej pierwsza świątynia...

  Początki Łomży Historia Łomży sięga końca IX wieku i jest związana z grodziskiem położonym o około 5 kilometrów na...

  Salsa Cholbergiensis (Sola...

  Jedno z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim istniało już w VIII wieku, gdzie funkcjonował gród obronny słynny na całe Pomorze (pierwotna...

  Słupsk jako twierdza na bursztynowym...

  Najstarsze nazwy wymienione w źródłach to: Ztulp, Slup, Slupz, Ztulpz, Schlupitzk i Schlupz. Na wysokiej...

  Uckerland, Terra ukera- plemienne...

  Państwo Wkrzan to wczesnośredniowieczne plemienne państwo słowiańskie zamieszkujące wokół rzeki Wkry i częściowo...

  Pogańska warownia w ujściu rzeki Słupi

  Warownia w ujściu Słupi – miejsce obronne w ujściu Słupi o specjalnie wzmocnionych obwałowaniach i z ukrytą pod powierzchnią wody...

  O ruinach monastyru Zakonu Świętego...

  Szereg zgromadzeń zakonnych wywodzi swój rodowód od św. Bazylego Wielkiego, którego Pisma Ascetyczne leżą u podstaw konstytucji kongregacji....

  Historia Pomerelii od Mistewoja do...

  Nieco kontrowersyjne, jednostronnie pruskie spojrzenie na historię Pomerelii (dziś jest to "niepoprawna politycznie" nazwa wschodniego Pomorza)....

  Jaćwież lub Sudowia- zapomniane...

  Jaćwież (inaczej Sudawia, Sudowia) to państwo plemienne zajmowane do ok. XIII wieku przez bałtyjskie plemię Jaćwingów. Obejmowało ono obszary...

  Państwo Łęczycan

  Łęczycanie i Sieradzanie. Polan od Mazowszan przedzielali Łęczycanie, to też Nestor, wyliczając plemiona Lachów, wymienia kolejno...

  Pomezania, dawne państwo pruskie nad...

  Pomezania (pruskie pomedien – "za drzewami") – kraina historyczna w Prusach zamieszkana przez Pomezanów, jedno z...

  O Słowiańszczyźnie przed...

  Zorian Dołęga Chodakowski Zniknęły przed wiedzą uczoną dzieje, obrzędy i zwyczaje nasze w epoce wielobóstwa. Nie sprzyjała oświata Europy całemu...

  Jak króla Władysława namawiano do...

  Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. T. 4, ks. 11, 12 PAPIEŻ PRZEZ LISTY NAMAWIA KRÓLA WŁADYSŁAWA I...

  Dziwożony. Kim mogły być owe...

  Dziwożona to postać z wierzeń dawnych Słowian. Dziwożony wyobrażane były jako szkaradne, garbate kobiety, o długich splątanych włosach i z długimi...

  Jak spariodiowano ustrój XVI-wiecznej...

  O dwie mile od Lublina, na trakcie krakowskim, leżała obszerna wieś Babin (w w. XVI i XVII dziedzictwo Pszonków), od której wzięła nazwę...

  Jak architekt kazał zabić...

  Bazyliszek w źródłach Dla Greków i Rzymian był śmiertelnie niebezpiecznym wężem. Od innych gadów swojego rodzaju odróżniała go wspomniana plamka...

  Z. Gloger o wygnaniu Arian z Polski

  Nazwa tej sekty religijnej wzięła swój początek od Arjusza, żyjącego w wieku IV po Chrystusie prezbytera w Aleksandryi, który nie uznawał bóstwa...

  Błazeństwo w Polsce od wieków średnich

  Błazen, trefniś, naśmiewca. U możnych na Wschodzie błaznami bywali wierszokleci; około wielkich Greków kręcili się jako błazny drugorzędni...

  Ius Culmense- ustrój autonomicznych...

  Średniowieczne miasta na prawie chełmińskim miały bardzo szeroką autonomię- dziś porównywalną z ustrojerm weolnych miast niemieckich na prawach...

  Cudzoziemcy w dawnej Polsce mieli...

  Za Piastów cudzoziemcy przyjmowani byli w Polsce z wielką gościnnością, obdarzani hojnie prawami obywatelstwa, a w dokumentach owoczesnych nazywani...

  Proconsul, praeconsul, magister...

  Burmistrz, z niemieckiego Burgermeister, po łacinie proconsul, praeconsul, magister civum, przełożony w urzędzie miejskim nad sprawami...

  Czary i procesy czarownic w dawnej...

  Czary i czarownice. Nieznajomość tajemnic przyrody, przy braku lub w niemowlęctwie nauk przyrodniczych, była naturalnym powodem, że człowiek,...

  Dożynki- od pogańskich korzeni do...

  Są podania, że za ukończone pomyślnie żniwa dawni Słowianie odbywali dziękczynienia bóstwu, połączone z igrzyskami narodowemi i opiewaniem czynów...

  O dawnych polskich drogach i mostach

  Ustawy królewskie i sejmowe obejmują liczne przepisy względem dróg handlowych, wyznaczając, przez które miasta polskie i którymi gościńcami towary...

  Podatek na kościół katolicki w...

  Ustawodawstwo kościelne o dziesięcinach w Europie zachodniej rozwinęło się na tle stosunków monarchii frankońskiej. Dziesięcina pierwotnie była...

  Kult dębów w dawnej Polsce

  Dąb. Już w pojęciach wszystkich ludów starożytnych dąb uważany był za króla roślin na ziemi, za drzewo niejako święte. Rzym dawny największe...

  Najdłużej żyjący ludzie w dawnej Polsce

  W każdym narodzie i po wszystkie czasy zdarzały się przykłady bardzo długiego żywota ludzi. Byłoby błędnem mniemanie, że dawniej, np. dwa lub trzy...

  Historia polskiego feudalizmu

  Wogóle starsi badacze dziejów polskich byli zdania, że feudalizm w Polsce nie istniał (z wyłączeniem Litwy i Rusi), ale objawiał się tylko...

  O dowcipie jaki wyprawiono Skotnickiemu

  Widomym objawem wesołości i pustoty w naturze ludzkiej są figle, o których przechowały się wzmianki z dawnych czasów nawet w poważnych kronikach i...

  Historia starodawnych polskich fałszerzy

  Fałszerstwo wszelkie było surowo karane w Polsce. Prawo koronne z r. 1527 na fałszujących monetę naznaczało karę śmierci i konfiskatę mienia. „W r....

  O gminach dawnej Polski

  Gmina. Z niemiec. przymiotnika gemein = wspólny, pospolity, powstał polski rzeczownik gmin, a z niem. rzeczownika Gemeine — gmina. Wyraz gmin był...

  Grody były obronnymi warowniami dla...

  Gród pierwotnie oznaczał nie miasto, ale tylko warownię, t. j. miejsce ogrodzone wałem, przykopami, palisadą. Pisarz arabski Al-Bekri mówi ogólnie...

  Zapomniane już imiona staropolskie

  Prawie każdy naród posiada właściwe swemu językowi imiona osobowe, wysnute z pojęć i ducha, które z upodobaniem nadaje dziatwie swojej. Ludziom...

  O sądach kapturowych w dawnej Polsce

  Kaptury, Kapturowe sądy, w czasie bezkrólewia jurysdykcya czasowa, sądząca sprawy kryminalne i wykroczenia przeciwko spokojności i bezpieczeństwu...

  Kasztelani i kasztelanie dawnej Polski

  Za doby Piastów każda ziemia i okolica miała swój gród czyli zamek warowny, wprawdzie drewniany, ale zwykle wodą, przykopem, bagnem, wysokim wałem...

  Comites, czyli kmiecie, uzbrojeni...

  Kmieć. Wyraz ten, wspólny prawie wszystkim językom słowiańskim i posiadający traktującą o nim całą literaturę lingwistyczną, nie oznaczał dawniej...

  Koronacje dawnych królów Polski i ich...

  Marcin Kromer, piszący za czasów Zygmunta Augusta, taki daje ogólny obraz koronacyi. królów polskich: „Poświęcenie (inauguratio) króla odbywało się...

  O genezie nazwy Kresy

  Kresami zwano stanowiska wojskowe czyli wojskowe stójki i poczty rozstawione na pobereżach Podola i Ukrainy, jako straże graniczne od napadu...

  Polska, jedyne słowiańskie pańswo o...

    Król Aleksander Jagiellończyk na tronie w katedrze krakowskiej 1501 r. (Z Pontyfikatu Erazma Ciołka). cc wikisource Król, po...

  O dawnych lamusach (rodzaju...

    Lamus, istniejący niegdyś na plebanii w Płonce.   Stary...

  Ius Magdeburgense. Jak wyglądał...

  Dziś zapominamy już że jeszcze w średniowieczu szereg miast dysponował pełną autonomią. Były to prawa na wzór wolności przyznanych obecnie takim...

  Miasta autonomiczne na prawie...

  Prawo lubeckie w Polsce dawało miastom pełną autonomię i czyniło je wolnymi autonomicznymi republikami miejskimi. Prawo to utrzymało się w wielku...

  Ius Novi Fori- dawna konstytucja...

  Ius novi fori - Czacki powiada, że w mieście wielkopolskiem Środa było w średnich wiekach zapewne najpierwej wprowadzone prawo niemieckie czyli...

  Ius publicum civitatis Gedanensis-...

  Ius publicum civitatis Gedanensis- Wilkierz Gdański był oficjalnym zbiorem zapisów ustawodawstwa miasta Danzig (Gdańsk). Danziger Willkür oznacza...

  Książe Krak i Wąwolnica

  Według legendy ok. VII w. n.e. (niektóre źródła wspominają, że był to prawdopodobnie 721 rok) z Krakowa miał przypłynąć Wisłą książę Krak....

  Ustrój polskich miast w...

  W narodzie tak rdzennie słowiańskim i rolniczo-leśnym, jak polski, kultura miejska południowej i zachodniej Europy nie znajdowała nigdy podatnych...

  Ujście, stolica niepodległego państwa...

    Rycina przedstawiające wyobrażenie grodu wczesnośredniowiecznego:   Przedmioty drewniane: łopatki oraz żelazny półkosek:...

  Ustrój polityczny dawnej Saksonii....

  Na tingu (wiecu) w Saksonii pojawia się mnich, misjonarz, i przemawia do zebranych. Oto mają przyjąć chrześcijaństwo, bo inaczej stracą swoją...

  Upadek ludowej republiki Stedingerów

  Na przełomie XII i XIII wieku pokryte mokradłami rejony Stedingen zasiedlone zostały przez grupy chłopów przybyłych tu z Niderlandów. Nowi...

  Tadeusz Wolański o zburzeniu...

  O zburzeniu kruszwickich bałwanów Według Wolańskiego, jednego z najwcześniejszych badaczy zabytków z czasów przedkatolickich, tak oto miał...

  Szklana bania Popiela II

  Podania i Legendy polskie, ruskie litewskie Autorzy Lucjan Siemieński

  Piast w legendzie

     Piast Kołodziej- Elekcja Piasta na księcia według Antoniego Oleszczyńskiego, grafika za...

  O męczennikach z Kazimierza (ok. r....

  Treść legendy Podania i Legendy polskie, ruskie litewskie Autorzy Lucjan Siemieński

  Wolne Miasto Gdańsk

  Wolne Miasto Gdańsk (niem. Freie Stadt Danzig) to istniejące w okresie międzywojennym autonomiczne miasto-państwo, pod ochroną Ligi Narodów. Jego...

  Libusza, półlegendarna gocka królowa

  Libusza, Lubosza (czes. Libuše) to według kroniki Kosmasa władczyni Czech, najmłodsza córka Kroka, założycielka Pragi, siostra Tetki i...

  Jerzy Samuel Bandtkie o religii...

  Jerzy Samuel Bandtkie inna forma nazwiska: Bandtke, pseud. i krypt.: B., Bezimienny z Wrocławia, Briefträger Hess, G. S. B., Georg Hess listonosz,...

  Ostrogota lub Austraguta- król z roku...

  Rzymscy historycy wspominają w swoich pismach 22 słynnych gotckich królów, a mianowicie: Pierwszy wielki król Amali: Ostrogot lub Auora-Gudas...

  Ile lat mają najstarsze budowle...

  Jakiś czas temu miałem przyjemność zapoznać się z doniesieniami jednego z autorów, który zastanawiał się, jakim sposobem datuje się powstanie...

  Lata 60-te XIX wieku: antysystemowe...

  Lata 60-te XIX wieku na ziemiach obecnej Polski, wówczas rządzonej przez administracje krajów ościennych, pełne były różnych anty-systemowych...

  Posągi i pomniki z dawnych czasów w...

  Niewiele starożytnych posągów zachowało się po dziś dzień na ziemiach Polski. W sąsiedniej RFN niektóre przetrwały, ponieważ upatrywano na nich...

  Dawne polskie monety

  Tadeusz Wolański jest wspominany jako słowianofil, jego zaś prace oznacza się jako słowianocentryczne. Wspominał on o słowiańskiej numizmatyce....

  Dawna Warmia- państwo plemienne Warmów

  Terytorium zamieszkiwane przez Warmów znajdowało się nad Zalewem Wiślanym (Równina Warmińska) i sięgało na południe od Braniewa do Lidzbarka...

  Santyr (Sątyr) nad Wisłą, dawna...

  Zantyr to nieistniejące miasto nad Wisłą, dawna siedziba biskupstwa, kapituły i katedry pruskiej, obecnie uroczysko w województwie pomorskim, w...

  Wiznog, misjonarz chrześcijaństwa...

  Od lat trwają dyskusje, czy w Polsce najwcześniej nie rozkwitło właśnie chrześcijaństwo w obrządku wschodnim. Wiele wskazuje że tak się właśnie...

  Poznańskie biskupstwo podporządkowane...

  W roku 948 Otton I podporządkował biskupstwo poznańskie arcybiskupstwu w Magdeburgu.       wg  Michała...

  Kruszwica. Najwcześniejsza historia.

  Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z neolitu – ok. 3900-1800 p.n.e., na ok. 500 rok p.n.e. datuje się gród na Ostrowie Rzępowskim (obecnie...

  Czy Karol Wielki zawojował Polskę?

  Kazimierz Stołecki zauważył że w „Pieśni o Rolandzie” (XI w.) wśród ziem podbitych przez Karola Wielkiego, wymieniono kraj „Puilanie” -...

  O rzekomym odkryciu ruin zatopionego...

  Te rozwaliny zalane wodami morza Bałtyckiego w roku 1771 przez Hollendrów odkryte zostały; dowodzą one dawney wielkości, okazuią się tam ślady...

  Wineta i pomorscy Wandale

  CZY POMORZANIE BYLI WANDALAMI? Po zdobyciu i złupieniu Rzymu w 455 roku, nazwa plemienna najeźdźców Wandalów stała się synonimem dzikiego...

  Merkantylizm w polskiej myśli...

  Merkantylizm Dziedzictwo merkantylizmu Elementy teorii merkantylistycznej pozostawały przez lata w dyskursie ekonomicznym. Do dziś nikt nie...

  Via Antiqua- dawna droga prowadząca...

  Adam z Bremy nazwał odcinek drogi prowadzącej przez Pomorze mianem via Antiqua (por. publikacja "Seafarers, Merchants and Pirates in the Middle...

  Wineta: „największe z miast, jakie są...

  Wineta, Vinēta (Urbs Venetōrum, lub Wendenstadt)  to półlegendarny gród i port z latarnią morską u ujścia Odry, duży ośrodek handlowy,...

  Respublica Thorunensis: 1251- 7....

  Wiele miast dysponowało w przeszłości prawami autonomii, były miastami wydzielonymi, o własnym rządzie, kilku organach decyzyjnych, własnym małym...

  Ælveopolis, Respublica Augustæ...

  Przez wiele wieków Elbląg szczycił się odrębnym, autonomicznym prawodawstwem. Struktury ustrojowo- prawne miasta portowego mają olbrzymie znaczenie...

  O pompie (machinie wodnej) w...

  Benedykt Chmielowski zabawia nas opowieściami o dawnych czasach, i opisuje także ciekawy wynalazek pochodzącego z Torunia, wówczas polskiej...

  O początkach płockiej państwowości....

  Wykopaliska archeologiczne wykazały, że Płock założono w końcu X wieku[1]. Najważniejszym miejscem kształtowania się ośrodka miejskiego było...

  Początki Strzegomia

  Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Strzegomia sięgają ery brązu, czyli ok. 2500 lat temu. Wtedy to na szczycie góry bazaltowej...

  Początki autonomii Wrocławia

  Miasto Wrocław powstało w miejscu stolicy państwa Silingów. Odkryto tutaj bogate groby książęce z czasów antycznych, przypisywane władcom Silingii-...

  Historia Selencji, nadbałtyckiego...

  Gall Anonim w swojej Kronice polskiej spisanej w latach 1112–1116 wymieniał kraj Wieletów pod nazwą Selentia (Selencja)[16]. Niewiele wiemy na...

  Od Masagetów do Mazowszan. Historia...

  Historia Wg Romana Soltyka (Roman Soltyk: Polen, geographisch & historisch geschildert. Stuttgart 1834, S.53) plemię Mazowszan wywodzi się...

  Czy te kroniki istniały?

  Michał Wiszniewski prezentuje listę, wg niego, zmyślonych kronik historii Polski. Nie znamy jego kwalifikacji historycznych, same też i...

  Oszuści i ich dzieła. Gottlieb Samuel...

           wg Album literackie: pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze ..., Tom 2 Autorzy Kazimierz...

  Tablice z Podebłocia

  We wczesnym średniowieczu w tej okolicy była osada przygrodowa. W czasie badań archeologicznych na jej terenie odkryto wiele zabytków poczynając od...

  Głomacz- święte trzęsawisko

  Głomacz to zgodnie z relacją przytoczoną przez Thietmara w jego kronice (I,3) otoczone wielką czcią święte źródło słowiańskiego plemienia...

  O czterech szczecńskich kącinach-...

  Czy w dawnym Szczecinie istniała „kącina"? Żywotopisarze Ottona z Bambergu zanotowali występowanie kilku takich obiektów w dawnym Szczecinie....

  Switbert apostołem Prusów?

  Switbert, Suitbert z Kaiserswerth, Suidbert, Suitbertus, Swithbert (ur. ? w Northumberland, zm. 1 marca 713 w Kaiserswerth) to, biskup, benedyktyn...

  Historia śmierci misjonarza Wojciecha

  Krzysztof Hartknoch urodził się we wsi Jabłonka koło Pasymia. Uczył się w szkołach w Pasymiu i w Królewcu, nie ukończył jednak studiów z powodów...

  Senatus Lignicensis- o senacie w...

  Miasto statutarne Miasto statutarne  (czes. Statutární město, niem. Statutarstadt) to autonomiczne miasto, którego administracja...

  Aurimontium- najwcześniejsze...

  Aurimontium, vel Aureus Mons vel Auri Mons (Złotoryja,  Goldberg) to najstarsze miasto Polski wg aktów prawnych. Od VIII do X wieku w...

  Opatów, miasto Templariuszy i kultu...

  Domniemuje się że pierwotnie Opatów zwał się "Żmigród". Jest to przedmiotem badań. Najstarsze ślady istnienia osadnictwa...

  Obrzędy pogrzebowe Słowian

  Niewiele mamy dawnych relacji o obrzędach pogrzebowych Słowian. Relacja Ibrahima Ibn Jakuba  Al-Masoudi; Słowianie stanowią liczne...

  410 lat historii kolei nowożytnej

  Pomysł wykorzystania "prowadzonych" stałych dróg dla transportu liczy co najmniej 2000 lat. Koleje antyczne Kamieniołomy w starożytnej...

  Wypadek samochodowy z 1771 roku

  Mikołaj Cugnot wydaje się być pierwszym wymienionym w literaturze, któremu udało się wykorzystać posuwisto zwrotny ruch tłoka w maszynie parowej do...

  Pierwsze parowce

  W czasach antycznych kursowały statki, promy napędzane kieratem konnym. W 1783 francuski arystokrata, markiz Claude François Jouffroy d'Abbans...

  Utopijna Republika Ostrowiecka (1905...

  Podczas polskich zrywów niepodległościowych zwykle wskazuje się na późniejsze formy polskiej państwowości z 2. dekady XX wieku. Mało kto pamięta że...

  Oppidum Judaeorum - żydowskie miasta...

  Dzieci żydowskie z nauczycielem w Samarkandzie około roku 1911, fot. Prokudin-Gorski. cc wikimedia.   De non tolerandis Judaeis...

  Słowianie i Białochorwaci

  Publikacja n/t pochodzenia Białochorwatów w odniesieniu do pochodzenia Słowian Południowych.

  Hypnerotomachia Poliphili. Pogańska...

  Hypnerotomachia Poliphili to zagadkowa książka pogańska, podpisana przez autora akrostychem, czytelnym jedynie dla wnikliwych czytelników. Po...

  Ekonomia Polski ery odrodzenia

  Działalność gospodarczą w szerokim zakresie geograficznym zaczęto intensyfikować zarówno w północnej i południowej Europie w XIII wieku. W miastach...

  Pradawna historia miłosna spod Łysicy

  Da bracie mój, bracie, Siubienicka na cie. Siubienicka stoi Lo twoi swawoli. Beł zbój strasecnie sielny i strasecnie mocarny,...

  Kazus Lubuskiego. Jak lokalne władze...

  Już nawet Rzymianie dawali podbitym narodom i społecznościom więcej swobody niż polski unitarny system ustrojowy. System finansowania kampanii do...

  Falsi christicolae - pierwotne...

  Gall Anonim nie mówi wiele o religii panującej w czasach przedkatolickich. W źródłach przetrwały nieliczne nazwy i określenia. Grupy społeczne...

  Bolesław Chrobry miał wypędzić...

  Dzięki postępom cyfryzacji dawnych źródeł na nowo możemy odkrywać dawaną historię i rekonstruować jej przebieg. Jest on inny niż znamy ze...

  Romans zakończony kastracją....

  oto znajdujemy dzieło opisujące - z perspektywy bardziej literackiej - czasy Bolesława Chrobrego w Polsce. Dzięki zdobyciu Kijowa w 1018...

  Jak założono autonomiczną "Holandię"...

  Ongiś największa z atrakcji turystycznych obecnej północnej Rzeczp. Polskiej, dziś jest miastem pozostawionym w zniszczeniach wojennych. Strat nie...

  Miejscowe średniowieczne zalecenia...

  Zdarzyło się zaś, gdy zbliżały się dni wyżej wspomnianego księcia Bolesława, aby już śmierć wymienił na żywot wieczny, że zawołał imiennika...

  Wzmianka o królu słowiańskim Karaście...

  Borust, Karast, Chemonar i Walthin- tak mieli się nazywać następcy pierwszego władcy słowiańskiego wczesnosłowiańskiego imperium - Samona....

  Bolesław Chrobry i jego stolice:...

  Główne siedziby królestwa (łac. sedes regni principales) to początkowo grody, a następnie stołeczne miasta Królestwa Polskiego, które pełniły rolę...

  Warszawa miastem rezydencjonalnym...

  Zygmunt III Waza rozpoczął w 1596 r. proces wyjazdu dworu królewskiego do Warszawy, jako że była ona bliższa interesującym go sprawom szwedzkim, a...

  Starorożytne świątynie Słowian w...

  U Słowian wiele jest świętych budynków. Jeden z nich wzniesiono w górach o których mędrcy powiadają że są jednymi z najwyższych na świecie....

  Dawne państwa słowiańskie

    "Pierwszym z państw słowiańskich jest ad-Dir(prawdopodobnie Kijów), które posiada rozległe miasta, liczne pola uprawne, rozliczne wojska i...

  Helmond z Bozowa i jego Kronika Słowian

  Współczesna nauka historii w Polsce jest odcięta od jej źródeł- tekstów źródłowych. W szkołach pojawiają się podręczniki proponujące wizję historii...

  Tatry czyli Montes Tartari

   Carpates- pisał w II wieku naszej ery Klaudiusz Ptolemeusz. Góry te też zwano w rzymskich dokumentach mianem Montes...

  Opinie o Słowianach (VI- X wiek n.e.)

  " (...) Słowianie są to ludzie odważni i zaczepni. Gdyby nie było wśród nich rozdwojenia wskutek wielu rozgałęzień ich pokoleń i rozdrobnienia...

  Ziemie obecnej zachodniej Rzeczp....

  Łużyce (grnłuż. Łužica, dlnłuż. Łužyca, niem. Lausitz, cz. Lužice, ros. Лужица; od ług – zbiornik wodny, kałuża) to kraina historyczna leżąca...

  Sklawania jako państwo trybutarne...

  Dyskutanci w sieci Internet ostatnio przypomnieli dawną, łacińską nazwę ziem obecnej Polski. "Sklawania, największa z krain Germanii, zamieszkana...

  Dagome, władca "Regnum Dagorum" lub...

  W obecnych czasach doszło do kłótni wśród historyków. Coraz więcej znalezisk wskazuje, że w dokumencie Dagome judex wymienono imię władcy, które...

  Słowianie połabscy

  Znany blogger historyczny Bazyli zamieszczając te teksty napisał: "Załączony szkic/esej powstał już jakiś czas temu i jest efektem zarówno lektur...

  Kraków jako atonomiczne miasto. Rok...

  Kraków wyrósł na bazie państwa-miasta Chrobatów utożsamianych z antycznymi Capri, Karpami. Przez lata funkcjonował jako polis: państwo-miasto...

  Legenda o Golemie i jego urodzonym w...

  Golem (hebr. גולם) to w tradycji żydowskiej istota utworzona z gliny na kształt człowieka, ale pozbawiona duszy rozumiejącej neszama, a zatem...

  Kronika Thietmara

  Thietmar narodził się 25 lipca 975 n.e., Prawdopodobne miejsce urodzin to Walbeck, w diecezji Halberstadt. Publikujemy kronikę w 2 wersjach....

  O diable z Gór Ryfejskich lub Olbrzymich

  Najbardziej zbadany diabeł ziem obecnej Polski to bez wątpienia Liczyrzepa (inne nazwy: Duch Gór, Karkonosz, Rzepiór, Rzepolicz, niem....

  Oskarżenia o mord rytualny względem...

  Oskarżenia o mord rytualny względem Żydów (hebr. עלילת דם, alilat dam, jid. aliles-dam, dosł. „oszczerstwo krwi”) to antysemickie posądzenia,...

  Początki Gniezna

  od końca VIII w. istniał tu obronny zespół osadniczy państwa plemiennego. Rozbudowany i zmodernizowany za czasów X wieku stał się siedzibą...

  Upadek pogaństwa w opisie J. Długosza

  Na tle innych pogańskich systemów religijnych Europy, religia Słowian jest jedną z najsłabiej zachowanych. W efekcie zderzenia kultury słowiańskiej...

  Pozostałości z czasów pogańskich na...

  Stan zachowania źródeł sam w sobie uniemożliwia rekonstrukcję religii słowiańskiej. Do naszych czasów dotrwały tylko nieliczne wzmianki na temat...

  O archeologii romantycznej J....

  „Sztuka u Słowian szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześcijańskiej” Józefa Ignacego Kraszewskiego, czyli o archeologii romantycznej  ...

  Komentarze XIX-wieczne n/t początków...

  W żywocie Kiryła pisanym w wieku XVII, z którego odpis ma Bodiański. Za pomocą tedy rękopismu moskiewskiej akademii duchownej oczyszczony z błędów...

  Starożytny posąg ze Lwowa (obecnie...

  Najstarsze archeologiczne ślady osadnictwa pochodzą z V wieku. Od IX wieku pomiędzy Górą Zamkową a Pełtwią istniało...

  Baba Chęcińska

  O pogańskim drewnianym zamczyku Pierwsza forteca na tym terenie była zbudowana prawdopodobnie jeszcze w czasach pogańskich i była położona na...

  Grodzisko koło Buska- Zdroju

  W Szczaworyzu k. Buska Zdroju istnieje grodzisko z VIII-XI w. zlokalizowane na wzniesieniu w południowej części wsi, od...

  Fredegard o Awarach i słowiańskim...

  Roku czterdziestego panowania (króla frankońskiego) Chlotara (tj. w roku 623), mąż nazwiskiem Samo, rodem Frank z powiatu Sens, przybrał sobie...

  Źródła niemieckie o Słowianach

      Zupełnie odmienne są źródła niemieckie. Walki Niemców ze Słowianami pogranicznemi zaczęły się juz w VII wieku i ciągnęły się, z...

  Źródła arabskie o Słowianach

  Źródła arabskie (i perskie) nie przytaczają żadnych podań, jakie z ruskich poznajemy. Pochodzą od dyplomatów, kupców, geografów, których jedynie...

  6 wieków badań dawnej stolicy...

  Wzmianka o Ryczynie miała sie pojawić w 1093 r. w czeskiej kronice Kosmasa. Wymieniany w bulli papieskiej w 1093 roku. Według Kroniki książąt...

  Rocznik dawny

  Roku od Wcielenia Pańskiego 948 Odnalezienie [ciała,relikwi] świętego Szczepana Pierwszego Męczennika 952(951) Otton I poskromił Italię...

  Początki Sandomierza

  Ślady pierwszego osadnictwa na tych terenach, znalezione w wykopaliskach archeologicznych, pochodzą z neolitu. Osada jest odnotowana w X w. na...

  Litzike i Licikaviki - pierwszy...

  Licikaviki to nazwa ludu słowiańskiego podlegającego władzy księcia Mieszka I w okresie walk toczonych z saskim grafem Wichmanem w roku 963, podana...

  Pierwsi chrześcijanie na ziemiach...

  Wielu autorów sugeruje że chrześcijaństwo na ziemiach obecnej Polski mogło istnieć wcześniej niż myślimy.      ...

  Biała Chorwacja w roku 950 n.e.

  Biblioteka Warszawska, Volume 4

  Dæmonologia Rubinzalii Silesii

  Historia Liczyrzepy- Rübezahla to chyba najdziwniejsza historia z okolic południowozachodnich ziem obecnej Polski. Już w XVII wieku ta głośna...

  Kult Flinsa w Górach Welikońskich w...

  Dawniej miasto zwane Nicolo Civitas albo Nickolstadt (niem.) było jednym z największych miast Dolnego Śląska i  liczyło aż ok. 15 tysięcy...

  Kult Flinsa w Szprotawie

  Na rynku w podzielonogórskiej Szprotawie lub w pobliskiej Iławie miał znajdować się posąg przedstawiający Flinsa, domniemane bóstwo słowiańskie, po...

  Bobrzanie i legendarna Żaganna

  Dziś bardzo trudno umiejscowić panowanie legendarnej Żaganny (Saganna, Saganda). Jeśliby posiłkować się szczątkowymi przekazami wcześniejszymi,...

  Opisy pogańskich obrzędów w Żaganiu

  Johann Gottlob Worbs opisał najdawniejsze zapisy odnotowujące pogańskie praktyki w żagańskiej świątyni. Johann Gottlob Worbs (ur. w Mirsku w...

  Rok 801 n.e. Pierwsza wzmianka...

  Johann Gottlob Worbs Uczęszczał do szkoły w swoim rodzinnym mieście, od 1774 roku chodził do szkoły w Niederwiesa w Greiffenbergu a od 1777 w...

  Saganna, Premizlaw, Pocoslaw,...

  Johann Gottlob Worbs opisuje poczet władców dawnego Żagania: Saganna wywodząca się z rodu Kraka, córka Wandy, Premizlaw, Pocoslaw, Somarus,...

  Dawne Kujawy

  Kujawy należą do obszarów, na których stwierdzono najstarsze w Polsce ślady osadnictwa, sięgających neolitu i okresu kultury...

  Svebusium, najdawniejszy Świebodzin

  Sebusianis, Sipusius Silesius, Suebosian, Soebosian, Suebusianus - etymologicznie nazwy te wskazują iż była to miejscowość plemienna Suebów. Przez...

  Kult Olaboga w Ołoboku k. Świebodzina

  Z kronik wynika, że już około 800 n.e. na terenie Ołoboku istniała pogańska świątynia boga, którego zwano Milogiem. Używano również nazwy Mola...

  Polska historia starożytna w dziele...

  Bartłomiej (Bartosz) Paprocki, Bartolomej Paprocký herbu Jastrzębiec (ur. ok. 1543 w Paprockiej Woli, w pobliżu Sierpca, zm. 27 grudnia 1614 we...

  Budowa pierwszego zamku żagańskiego w...

  Johann Gottlob Worbs opisuje poczet władców dawnego Żagania: Saganna wywodząca się z rodu Kraka, córka Wandy, Premizlaw, Pocoslaw, Somarus,...

  Książe Racibór, Ratibor (zm. 1043...

  Nazwa Raciborza w formie łacińskiej Ratibor pojawiła się po raz pierwszy w Kronice polskiej spisanej przez Anonima zwanego Gallem w latach...

  Strunico, król Wendów, wg sagi...

  Przytaczając Sagę Lechicko- Pomorską autor historii Pomorza i Rugii przytacza władcę Strunico. wg Geschichte von Rügen und Pommern,...

  Historia Moraw

  wg Geschichte aller Wendisch-Slavischen Staaten, Volumes 52-53 By Ludwig-Albrecht Gebhardi

  O założeniu Świdnicy w roku 755 n.e....

  Świdnicę miał założyć książę Suidno [lub Swidno] w roku 755 n.e. Miasto miało się nazywać Suenetia i było nieobwarowanym oppidium. W bardzo...

  O pogańskiej świątyni w...

  W miejscowości Vetero-Saganum zwanej też Antiquum Zaganum (dziś: Stary Żagań) miała znajdować się niezwykła, ogromnie oblegana świątynia pogańska....

  Legenda o zamku Ascenburg na Ślęży

  Legenda o zamku Ascenburg W bardzo starej rękopiśmiennej książce znajdowała się informacja o powstaniu Świdnicy. Według niej w roku 755 po...

  O zniszczeniu ołtarzy pogańskich w...

  Miasto powstało w 1265 r. roku na skrzyżowaniu dróg handlowych z Wrocławia i Legnicy do Czech. W XIII i XIV w. znajdowało się w księstwie jaworskim...

  Historia Cieszyna

  Cieszyn jest jednym z najstarszych miast na Śląsku. Podanie głosi, że założyli go w 810 roku trzej bracia, Bolko, Leszko i Cieszko (Bolek, Lešek a...

  Domniemane biskupstwo w Smogorzewie

  W pewnym momencie biskup wrocławski zmuszony był opuścić gród i aż do restytucji biskupstwa w 1051 rezydował najprawdopodobniej w Smogorzewie koło...

  Namorus, tajemniczy żagański władca

  Ostatnia z tych starych dynastii potomków księcia Kraka był książę lub wojewoda Namorus. Ostatni z pokolenia Kraka-Crokusa i...

  O pogańskich początkach Lubiąża i...

  Lubiąż to opactwo cystersów powstałe w miejscu domniemanego pogańskiego gaju poświęconego kultowi Husa lub Hisa, pobenedyktyński kościół św. Jakuba...

  Początki Kostrzyna

  Wspomina się Colancorum- obecny Kostrzyn nad Odrą. Wg badaczy-może się skrywać pod ruinami Starego Miasta  obecnego Kostrzyna nad Odrą....

  O kulcie pogańskich bóstw w dawnej...

  Na terenie obecnego woj. lubuskiego miano czcić bóstwo Zelu.     Märkische Forschungen, Tom 3 Smertnica Autor Edward...

  Boruta

  Diabeł Boruta jest znany na ziemi łęczyckiej od bardzo dawna. Wywodzi się go od słowiańskiego demona, boruty (leszego,...

  Wratysław, król Polski z roku 1085 n.e.

  Wratysław II (ur. po 1032, zm. 14 stycznia 1092) – książę Czech od 1061, król polski i czeski od 1085.W 1079 roku wykorzystując...

  Odrodzenie się polskiej literatury...

  Dla rozwoju literatury pisanej w języku polskim duże znaczenie miała twórczość literacka Mikołaja Reja. Był on autorem dialogów (Krótka rozprawa...

  Libusza

  Libusza, Lubosza (czes. Libuše) to według kroniki Kosmasa, legendarna władczyni Czech, najmłodsza córka Kroka, założycielka Pragi, siostra Tetki i...

  Dagome- tajemniczy władca z epoki...

  Szperacze wynaleźli w kronikach fragment "ad regnum Dagorum, quod nos melius vocamus Russiam" i że królem tego terenu był niejaki Malescoldus....

  O kulcie Baala w nadbużańskim Mielniku

  W Ciełuszkach miejscowa świątynia powstała w miejscu kultu Cielca, w Mielniku do czasów nowożytnych czczono Baala. O tym, że jeszcze w XVII w....

  O pogańskiej świątyni w Krakowie

  Niepotwierdzone podania podają informację, że stała tu niegdyś świątynia pogańska i na jej miejscu zbudowano kościół romański pw. św. Michała...

  Domniemany kościół chrześcijan w...

  W Krakowie najdawniejszy był kościół słowiański na Kleparzu , a po nim kościół S. Wojciecha- pisał Michał Wiszniewski. Według Naruszewicza: „W...

  Małopolska w opisie z roku 949 n.e.

  W X wieku Śląsk i Małopolska (w tym Kraków) zostają zdobyte przez Ottona Wielkiego.  Ziemie obecnej Polski w Cesarstwie Rzymskim ok 100...

  Wzmianka o kulcie Słońca na Litwie

  Strona 215 Zmierzch Perkuna, czyli, Ostatni poganie nad Bałtykiem - Strona 215 books.google.pl/books?id=C8coAAAAYAAJ Marceli...

  Niepodległe Księstwo Człopy (do ok....

  Niezależne księstwo Człopy miało funkcjonować od ok. 849 n.e. (wg doniesień legendarnych) i zakończyć byt pod władzą księcia Dzierżykraja do...

  Ślad Babiej Góry w źródłach z ok. 610...

  Adam Naruszewicz tak przytacza ten zagadkowy fakt, w swym dziele Historya narodu polskiego: "Nazwisko Chrobatów było znajome jeszcze w...

  Czy Mieszko I porwał "skoligaconą"...

  Wg rozlicznych źródeł o dość dawnej dacie redakcji, nierzadko sprzed setek lat, władca nazywany popularnie Mieszkiem miał porwać zakonnicę, z którą...

  Geografia historyczna ziem dawnej...

  Zygmunt Gloger, „Geografia historyczna ziem dawnej Polski”, Kraków 1903, to dzieło niezwykłe. Autor opisuje najdawniejsze historie robiąć ze swojej...

  Dawne państwa na ziemiach polskich:...

  Kronika Fredregara podaje: „W roku 40 panowania króla Chlotariusza (tj. w r. 623.) człowiek imieniem Samo, rodem z państwa Franków, z obwodu...

  Epitafium Bolesława Chrobrego

  W tym grobie spoczywa wódz, szlachetna gołębica Zwano ciebie Chrobrym, po wieki bądŸż błogosławionym Choć z ojca pogana, lecz matką twą...

  Tajemnice papieskie

  Papież Urban VIII był wielkim przyjacielem Galileusza. Mimo to podczas jego procesu nie tylko nie stanął w obronie uczonego, ale i doprowadził...

  Słowiański władca który ok. 1013 r....

  Władca słowiański (jeśli poprawne jest poparte różnymi źródłami utożsamianie etymologiczne "suavorum" z nazwą Słowian) określany jako "Lacman...

  Bitwa pod Parkanami 7-9 X 1683 r.

  Bitwa pod Parkanami, mająca miejsce niecały miesiąc po odsieczy wiedeńskiej, jest starciem stosunkowo mało znanym wśród osób interesujących się...

  Szara eminencja przełomu XV i XVI...

     Jego czterej bracia zasiedli na królewskich tronach, piąty zaś niedługo po śmierci został obwołany świętym. On sam w wieku...

  Średniowieczne garbarstwo

  Czego używano w średniowieczu do garbowania skór? Ile czasu trwało ich wyprawianie? Co najczęściej wyrabiano z tego surowca? Garbowanie to...

  Katolicki misjonarz Wojciech z...

  Z poniższej wersji kroniki Stanisława Chwalczewskiego, spisanej rzekomo w 1549 r., ktoś unusął pierwszych siedem rozdziałów odnoszących się do...

  O legendarnej Winecie i szczecińskim...

  Dawny opis na temat Pomorza Zaodrzańskiego jest ciekawą publikacją historyczną. "Sławny ów Trzygłów, (Triglous)co się dostał jako osobliwość do...

  Początki państwa Opolan

  Rok 845 n.e. lub 884 n.e. to okres kiedy pada wzmianka o państweku plemiennym, być może polis, w Geografie Bawarskim. Państwo to ze stolicą w Opolu...

  Ślęża

  ... in pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte nimis excelso et grandi olim [sibi] indito; et hic ob qualitatem suam et quantitatem, cum...

  William z Malmesbury o kulcie Fortuny...

  Mało zachowało się tak dokładnych opisów tzw. "rogu Świętowida" lub rogu Fortuny, który pojawia się jako jeden z artefaktów pogańskich bóstw....

  Czasy Mieszka I w opisie żydowskiego...

  Ibrahim ibn Jakub (ur. ok. 912, zm. po 966) to żyd sefardyjski (hiszpański), poseł kalifa Kordoby, kronikarz, podróżnik i kupiec. Autor X-wiecznego...

  O zniszczeniu "wszystkich...

  Co się stało ze wcześniejszymi źródłami? Niektórych, jak kroniki Nakorsza Warmisza, nie sposób dziś odnaleźć, mimo ich ponownego odnalezienia w XVI...

  Konstantyn i Metody w kronice Popa...

  Praca opisuje lokalnych Słowian jako spokojnych ludzi wezwanych przez władców gockich, którzy najechali okolicę, w wieku V n.e., ale nie próbuje...

  Teofilakt Simokata o Słowianach około...

  Teofilakt Symokatta, gr. Theophylaktos Simokates albo Simokattes (żył na przełomie VI i VII wieku) to bizantyński historyk i pisarz z Egiptu....

  Wulfstan o kraju Winidów i ujściu...

  Wulfstan to podróżnik, prawdopodobnie anglosaski, który ok. roku 890 odbył żeglugę z Hedeby na Półwyspie Jutlandzkim (dzisiejsza Dania) w kierunku...

  Opis ziem obecnej Polski z lat 871-...

  Alfred Wielki (ur. w 849, zm. 26 października 899 pochowany został w Newminister Abbey w Winchester) to syn Aethelwulfa i szósty król Wesseksu....

  W czasach królestwa Dira. Dawne...

  W arabskim dziele Al-Masudiego Złote łąki wspomniane jest słowiańskie królestwo ad-Dir, które wielu naukowców identyfikuje z kijowskim państwem...

  „Pełzający, niebieski dywan” - klęska...

  Ambrose Everett Burnside obciążony był jakąś przedziwną klątwą. Skonstruował świetny odtylcowy karabinek, w który zainwestował wszystkie pieniądze,...

  Henryk Arctowski i Antoni Dobrowolski...

  Antarktyda pozostała najdłużej niezbadanym przez człowieka kontynentem. W początkach jej eksploracji znaczny udział mieli dwaj Polacy. Henryk...

  Henryk Arctowski i Antoni Dobrowolski...

  Henryk Arctowski i Antoni Dobrowolski wraz z pozostałymi członkami Belgijskiej Wyprawy Antarktycznej przez 13 miesięcy tkwili uwięzieni w paku...

  Wyprawa Stefana Szolc - Rogozińskiego...

  W grudniu tego roku mija 130 rocznica wypłynięcia polskiej wyprawy naukowej do Afryki. Niewielka i niedofinansowana, nie mogła osiągnąć stawianych...

  Lincoln ratuje naród i demokrację....

  Spośród wielu wspaniałych przemówień Abrahama Lincolna poczesne miejsce zajmuje słynne Wystąpienie gettysburskie (Gettysburg Adress). Głębi myśli...

  Dawne dane demograficzne od 500 n.e.

  No complete population censuses were taken until the 18th century, thus estimates of population levels are notoriously unreliable. Estimated levels...

  Karol Wielki i podbój ziem obecnej...

  Użytkownik Bazyli pisze: Warto jednak zwrócić uwagę na kilka faktów: 1. "Wiadomo, że Karol Wielki rozporządzał w swych zbiorach wielu...

  Rzeka Odra granicą Wielkich Moraw....

  O północno-zachodnim zasięgu władzy Morawian mówią kroniki, lokując ją na rzece Odrze. Bodaj jedynym źródłem, które informuje o ekspansji Wielkich...

  Relikty pogaństwa

  "„W Inflantach Polskich, na puszczańskim pogranicznym terenie z Rosją, relikty pogaństwa zachowały się jeszcze do II poł. XVIII wieku (np. chowanie...

  Od króla Atylli do króla Jessego....

  Kronika polsko-węgierska to kronika zachowana w kilku polskich rękopisach. Przyjmuje się, że została spisana po 1222 roku przez...

  Czasy Ziemomysła w żywocie...

  Według opisów kronikarskich, swego czasu miała istnieć tajemnicza królowa Adelajda. Nie odmawiała alkoholu, jeździła konno, a będąc porywczą, mogła...

  Napad rabunkowy z roku 1003. Historia...

  Ofiarą napaści w 1003 roku padło dwóch włoskich benedyktynów: Benedykt i Jan, dwóch słowiańskich nowicjuszy i jednocześnie rodzonych braci: Izaak i...

  Panońskie korzenie dynastii Piastów?

  W sprzeczności z informacjami podawanymi przez wielu polskich współczesnych historyków stoi część źródeł historycznych- w tym- niejaka kronika...

  Skandaliczny incydent z roku 632 na...

  W 9 roku panowania króla Dagoberta miał miejsce "skandaliczny incydent". Opis archidiakona Fredegara z Burgundii (Fredegar...

  Wydarzenia lat 558- 582 w źródłach...

  Kronikarz archidiakon Fredegar z Burgundii (Fredegar Scholasticus) spisał około 660 wydarzenia z końca VI wieku n.e. odnoszące...

  Klasyka kina: Pies Andaluzyjski

  "Pies Andaluzyjski" to jeden z najstarszych filmów na świecie powstał w 1929r. reż. Luis a Buñuel we współpracy z Salvadorem Dali...

  Wisław z Wiślicy w legendach

  Wiślicę wspomnianą w tekście wg przekazów założyć miał Wiślimir, który przyjął chrzest w roku 880 (wg „Żywotu św. Metodego”). Według Konstantyna...

  Idea państwa wielowyznaniowego i jej...

  Adam Fularz Mówiąc o korzeniach polskich ruchów innowierczych myślimy głównie o radykalnych nurtach reformacji i renesansu. Tymczasem...

  Polska Normańska

  Kwestię inicjatywy Normanów w budowę państwa Piastów oraz obyczaje współczesnych Wikingów porusza w bieżącym numerze (2/149/luty 2012) „National...

  Historia okoliczności powstania...

  79. ROCZNICA "POWSTANIA" PKP Adam Fularz Dnia 27 września br. minęła niesławna 79. rocznica powołania PKP. Jest to także haniebna data w...

  Dawne uprzedzenia

  „Zarodek płci męskiej siaje się człowiekiem po 40 dniach, zarodek żeński po 80. Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie...

  Dwa prądy polskiej historiografii

  Polska historiografia dzieli się na dwa prądy intelektualne, całkowicie oddzielne i nieprzenikające się. Przedstawiając te dwa główne...

  Pouczemie Włodzimierza Monomacha,...

  Pouczenie Włodzimierza Monomacha Piszę to ja, człowiek w wieku podeszłym, schorowany, przez dziada swego błogosławionej pamięci sławnego...

  Pogański poemat słowiański z XII wieku

  Oto poemat pogański któremu przez lata odmawiano autentyczności. Dla historyków bardzo interesujące są fragmenty epopei słowiańskiej Słowo o...

  Zapomniane "cesarstwo" awarskie u...

  Najstarsza wzmianka o Awarach jako mieszkańcach źródeł Wisły pochodzi z lat 138- 161 n.e. i jest zawarta w dziele Klaudiusza Ptolemeusza. W...

  Co pozostało po "drewnianych" imperiach?

  Wg jakiejś części polskich archeologów, których tezom można dać wiarę, ale nie trzeba, państwowość na ziemiach obecnej Polski miała się...

  Atlas miast idealnych. XVI-XVIII wiek

  Ernestyna Szpakowska, Atlas miast idealnych. XVI-XVIII wiek Źródło: http://www.pif.zut.edu.pl/pif-17_pdf/A-03_Szpakowska.pdf Artykuł...

  Krótka historia muzyki polskiej

  Krótka historia muzyki polskiej (cz. 2), Wrocławscy Kameraliści & Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław 2005 Źródło:...

  Najbogatszy polityk Europy, książę...

  Najbogatszymi przywódcami politycznymi Europy są dziedziczni książeta i królowie. Panowanie nawet nad niezależnym i niepodległym obszarem o...

  Kapłani i obrzędy religijne dawnych...

  Wbrew pozorom zachowały się opisy i przekazy dotyczące duchowości i obrzędowości Słowian w czasach przedchrześcijańskich. Autorzy nadal spierają...

  Dąbrówka, kobieta bezwstydna (X wiek...

  Zagadkową dla historyków jest postać czeskiej księżnej o imieniu Dąbrówka, nazwana przez czeskiego kronikarza „kobietą bezwstydną”. Wyszła ona za...

  Tajemniczy brat Bolesława Chrobrego

  Najwięcej informacji na temat Guncelina z Kuckenburga pochodzi z kroniki biskupa merseburskiego Thietmara. Znaleźć tam można trzy zapiski...

  Źródła historyczne wskazują że Polska...

  Ryc. Nestor z Kijowa. Rekonstrukcja wyglądu na podstawie zachowanych zwłok, autor: Michail Gerasimow. cc wikimedia Politycy ubolewają...

  O pochodzeniu języka polskiego

  Język polski, polszczyzna to język naturalny należący do grupy języków zachodniosłowiańskich (do której należą również czeski, słowacki, kaszubski,...

  Polska literatura: najstarsze zdanie...

  Najstarsze zdanie w języku polskim "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai" zapisano w 1270 roku we Wrocławiu na karcie...

  Historia Polan w latach 859- 885 n.e....

  "Powieść lat minionych" Nestora Kijowskiego jest jednym z niewielu dokumentów opisujących historię Polan w okresie IX i X wieku n.e. Publikacja...

  Waregowie i żertwa z ludzi

  Waregowie są dośc dobrze opisani w źródłach historycznych. Mimo rozmaitych nieporozumień w polskich środowiskach naukowych, warto przypomnieć, że...

  Deklaracja uzasadniająca wkroczenie...

  Zbliżanie się korpusu wojsk Jej Cesarskiej Mości wszech Rosji nie może i nie powinno wzbudzać żadnego podejrzenia w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej...

  Czy Krym podzieli losy dawnego...

  Traktat wersalski wydaje się być propozycja która mogłaby współcześnie pogodzić zwaśnione strony. Krym mógłby się stać rodzajem wolnej...

  Rzeczpospolita Pawłowska wg wpisów...

  "Rzeczpospolita Pawłowska", rządzona przez dwuizbowy parlament, posiadająca własne mun­dury, wojsko i monetę, a-co ważniejsze- szkołę i lekarza,...

  Czy Słowianie z Pomorza założyli...

  Wielu polskich historyków starej daty nie nadąża za "rewolucją internetową" i badaczami którzy dzięki digitalizacji źródeł historycznych mogli na...

  Czasy królestwa "Dogorum" i dokumentu...

  Pewien lokalny historyk przygotowywał publikację na temat Mieszka I, powołując się na mało zrozumiały dokument "Dagome Iudex" znany z regestru...

  Malescoldus, rex Dogorum- król...

  Kom był tajemniczy Malescoldus, król (rex) tajemniczego państwa Dogorum? Pojawia się on w kontekście prób wyjaśnienia za pomocą źródeł z epoki...

  Kronika Ludzi Północy skompilowana...

  Friedrich Karl Hermann Kruse (21 lipca 1790 - 03 sierpnia 1866) to niemiecki historyk, urodzony w Oldenburgu. Friedrich Karl Hermann Kruse...

  Kultura seksualna Słowian.

  O kulturze seksualnej Słowian nie zachowało się wiele przekazów. Pozostały legendy o lubieżnym mieście Wineta lub Vineta, oraz opisy etnografów....

  Joachim Lelewel i jego wizja dziejów...

  Joachim Lelewel jest jednym z nielicznych XIX-wiecznych historyków których praca wywarła trwały odzew na postrzeganie przedchrześcijańskiej...

  Na tropie historycznych fałszerstw

  Serwis Publio udostępnił fragment książki J. Tabzira na temat falsyfikatów i fałszerstw w historii. Część jego oskarżeń może wydac się przesadną...

  Zagadkowe pomysły historyczne. Czy...

  Jak donosi popularna, plotkarska wersja historii, prezentowana na portalu historiapolski.eu, możliwym jest że obecna brytyjska królowa pochodzi z...

  Annales regni Polonorum deperditi

  Został napisany na podstawie zaginionego rocznika krakowskiego Annales regniPolonorum deperditi, wywodzącego się z domniemanego...

  Stosunki państwa Piastów z Węgrami

  Autor analizuje w swojej analizie stosunków polsko- węgierskich w czasach piastowskich, już najdawniejsze roczniki polskie sięgające już VIII i IX...

  "Herbarz Polski" Kacpra Niesiołowskiego

  Kacper Niesiołowski opracował dzieło tyleż ciekawe dla historyków, że jest ono utworem nie stroniącym od mitologii rodowych, etnografii, przez to...

  Z żywota katolickiego misjonarza...

  Wojciech, misjonarz katolicki z II połowy X wieku to postać dość dobrze opisana. Tajemniczym inkunabułem jest "Liber de passione martiris" – na tą...

  Polska w historiografii ukraińskiej

  Dzieje Polski w historiografii ukraińskiej i świadomości społecznej Ukraińców początku XXІ w to temat ciekawy i wart niejednego eseju w poniższym...

  Filozofia Historii. Historia...

  Ewa Domańska napisała podręcznik historii egzystencjalnej, lub inaczej to próbując opisać, filozofii historii.

  Początki winiarstwa na ziemiach Polski

  Pierwsze udokumentowane historyczne informacje o uprawie winorośli i produkcji wina w południowo-wschodniej Polsce pochodzą z przełomu XI/XII wieku...

  Pomysły historyczne

  Godfrey krol Denii i jego 3 synowie Rurich ,Suwar i Truwar pierwsza ksiezniczka Polska Mundana -imie hiszpanskie  wychodzi za maz za...

  Misica dux Vandalorum – „Mieszko...

  Popularne portale historyczne przypominają takie tytuły władców jak Dagome, Król Wendów (staronordyjski Vindakonungr), Dagome, King of...

  Oda Dytrykówna żoną Mieszka I

  Ostatnio pojawiają się również teorie jakoby Mieszko I był Waregiem, księciem Wandalów i/lub królem Wanedów - Dagome, Król Wendów...

  Tajemnica Pogańskiej Góry

  Lekity – Święta Góra. Święta Góra – zwanej także Piękną Górą lub Pogańską Górą – wzniesienie (179 m) znajdujące się 3 km na zachód od Jezioran,...

  O dziedzicwie Osława, ucznia...

  Góra Cerkwicka, Górka Kościelna to wzniesienie położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, na terenie miasta Rybnik przy...

  Niepewne początki Moskwy i Rusi

  Marcin Kromer, jeden z ojców polskiej historiografii, wieku temu stworzył rodzaj podręcznika czy encyklopedii historycznej, pod koniec wieków...

  56 polskich rewolucji

  Ile w Polsce było rewolucji, czyli odmian panujących? Pewien XVI-wieczny autor pokusił się o zliczenie. Wg niego w ciągu 1026 lat miało miejsce 56...

  Nec temetre, nec timide. O haśle...

  Nec temetre, nec timide (ani zuchwale, ani bojaźliwie lub "ani lekkomyślnie, ani bojaźliwie")- to hasło przez lata stanowiło maksymę Wolnego Miasta...

  1150 lat miasta Żary. Czasy władcy...

  Dokument związany z władcą Thaculfem, Thacgolfusem wspomina o pago (kraju) zwanym Sorabi lub Sarove: wymienia też pagi ("kraje") specjalne: Niseni,...

  W czasach kiedy ziemie Polski, wzorem...

  Historia przedchrześcijańska ziem obecnej Polski obfituje w ciekawe znaleziska. Oto bowiem jednostką podziału administracyjnego dawnej,...

  Żagań w czasach Somarusa (ok. 810 n.e.)

  W obecnej Polsce Zachodniej znajdują się takie miejsca jak teren dawnego Księstwa Żagańskiego, nadal mające aspiracje niezależności, zważywszy na...

  Zagadka zaginionego pogaństwa, które...

  Informacje jakie dziś znajdujemy na temat wierzeń pogańskich zaskakują niekompletnością, szczątkowością, mimo że przecież.... istnieje szereg...

  Święty gaj lucus Zutiburc na Dolnym...

  Wiemy że koło Wrocławia, na terenie obecnego Dolnego Śląska znajdował się święty gaj lucus Zutiburc , prawdopodobnie "gaj Świętybór" (Thietmar, vi,...

  Opowieść o oślepieniu śląskiego...

  Carmen Mauri (pol. Pieśń Maura) to zaginiony łaciński poemat epicki o tragicznych losach palatyna i możnowładcy śląskiego z rodu Łabędziów Piotra...

  Pagus Silensi oraz Pagus Diadesi w...

  Pierwsza słowiańska państwowość na obszarze plemiennym Ślężan zwana jest w literturze „Pagus Silensi”. Ale nie są to jedyne opisy dawnego podziału...

  O tajemniczym Gallu z czaów Bolesława...

  "Tę historię napisał Gall, mnich jakiś zapewne, który żył w czasach Bolesława III" [1]- tyle wiemy o autorze anonimowego "Gesta principum...

  Najazd Tatarów na Polskę w relacji...

  Jan Długosz herbu Wieniawa (łac. Ioannes Dlugossius, Longinus; ur. 1 grudnia 1415 w Brzeźnicy, zm. 19 maja 1480 w Krakowie) to kronikarz, polski...

  Bolesław III Okrutny- król Polski...

  Polska historiografia to rzecz którą pisząc nieniejszy tekst postanowiłem sobie nie zawracać głowy. Skoro o jakimś władcy zapisano w Kronice...

  Kronika Słowiańska

  Helmhold - Kronika Słowian.pdf by Andrzej Puchalski

  Epitafium Bolesława Chrobrego

  Znamy treść epitafium, które w części lub w całości znajdowało się na pierwotnym nagrobku króla, jest ono też jednym z pierwszych źródeł (datowane...

  Polska domowa wojna wyznaniowa lat...

  "Ów zaś dumny książę [Miecław] ucieka do Getów, gdzie go wynoszą na wyższy stopień godności. Alebowiem Geci, poniósłwszy dotkliwe straty w swoich...

  Czy w Niemczy mieszkali Niemcy?

  Według "historyków- patriotów" na ziemiach obecnej Polski od czasów piastowskich mieszkali Słowianie. Któż więc mieszkał w grodzie Niemcza? I skąd...

  Czy w Niemczy mieszkali Niemcy?

  Według "historyków- patriotów" na ziemiach obecnej Polski od czasów piastowskich mieszkali Słowianie. Któż więc mieszkał w grodzie Niemcza? I skąd...

  Klątwa na Polskę (ok. 1030 r.n.e.)

  Kronika polska Galla Anonima (I poł. XII w.) - tzw. klątwa Gaudentego Klęska ta [najazd Brzetysława czeskiego - przyp. wydawcy] zaś dlatego tak...

  "Fałszywe chrześcijany" i wojna...

  Meczzlavus miał pracować jako pincera (cześnik) na dworze jednego z polskich książąt, po czym sam został księciem niepodległego Mazowsza. Jako że...

  Rocznik Jordana (ok. 965- 1040 n.e.)

  Rocznik Jordana i Gaudentego to bodaj najstarszy średniowieczny polski rocznik z przełomu X i XI w. Powstał wg badaczy jako kompilacja tzw....

  Roczniki wieku X i XI n.e. dla ziem...

  Przez lata historycy próbowali ustalić chronologię wydarzeń w wielu X i na początku XI wieku. Udalo się to co najmniej częściowo: dawne roczniki...

  Rok 972 n.e. Bitwa pod Cidini.

    O samej bitwie wiadomo tylko, że się odbyła, a jedyne źródła historyczne to zaledwie krótkie zdanie w kronice biskupa Thietmara (syna...

  Kult pogańskiego Svantevitusa lub...

  Badacze którzy w czsach starożytnych zajmowali się nauką, z wielkim sceptycyzmem traktowali rozmaite wierzenia i religie. Jeden z badaczy, Euhemer,...

  Polskie rewolucje: wojna domowa po...

  Ze względu na szczupłość i fragmentaryczność źródeł nie wiemy dokładnie jak przebiegała rewolucja. Wybuchła prawdopodobnie w już w 1025 roku, lub w...

  Cny Szymon Starowolski, polihistor polsk

  Kronika ługosza

  Koniec pomorskiego katolicyzmu w 1008...

  W końcu XI w. szczecińscy poganie mieli oświadczyć biskupowi Ottonowi Mistelbachowi: "U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was...

  Kanonik Wyszechradzki

  W roku od wcielenia Pańskiego 1126 wspomniany Sobiesław przybył na Morawy i odebrawszy Ottonowi kraj Ołdrzycha przywrócił jego syna Wratysława...

  Chorografia Orozjusza źródłem...

  ról angielski Alfred (872-899) był nie tylko twórcą wczesnofeudalnej monarchii anglosaskiej, utwierdzającej panowanie anglosaskich wielmożów nad...

  Zagadkowe opisy świątyń Słowian

  Niewiele jest opisów słowiańskich świątyń w literaturze, natomiast te, które się zachowały, są niejasne, i po raz pierwszy przetłumaczono je...

  Zachowane opisy sądownictwa...

  Do dziś dnia tylko niewielka część źródeł arabskich została przełożóna na język polski. W poszukiwaniach nowych źródeł skorzystałem z pracy: ...

  Opis Lachów w "Powieści minionych lat"

  Nestor w Powieści minionych lat opisuje Lachów: „… Słowianie ci przyszedłszy siedli nad Wisłą i przezwali się Lachowie; a od tych Lachów...

  Grody

  Na terenie słowiańszczyzny znane jest słowo gród- *gordъ „umocnienie, ogrodzona osada”. Poświadczone we wszystkich językach słowiańskich np. scs...

  Historia dynastii Gryfitów

  Gryfici to dynastia książąt pomorskich panująca na Pomorzu Zachodnim do XVII wieku. Nazwa rodu ukształtowała się w XV wieku i została zaczerpnięta...

  Kościoły z czasów biskupów Prokora i...

  Zagadkową rotundę na Wawelu udało się przyporządkować do epoki rządów Bolesława I Okrutnego. W Krakowie, dzięki analizie izotopu węgla c-14, udało...

  Læsir jako staronorweskie określenie...

  Læsir to dawna nazwa Lechitów powszechna w literaturze staronorweskiej. Wiemy, że już na początku XI wieku nazwą "Læsir" (Lechici)...

  Tajemnica przedkatolickiego...

  Istnieje wśród historyków bardzo krytyczny pogląd na temat rządowego programu nauki historii początków chrześcijaństwa w Polsce....

  Czersk i jego początki

  Wiele osób ze sceptycyzmem traktuje doniesienia archeologów jako źródło w zrozumieniu historii. Część dziennikarzy sięga jednak po wyjaśnienia...

  Wiślica i jej wyspa Regia

  Czy Wiślica mogła być jednak ważnym ośrodkiem wczesnych Wiślan? Kroniki donoszą o tajemniczym państwie Wisle-lond, Wiślandii, Wiślanii w czasach...

  Podbój Krakowa w roku 999 n.e.

  Pod rokiem 999 w Kronice Czechów Kosmasa z Pragi jest napisane[1]: Albowiem polski książę Mieszko, nad którego nie było podstępniejszego...

  Gniezno w latach 913- 914 n.e.

  "[Bogom i przodkom] wybudowano w mieście Gnieźnie najważniejszą świątynię, do której pielgrzymowano ze wszystkich stron." -Jan Długosz (1455)...

  Rozruchy lat 30-tych XI wieku w...

  Tegoż czasu umarł Bolesław Wielki w Lachach i był bunt w ziemi lackiej: ludzie powstawszy pozabijali biskupów i popów, i bojarów swoich, i był u...

  Przemyśl w 981 roku we wzmiance w...

  Przemyśl pojawia się już w 981 roku, jako gród wymieniony w niewielkiej wzmiance w kronice Nestora. Pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące Przemyśla...

  Historia o papieżu Janie, tego...

  Opowieść o rzekomym papieżu- kobiecie była chętnie tłumaczona i wydawana w różnych wersjach, zwłaszcza w okresie reformacji. Również w...

  Pierwszy opis miasta Zielona Góra

  Miasto jest położone w dogodnej dolinie, przez co powietrze jest tutaj zimne i wilgotne. Są tutaj czyste źródła i potok. W okolicznych lasach wiele...

  O kurhanach

  Kurhan to rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi...

  Pomiary i badania Smoczej Jamy w...

  Smocza Jama – jaskinia krasowa w obrębie zrębu Wawelu, jedna z turystycznych atrakcji Krakowa. Z jaskinią wiąże się legenda o smoku wawelskim....

  Budowle i usypaliska Słowian...

  Budowle i usypaliska Słowian pogańskich: ich rodzaje i znaczenie - opis publikacji.     Budowle i usypaliska...

  Opisy dawnych obrządków pogrzebowych...

   „Jeśli kto umarł, urządzali nad nim triznę (tj. stypę), a potem urządzali wielki stos, wkładali trupa nań i palili, zebrawszy kości wkładali...

  Co pisano o Słowianach?

  Dawne opinie o Słowianach [Decyzje wspólnot plemiennych] nie podlegają władzy jednego człowieka, lecz od dawna żyją w ludowładztwie i...

  Sokrates Scholastyk o historii kościoła

  Dzieło Sokratesa Scholastyka pt. "Historia Kościoła" dotyczy kościoła rzymskokatolickiego.

  O księciu który "nałożnic miał...

  Pogańskie rozpustne życie "kniazia Włodzimierza", jednego z ostatnich pogańskich władców Rusi Kijowskiej, opisuje p. Siedlecka w jej opisie pożycia...

  Konflikty seksualne czasów Bolesława...

  Tematyka seksualna dominowała pierwszą polską powieść obyczajową. Wydany w XII wieku opis  życia świętobliwego Mojżesza Węgrzyna zawiera obraz...

  Wądół Runów (Runenthal) koło Sulechowa

  Tajemnica spowija tajemniczą dolinę runów koło Sulechowa na pograniczu Dolnośląsko- Wielkopolskim. Miejscowa dolina lub wądół runów liczy...

  Kamień runiczny ze Zduńskiej Woli

  Zduńskowolski kamień runiczny jest przedmiotem dociekań. Nie wiemy, czy jest wiarygodnym zabytkiem, czy też jak chcą XIX-wieczni krytycy- jest...

  Oto powieść minionych lat, skąd...

  Pełny tytuł latopisu brzmi: Oto powieść minionych lat, skąd wyszła ziemia ruska, kto był najpierw księciem w Kijowie i skąd ziemia ruska...

  Pozostałości pogaństwa

  Marc Augé jest jednym z najwybitniejszych współczesnych francuskich antropologówkulturowych, o czym świadczy częstość cytowania m. in. w Polsce, a...

  Historia Śląska od starożytności do...

  Autorem Histriii Śląska (1897 r.) jest dr Felix Koneczny. W pracach historycznych Koneczny zajmował się historią Europy Środkowej i Wschodniej...

  Początki lokacji nowożytnego Wrocławia

  Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny w roku 1000 w związku z założeniem (podczas zjazdu gnieźnieńskiego) biskupstwa (jednego z...

  Początki Olsztyna

  Ze wstępu: "Do rąk Czytelników trafia publikacja niezwykła, i to z kilku względów. Po pierwsze, teksty za­ istniały w nowej formie, jaką jest...

  Przewodnik archologiczny po Małej Barcji

  Według legend, twórcą państwowości plemiennej Bartów był Barto, 6. syn legendarnego twórcy państwowości przedchrzaeścijańskich Prus, Widewuta....

  Gunlauken (Ziemia Gunlauken) w...

  O państewku Galindów wspominał już Klaudiusz Ptolemeusz w II wieku naszej ery. Terre Gunelauke miała obejmować okolice Barczewa i Barczewka i być...

  Poszukując zamku Wallewona w Barcji

  Barcja bez wątpienia była państwem, sądząc z liczby 2 tysięcy konnych i kilku tys. piechoty jaką Bartowie byli w stanie wystawić podczas wojny z...

  Kult bóstwa Kurke (Gurcho) koło...

  W niniejszej publikacji autorzy opisują formy kultu i podają przykłady kultów w których jednym z elementów obrzędów była kamień- czy to kamień...

  Zaginione narody Warmii i Mazur:...

  Prusowie pozostawili po sobie pamięć po szeregu małych państw: Galindii, Barcjii, Pogezanii, Pomezanii, Warmii, Lubawii, Kulmerugii etc.  ...

  Lanzania - historyczna kraina Warmii...

  Lanzania to historyczna kraina pruska, zwana też "Ziemią Łężańską" położona w północnej części Wysoczyzny Elbląskiej. Zamieszkiwana...

  Natangia- dawne państewko na terenie...

  W chwili obecnej w granicach Rzeczp. Polskiej znajduje się fragment dawnego państewka plemiennego Natangia.   W roku 1231 jest kantonem...

  Sasin- dawne państewko plemienne...

  Sasin to byłe państewko plemienne południowego plemienia pruskiego położone wokół Ostródy. Staropruski...

  Pogezania i jej przywódcy

  Pogezania (pruskie: Paugudian – kraj porośnięty zaroślami) to kraj, państwo plemienne występujący w...

  Czy pogaństwo przetrwało okres Zakonu...

  Wiele wskazuje że tradycyjna wiara pogańska wbrew pozorom utrzymała się na terenie państwa Zakonu Krzyżackiego do roku 1520, a więc do momentu 5...

  Domniemane grodzisko w Grodźcu (Będzin)

  Góra Świętej Doroty (rzadziej Wzgórze Doroty, pot. Dorotka) – wzniesienie o wysokości 381,3 m n.p.m. na Wyżynie Katowickiej, położone w...

  Legenda o gryfie żyjącym przed 1329...

  Książę kujawski miał wielu synów, a wśród nich Włodzisława. Gdy stał się dorosły, postanowił wyruszyć na poszukiwanie miejsca odpowiedniego dla...

  O Górze Piorunów w mieście Piriseum...

  W IX wieku nieznany bawarski autor sporządził „Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju”. Ów "Geograf Bawarski" wymienia...

  Opis procedur miejskiej demokracji...

  Równo 890 lat temu Pyrzyce po raz pierwszy zawitały na  karty literatury, nie licząc wcześniejszej o 3 wieku wzmianki anonimowego bawarskiego...

  Początki Łomży- czy był to już ok....

  Witold Jemielity przytoczył szereg ciekawych lokalnych wspomnień, legend i podań dotyczących początków chrześcijaństwa w Łomży i jej okolicy. Wg...

  Wzmianki o bóstwach lub czczonych...

  Czy dawni polscy bogowie przedkatoliccy mogli być pzoostałością ówczesnej "religii państwowej"? Opisy które przetrwały do naszych czasów, pozwalają...

  Czy Rzymianie założyli Kłodzko?

  W okresie średniowiecza tereny te stanowiły część suwerennego państwa libickiego, najpierw, jak dawniej sądzono, pod władzą Sławnikowiców, i leżały...

  Łysiec, góra innych gór, princeps...

  Dla Jana Długosza Łysiec to „książę innych gór” (princeps montium). Wg tego średniowiecznego autora Łysiec „ongiś był bardzo rozsławiony z...

  Rok 966. Jak zniszczono "bożyszcza",...

  Próba oceny dawnych wierzeń na podstawie nielicznych zachowanych opisów jest czymś szalenie trudnym. Zachowane dzieła są nieliczne, istnieje...

  O domniemanej świątyni pogańskiej w...

  Już na rok 400 p.n.e. datowane są pozostałości osad ludzkich na tym terenie. Genezą założenia miasta było prawdopodobnie miejsce noclegu...

  Początki Myślenic

  Nazwa miasta Myślenice pochodzi prawdopodobnie od imienia założyciela osady - Myślimira.[1]. Początki historycznej myślenickiej osady sięgają...

  Śladami uczniów Cyryla i Metodego w...

  Łęgonice Małe koło Opoczna posiadają kościół pw. św. Marii Magdaleny, miejsce bardzo tajemnicze. Warto przypomnieć nieco legend związanych z...

  Smogorzów- Pierwsza Akademia Śląska i...

  Pierwsze biskupstwo na Śląsku powstało najprawdopodobniej w Smogorzewie koło Namysłowa. Mówi się o biskupstwie smogorzewskim, o którym bardzo mało...

  Gramoty na brzozowej korze w Polsce

  Gramoty na brzozowej korze (ros. Берестяные грамоты, białorus. Берасцяныя граматы, ukr. Берестяні грамоти) to dokumenty spisane na korze brzozy,...

  Początki biskupstwa lidzbarskiego

  Staropruska osada leżąca na pograniczu ziem Warmów i Bartów – Lecbarg – już w 1240 r. została podbita przez Krzyżaków. W...

  Jak "chrystianizowano" pogańskie...

  Ciekawy jest rodowód obecnego święta Bożego Narodzenia. W czasach przedchrześcijańskich ludność germańska świętowała je jako Jul.  Jednym z...

  Zaginiony kraj Selencja z kroniki...

  Gall Anonim, kronikarz piszący swój utwór około 1112–1116 umieścił w swym dziele wzmiankę o tajemniczej Selencji- kraju pogańskim, z którym- w jego...

  O zniszczeniu świętego dębu pogan...

  Irminsul (starodolnoniemieckie: Słup Irmina) to domniemane miejsce odprawiania obrzędów pogańskich. Według tradycji piśmienniczej był to starożytny...

  Czy nazwa "Polska" pochodzi z...

  Sieć Internet jest pełna różnego rodzaju witryn poświęconych tematyce historycznej, próbujących wytłumaczyć dawne zagadki. Ciekawe wątki nie są...

  Najazd Brzetysława (1038 n.e.)

  Brzetysław I to władca morawski i czeski znany z najazdu na Polskę w roku 1038. Podczas rządów swego ojca, księcia Oldrzycha (Udalryka),...

  O wojnie domowej "w Lachach" po...

  Ongiś wydarzenia roku 1038 tłumaczono jako reakcję pogańską, dziś- częśc emigracyjnych historyków, robiących karierę naukową poza granicami Rzeczp....

  Tajemnica kultu Bachusa i Wenery w...

  W Kałdusie odkryto wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, który może być uznany za jeden z najważniejszych ośrodków administracyjno –...

  Początki pogezańskiego biskupstwa w...

  Pomezańskie grodzisko o nazwie Kwedis (w zapisach kronikarskich wymieniana jako Quedin, Queden) istniało w XI wieku.  Wg K. Rymonta, dawniej...

  Herkus Monte- przywódca Natangii,...

  Natangia to dawne państewko plemienne zamieszkane przez jedno z plemion pruskich – Natangów, położone pomiędzy Pregołą (Sambią), Warmią, a Barcją....

  Zagadkowi pierwsi biskupi w kronice...

  Część autorów dopatruje się "spisku"- oto Jan Długosz wymienia listę biskupów, która nie zgadza się z "wersją oficjalną" propagowaną przez...

  Łukasz z Koźmina o dawnej religii...

  Łukasz z Wielkiego Koźmina (ur. 1370 – zm. 1412) to teolog, rektor Uniwersytetu Krakowskiego. Początkowo studiował w Pradze, a w 1403 r. na...

  Fałszywie chrześcijański Masław i...

  W środowiskach części historyków lata 30-te i 40-te XI wieku są okresem walk między różnymi odłamami chrześcijan. Jest to okres tuż przed Wielką...

  Upadek wierzeń pogańskich w relacji...

  Kronikarz i biskup Jan Długosz (1415- 80) w swojej twórczości przedstawił dość późnośredniowieczne spojrzenie na początki chrześcijaństwa w Polsce,...

  Biografia Ziemomysła (do 964 n.e.) w...

  Kronikarz Jan Długosz (1415-1480) napisał w jednym ze swoich dzieł dość długą biografię władcy Ziemomysła. LESZKOWI RODZI SIĘ SYN RZADKICH...

  Biografia Pompiliusa I i Pompiliusa...

  Jedna z najbardziej zagadkowych postaci polskiej historii, odpowiednik Nerona i Kaliguli w jednym, Popiel II, zwany też Pompiliusem II, doczekał...

  Wineta i jej rozpustni mieszkańcy,...

  Wineta, Vinēta (Urbs Venetōrum, lub Wendenstadt) miało być głównym miastem Wenetów/ Wendów, identyfikowanych ze Słowianami na podstawie prac...

  Hildebrand, władca Hreidgotlandu (rok...

  Autor "Historii Pomorza do roku 1129" opisuje władcę Hildebranda panującego w dorzecu Odry i Wisły okolo 680 roku n.e. wg Geschichte...

  O żegludze rzecznej w Kruszwicy,...

  Kruszwica była, wg Długosza (1414-1480) dawną stolicą. Vetus Regia- pisze o niej po łacinie ten późnośredniowieczny autor. Miejsce zostało...

  Pasja św. Wojciecha męczennika z...

  (łac. Pasio Sancti Adalperti martiris - inc. "Sanctus Adalpertus...", znana też jako Pasja z...

  O śmierci gnieźnieńskiego arcybiskupa...

  Willibald Francuz herbu Krucyni, wg różnych kronik, w tym Jana Długosza, pierwszy arcybiskup gnieźnieński, umarł w roku 970 (wg Herbarz...

  Czy w czasach arcybiskupa Wilibalda...

  Willibald Francuz herbu Krucyni, pierwszy Arcybiskup Gnieźnieński, umarł 970- jak donosi Herbarz Polski. Jan Długosz (1415-80) pisał:  ...

  Polscy arcybiskupi Gniezna: Hatto...

  Początki chrześcijaństwa w Polsce to temat sporów historyków. Nie wiemy dziś, czy wymieniani arcybiskupie rzeczywiście istnieli. Jest to możliwe....

  Willibald, "pierwszy Arcybiskup...

  Willibald Francuz herbu Krucyni, pierwszy Arcybiskup Gnieźnieński, umarł 970- jak donosi Herbarz Polski. Jan Długosz (1415-80) pisał:   970...

  Arcybiskup Gniezna Hatto (do 971 n.e.).

  Polscy arcybiskupi Gniezna: Hatto (970-972) i Robert (972- 996)   wg Encyklopedyja powszechna, Tom 11 Autorzy Adam Adamowicz,S....

  Semislaus ok. 913 n.e. w rocznikach...

  Udało mu się wstąpić w miejsce ojca w roku 913 wg opartych na późniejszych źródłach rocznikach o nazwie Annales aevi Suevici (inne źródła: 921...

  970 n.e. Prochorus primus episcopus...

  970 Prochorus primus episcopus Cracovie ordinatur.- podaje dawne źródło "Incipit registrum annalíum Polonorutm ab anno 899". wg Wstęp...

  Kronika Marcina Polaka

  Marcin z Opawy, Marcin Polak (łac. Martinus Oppaviensis, Martinus Polonus, niem. Martin von Troppau) herbu Boduła (ur. pomiędzy 1215, a 1220 w...

  Hatto I i Hatto II

  Zadziwiająca rocznica. Czy 1100 lat temu myszy zjadły Popiela II? Analiza "Die Mausethurmsage Von Popiel Und Hatto" (1888) napisana przez Maxa...

  Wilibaldus (zm.970)

  Kronika Kagnimira, to iest: Dzieie pierwszych czterech królów ..., Część 3 pisze o Wilibaldzie: Pierwszym Arcybiskupem Gnieznieńskim...

  Legendarne biskupstwa Mieszka I

  Legendarne biskupstwa Mieszka I: Kałdus lub Chełmno, Lubusz, Kruszwica, Smogorzewo, Kamień, Kraków i Gniezno jako arcybiskupstwa etc....

  Jordan jest polskim biskupem...

  Na temat pochodzenia Jordana brak jakichkolwiek bezpośrednich danych. Jan Długosz uważał go za rzymianina z rodu Orsini jednak podanie to nie...

  1050 lat biskupstwa w Lubuszu....

  Pierwszym biskupem lubuskim miał być Jacynt (Jacinctus) lub Wawrzyniec. Miejscową katedrę lubuską władca poświęcił już wg cześći źródeł w 966...

  Jak pomorzanin, Jan Dietrich z...

  Z najciekawszych zachowanych opowieści z Pomorza znaleźliśmy opis przygody Jana Dietricha z Rambina. Opis jest dostępny w jęz. angielskim....

  Zagadka lokalizacji chaty Piasta w...

  Czy w podaniach zachowało się miejsce gdzie stała chata Piasta Kołodzieja? Opowieść taką przypomniał autor przewodnika po kruszwickich...

  Diecezja kruszwicka. O katedrze w...

  Diecezja kruszwicka to diecezja rzymskokatolicka, ze stolicą w Kruszwicy, najprawdopodobniej powstała ok. 966 zgodnie z relacją J. Długosza, lub...

  Katedra Świętego Wita w Kruszwicy i...

  Nie wiemy, czy opowieść ta nie została przekształcona współcześnie. Inne wersje nie precyzują, kiedy panował Donimir. Rzekomo w, " X w. wzniesiono...

  Topografia starodawnej Kruszwicy

  Kruszwica – nadgoplański klejnot w koronie władców polskich, osnuta politycznie legendą dynastyczną o Piaście i Popielu., znanej z Kroniki...

  Pierwsza śląska katedra Jana...

  Według licznych tradycji, prac Jana Długosza, części katalogów biskupów- to tutaj miała się znajdowac pierwsza śląska katedra p.w. Jana...

  Prochorius, pierwszy arcybiskup...

  Początek arcybiskupstwa krakowskiego miał wg kronikarza Jana Długosza mieć miejsce w roku 965 n.e. Lecz sam Prochorius miał objąć urząd krakowski...

  Herbord o diecezji kaliskiej ok. 1124...

  Czy w latach 1076-1136r. istniało biskupstwo kaliskie? Część autorów wyraża taki pogląd. Wiadomość o istnieniu biskupstwa kaliskiego pochodzi...

  O założeniu diecezji julińskiej na...

  Według podręczników do historii powszechnej, pierwsze biskupstwo w mieście Wolin, podówczas jednym z największych miast wybrzeża Bałtyku (po...

  Początki katolicyzmu na ziemiach...

  W roku 965 wg dość mętnego i późnmego źródła- ok. XVII-wiecznej Kroniki Kagnimira, miało dość do wygnania wieszczków, guślarzy i wróżbitów z...

  Jak Mieszko I miał się nawrócić na...

  "Znaydowało się wprawdzie wielu Panów Polskich mocno przeciwnych przyięciu Wiary Chrześciańskieył iedni zarzucali że iest sekta zabobonna, drudzy...

  Plaga szarańczy pustoszyła Polskę w...

  Niedawno odkryto nowy kodeks- "Księgę Cudów". W 1527 roku, plaga szarańczy padła na Polskę, prowadzona z prądami powietrznymi aż z Turcji: "Były...

  Opowieść o ścięciu pogańskiego dębu w...

  kronikarz Wilibald pisze: Wielu Hessian [2] przyjęło już w tym czasie [724 rok] nauki kościoła katolickiego i powierzyło się łasce ducha...

  Domniemane biskupstwo w Łęczycy. Rok...

  Czy Łęczyca- przynajmniej okresowo- była stolicą arcybiskupstwa? Lub co najmniej biskupstwa? Dlaczego odbywały się tutaj synody i sejmy? B....

  Lucic jako najdawniejsza nazwa Łęczycy.

  W pobliżu Łęczycy istnieje Szwedzka Góra - gród z VI w., będący stolicą plemiennego Państwa Łęczycan i siedzibą Bolesława Krzywoustego w czasie...

  Historia wojen wyznaniowych w Polsce

  Mamy niewiele opisów wojen wyznaniowych sprzed X wieku, ale aż do końca I Rzeczpospolitej miały miejsce nieustanne konflikty, mimo że część autorów...

  "Onego Czasu..."- propagandowy tekst...

  Tempore illo (z łac. – Onego czasu) to polski średniowieczny łaciński utwór propagandowy przedstawiający życie św. Wojciecha. Utwór jest...

  Civitas ducis Camina. O założeniu...

  Ratswiek Dziś wiemy z lokalnej topografii iż pierwotna, najstarsza część miasta nazywała się Ratswiek. Inna, przy katedrze, nazywała się...

  Początki teatru w czasach nowożytnych...

  Weltaba, Państwo Wolinian, ok. 1124 n.e. Można było w tym czasie zobaczyć, jak w całym mieście urządzano przedstawienia sceniczne, wszystko...

  Walkowski o Popielu II

  Kim był, jeśli w ogóle był, Popiel? Postać ta pojawia się w polskiej historiografii w Kronice Polskiej Gala Anonima. Dzieło to napisano w...

  O gnieźnieńskiej świątyni 4 bóstw...

  wg Dzieje Rzeczypospolitéj Polskiej do piętnastego wieku ułożone prezez ... Autorzy Jędrzej Moraczewski wg Polska wieków średnich czyli...

  Od Ziemowita do śmierci Mieszka I

  Jednak polecam pracę Jędrzeja Moraczewskiego. Rządy Mieszka I przedstawił jako rządy wiernego stronnika niemieckiego, podległego i związanego...

  Wierzenia pogańskie w opisie Joachima...

  Przez dekady traktowano J. Lelewela jako "historyczną wyrocznię" i autorytet, choć dziś wiemy że częstokroć mylił się. Fighurki z Prillwitz,...

  Jak Pan Tetzel z Głogowa, polski...

  Johannes Tetzel (ur. 1465 w Pirnie, zm. 11 sierpnia 1519 w Lipsku) to saski duchowny katolicki, dominikanin, przeor klasztoru w Głogowie,...

  Widukind z Korbei- Dzieje Sasów oraz...

  Widukind z Korbei-  Res gestae Saxonicae Widukind z Korbei żył w latach ok. 925- ok. 973. Jego prace są do dziś ciekawym źródłem wiedzy o...

  Sąd Libuszy

  http://books.google.de/books?id=LagDAAA ... utput=text strona 55-63 Adam Mickiewicz Rzecz o Literaturze słowiańskiéj. 1840-1844, Band 1 von...

  Dzieje Słowiańszczyzny...

  http://www.archive.org/stream/dzielesow ... t_djvu.txt "Dziele Sowianszczyzny pónocno-zachodniej do poowy 13 w" DZIEJE SŁOWIAŃSZCZYZNY...

  Aglomeracja Łódzka w czasach gdy...

  Czytelnicy zapomnieli, jak niedawno jeszcze tereny obecnej Polski były terenami gdzie uzywano cyrylicy, mówiono i pisano po rosyjsku, a szerokie...

  Zagadkowa historia Łęczycy (Sedes Lucie)

  Jak dziś rozumieć "sedes Lucic"? Czy Łęczyca była stolicą jednej z trzech krain lechickich, udzielnych księstw z których składała się dawna Polska?...

  Sandomierz- jedna z trzech stolic

  rys.Sandomierz na sztychu z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga z 1617 roku, cc wikimedia   Miejscowość jako jedną z...

  O powstaniu Biskupstwa Zawichostu

  Miasto położone jest nad Wisłą, na wysokim wapiennym tarasie jej lewego brzegu. W okolicy miasta znajdują się złoża kamienia wapiennego oraz glinki...

  Historia biskupstwa w Bełzie

  Bełz (ukr. Белз, jid. בעלז) to obecnie miasto nadgraniczne przy granicy z Polską. Leży na  Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejon sokalski, nad...

  Bużanie. Ruthenia rubra.

  Bużanie mieli dysponować siecią 230 warowni. Istniało tutaj potężne nadbużańskie państwo, po którym zostały tylko wzmianki wyliczające liczbę jego...

  1085 do 1269. Przemyśl jako stolica...

  Przemyśl, drugie najstarsze miasto w południowej Polsce (po Krakowie), pojawia się  już od VIII wieku. Region następnie stał się częścią...

  Biskupstwo Krasnystawskie 1490-1664 n.e.

  W 1490 r. biskup Maciej ze Starej Łomży przeniósł za zgodą Kazimierza Jagiellończyka stolicę biskupią do Krasnegostawu. Katedrą został...

  Biskupstwo łukowskie w latach 1254–1257

  Pierwsze wzmianki pochodzą z 1233 roku, w Łukowie istniała małopolska kasztelania o strategicznym, nadgranicznym znaczeniu. W połowie XIII w....

  Biskupstwo hrubieszowskie 1473-1490

  Stolica diecezji przenosiła się w roku 1473 z Chełma do Hrubieszowa, a w roku 1490 z Hrubieszowa do Krasnegostawu, lecz biskup przemieszkiwał...

  Biskupstwo górzyckie od 1276 r.n.e.

  W 1276 siedziba biskupa została przeniesiona do Górzycy na wschód od Odry. Przed 1325 Władysław...

  Próby zbliżenia Polski z Moskwą

  Stosunki między Polską a Księstwem Moskiewskim były napięte od początku, jak coraz bardziej zdesperowane Wielkie Księstwo...

  Przymus mszalny w średniowiecznej Polsce

   Chrystianizacja ziem polskich trwała aż do początków XIII w., choć według źródeł kościelnych pozostałości wierzeń...

  Geneza pojęcia "pogaństwo"

  Łacińskie słowo pagus znaczy „gmina”, „wieś”, istnieją przy tym dwie możliwe etymologie słowa "pogaństwo"....

  Polanie jako założyciele Rusi Kijowskiej

  Nestor napisał, że Polanie zamieszkiwali wydzielone terytorium na wzgórzach nad Dnieprem i wywodzili się od Słowian. Żyli w zgodzie z innymi...

  Miasto Kobiet na Pomorzu w relacji...

  Przegląd orientalistyczny, numer 3(38), jako numer marcowy, poświecony był przewaznie kobietom. Stanislaw Pawelczyk w artykule "Czy...

  Jak w 1630 roku w Krakowie "kurwy...

  – Jeśli idzie o obyczajność, to nie sądzę, żeby w Sodomie i Gomorze większa była swoboda niż w Krakowie. Gdzie spojrzysz, ujrzysz bez liku...

  Schinesghe- tajemnicza nadodrzańska...

  Gdzie leżało miasto Schinesghe, tajemnicza stolica z dokumentu Dagome Iudex (ok. 992 n.e)? Źródła które wyszukałem, sugerują one iż mogła się...

  O podboju plemiennego państwa Opolan...

  Wg jednego z autorów, juz poprzednik Mieszka I miał podbić plemię Opollini, Opolan, które mogło dać nazwę całej późniejszej Polsce. wg Baltische...

  Święta Kumernis lub Wilgefortis-...

  Święta Wilgefortis, zwana też Kumernis,Kummernis, Dzielną Dziewicą, Świętą Liberatą to legendarna postać uznawana...

  Zjazd władców w sklawińskim mieście...

  Czy zjazd "gnieźnieński", jak opisuje go popularna historiografia współczesna, miał miejsce w Gnieźnie? Nie wiemy tego. Dawne nazy geograficzne...

  Początki chrześcijaństwa na południu...

  W końcu XIX wieku swoją hipotezę na temat wczenej chrystianizacji południowej polski przedstawił August Bielowski, XIX-wieczny historyk. wg...

  Czy Henryk I Ptasznik był królem...

  Czy Henryk Ptasznik był królem Polski od ok. 929 do 936 n.e.? Czy już wówczas istniał kraj o nazwie Polska, którym władał król Henryk? Polska...

  Ademar z Chabannes o śmierci Brunona

  Z tekstu dowiadujemy się o kilku mało znanych nazwach geograficznych. Wymienione są różne prowincje. Sklawania, Waredonia, Polania, Krakowia....

  Państwo kupca Samo. 623-660 n.e.

  Fredegar Autor to kronikarz frankijski, żył w VII wieku. Autor kroniki Historia Francorum, jej pierwsza część jest kompilacją różnych źródeł i...

  Tajemnica upadku Wyszewita

    wg Wstęp krytyczny do dziejów Polski Autorzy August Bielowski

  Kim był kupiec Samo w polskiej...

  Historia Francorum jest kompilacją różnych źródeł i opisuje dzieje powszechne Europy zachodniej, a przede wszystkim Galii do 584 roku. Druga część...

  Zahumlanie. Czy pochodzą znad Wisły?

  Wysz, zwany w źródłach  Busebutze, książe kraju Zachlumie – według relacji Konstantyna Porfirogenety był ojcem księcia Zahumla Michała...

  Zaginione (arcy)biskupstwo...

  Z kronik znamy wzmiankę o zmarłym biskupie sandmierskim- Romanie. Czy już w początkach władzy Bolesława Chrobrego istniło tutaj biskupstwo? w...

  Olaus Magnus- gdański kartograf i...

  Olaus Magnus, (ur. 1490, zm. 1 sierpnia 1557) to szwedzki duchowny rzymskokatolicki, humanista i kartograf, brat Johannesa...

  Legendarne biskupstwa Mieszka I....

  W roku 965 lub 966 miała powstać w Polsce pierwsza sieć biskupstw. Opisywał je Długosz i wielu innych- możliwe że jego śladem idących pisarzy....

  Jesse, Lada, Marzanna, Dziewana....

  Niewiele piszą bp. Naruszewicz i K. Turowski o wierzeniach dwnych pogan. Przypomnieli opisy Jana Długosza (XV w.), które warto zacytować:...

  Tajemnica księcia Wisława

  Po badaniach Gerarda Labudy wśród wielu polskich historyków panuje przekonanie, że w opowieści tej nie występują realne ślady wydarzeń...

  Wydarzenia roku 913 n.e. w...

  Dzięki dość znacznej pracy historyków możemy wreszcie bardziej pewnie opisać wydarzenia roku 913 n.e. Semislaus to władca tajemniczy- z roczników...

  Lestek, polański władca (do 913 n.e.)

  Lestek to książę prowincji Polliana, Polania, Polenia w okresie przed 913 r.n.e. Lestek miał być synem i następcą Siemowita, a ojcem i...

  Polska granica na Dunaju. Ok. 960-...

  Według kroniki węgiersko-polskiej w czasach Mieszka I "granice Polski rozciągały się aż do brzegów Dunaju pod miastem Strygoniem, ztamtąd szły do...

  Leszek III jako Samo. Czy liczba ich...

  Wg analizy autora czasopisma "Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen", metodą porównawczą badającego podobieństwa w kronikach...

  Siemowit- władca legendarny, czy...

  Kroniki niewiele miejsca poświęcają temu władcy. Panował on przed ok. 900 n.e. Gall Anonim "Siemowit tedy, osiągnąwszy godność książęcą,...

  Lata 890-te w Latopisie Hustyńskim

  Latopis hustyński: Carstwo zaś Morawskie w niewole popadło i skończyło się. Rozgrabiono je bowiem na troje: jedną część cesarz Niemiecki...

  Historia nazewnictwa rzeki Wisła

  Autor pisze: W dziejach naszych ziem Wisła występuje pod wieloma nazwami: Licike, Vandalus Flumen, Vistula, Wizla, Yiscla, Wis-le. Zmiana nazwy...

  Dzieje Lubusza w XI wieku

  Nazwa pojawia się w przekazie Adama Bremeńskiego z XI wieku (ok. 1074 n.e.) o ludzie Leubuzzi, wymienionym wśród innych ludów wieleckich między...

  Lata 890-891 w katalogach biskupów...

  Zagadką jest, dlaczego w katalogach biskupów krakowskich umieszczono opisy dla roku: 890- konsekracja arcybiskupa normańskiego Liubertusa....

  Zapomniane imperia Polski...

  Abu ‘Abd Allah al-Bakri, arab.: أبو عبد الله البكري, w polskiej literaturze jest znany jako Al Bekri. Ten urodzony ok. 1014 w Huelva, zm....

  Idzi, biskup tuskulański, legatem...

  Jeśli historia ta jest prawdziwa, to ów Idzi, biskup Tuskulański to Lunisso (963-968), zwany też Egidio albo Gilles, † (964 - circa 969). Idzi był...

  Procosius- domniemany historyk polski...

  Kronika Prokosza to dzieło budzące kontrowersje. Jej rzekomy autor miał ją rzekomo napisać w X wieku n.e. Mimo wszystko jest to kronika dość...

  Przegląd źródeł na temat czasów...

      Thietmar - biskup katolicki - w. X     Gall - ksiądz katolicki - w. XII     Helmold -...

  Civitas Schinesghe z X-wiecznego...

  Istnieją słowa- klucze których wyjaśnienie jest kluczowe dla wytłumaczenia przedkatolickiej historii Polski. Do takich zagadkowych słów bez...

  Historia żydowskich ruchów...

  Żydowskie ruchy polityczne w przeszłości tworzyły w przeszłości część tzw. "planktonu politycznego". W dzisiejszych czasach brak  jest partii...

  O założeniu biskupstwa w Płocku w 966 r.

  Fascynująca historia Płocka miała się rozpocząć, wg loklnych źródeł, około 2 tysięcy lat temu. Do ówczesnego Płocka miał przybyć podróżnik z...

  O prześladowaniach pogan w roku 980 n.e.

  W roku 980-tym n.e., wg dośc niepewnej jako źródło historyczne "Kroniki Kagnimira", miały mieć miejsce prześladowania rodzimowierców. Pogan...

  Dobrawa i jej tajemniczy syn Guncelin

  Wg kronikarza Kosmasa z Pragi, Dobrawa w chwili ślubu z Mieszkiem I była kobietą podeszłego wieku. Thietmar, niemiecki kronikarz...

  1050 lat szkolnictwa w Płocku

  Początki szkoły średniej w Płocku Kluczowym dziełem dla historii edukacji w Płocku jest Marcina Okunia Opis historyczny szkoły płockiej,...

  O wprowadzeniu katolicyzmu w Polsce...

  Według niektórych, zwłaszcza dawnych badaczy, chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego istniało na ziemiach polskich (zwłaszcza w Małopolsce) już w...

  Jak Mieszko I wprowadzał w X w. wiarę...

  wg Kronika Kagnimira, to iest: Dzieie pierwszych czterech królów ..., Część 3

  Igrzyska roku 984. Ślub księcia...

  O drugiej żonie Bolesława Chrobrego wspomina Thietmar. Nie podaje jednak żadnych danych jej dotyczących oprócz sugestii, że pochodziła z...

  Epitaphium Chabri Boleslai (ok. 1030...

  Znamy treść epitafium, które w części lub w całości znajdowało się na pierwotnym nagrobku króla, jest ono też jednym z pierwszych źródeł...

  Dytmar z Merseburga o Mieszku I (opis...

  Dytmar z Merseburga (ur. 25 lipca 975 prawdopodobnie w Walbeck, zm. 1 grudnia 1018 w Merseburgu) to biskup merseburski, kronikarz, autor kroniki...

  Mieszko, książę Luzacji i Selpuli,...

  Tajemniczy "powiat Selpuli" mił leżeć między Nysą a Bobrem, tutaj też miało znajdować się tajemnicze miejsce Cidini, przy czym miejsce to...

  O próbach koronacji Mieszka I w 997 n.e.

  W niektórych źródłach Mieszko I jest opisywany mianem króla, którym może był w okresie przedkatolickim. Wistocie ten władca usilnie starał się o...

  Król Bolesław Zapomniany (1034- 1038...

  Czy istniał Bolesław Zapomniany? Od lat trwa wielka dyskusja historyków. ...

  Lata 1030-te w opisie kronikarza

  On więc z cesarskiej siostry Ottona III zrodził znakomitego Kazimierza, o którym na rozmaity sposób snuje się pasmo opowieści. Jedni bowiem...

  Początki Cieszyna

  Najstarsze ślady osadnictwa w Cieszynie sięgają jednak znacznie dalej, bo VI-V w. p.n.e.. Odnaleziono je na Górze Zamkowej. Słowiański gród zwany...

  Ibrahim ibn Jakuba o kraju Mesko ( X...

  Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekeriego Tłumaczenie T. Kowalskiego A co się tyczy kraju...

  Lechia w opisie Focjusza (820-891 n.e.)

  Państwo Lechia. Nazwa ta w zgrubiałej formie Ljachowie została użyta m.in. w ruskiej Powieści minionych lat: Slověne że ovi prišedše i sědoša na...

  Zagadka Rusów i poczatków Rusi

  Rok 862, w którym wódz Waregów Ruryk przybył do Nowogrodu Wielkiego, to symboliczna data powstania państwa ruskiego. W 882 roku książę nowogrodzki...

  O przedkatolickim chrześcijaństwie w...

  Poza znaczeniem geograficzno-politycznym "Ruś" ma w omawianym okresie  także  znaczenie  religijne. Powstaje ono jednak dopiero po...

  Justynian Wielki, dyktator wszechczasów

  Prokop z Cezarei pisze, że Justynian “ nie był człowiekiem, lecz demonem w ludzkim ciele ”   Sam Justynian słynął, oprócz oczywiście...

  Adam z Bremy o Słowianach, wcześniej...

  Teza o błędnych źródłach historycznych i o błędach licznych kronikarzy, mimo całej jej niedorzeczności - jest kamieniem węgielnym oficjalnej...

  Tajemnica Wzgórza Popiołów

  W IX–XI w. była tu osada rybacka i portowa, która otrzymała prawa miejskie w 1274 r.  Wik to występujący w średniowieczu typ osady...

  1000 lat zmian i ewolucji granic

  1000 lat zmian i ewolucji granic Erik Stein: Discover 1000 years of evolution of borders in Europe with the sandstone of the different crises and...

  Początki Polski w świetle sag nordyckich

  W ostatnich latach mamy do czynienia z zalewem rozmaitych interpretacji historycznych związanych z opisami opartymi na sagach nordyckich. W...

  Głodzisław Basco (przed 1295 n.e.) o...

  Mieczyslaw II spłodził dwóch synów z siostry Ottona cesarza - Bolesława i Kazmierza. Boleslaw, jego pierworodny syn nastąpił po nim roku 1033 n.e....

  Miseko, król Słowian zwanych Licicaviki

  Miseko miał być królem "cuius potestas erunt Sclavi, qui diciumtus Licicaviki". Przyjmuje się, iż zapis dokonany przez Widukinda jest wczesną...

  Bitwa z 972 roku miała miejsce koło...

  Już na serio autorzxy podważają "podręcznikową" tezę o lokalizacji bitwy z 972 roku, pod obecną Cedynią. Wiele wskazuje że był to jednak Szydłów,...

  Ryt słowiański chrześcijaństwa w IX-...

  Źródła jednoznacznie dowodzą jednego- ziemie Małopolski uległy chrystianizacji już w czasach Cyryla i Metodego. "Miał też Metody dar proroczy...

  Monetarna historia Polski

  oczątki wynurzającej się z mroku dziejów państwowośći polskiej wiążą się z pojęciem denara.Denar był bity ze srebra,ważył początkowo ok.1,5 g....

  Słowiańszczyzna jako największa z...

  Przez lata polscy historycy twierdzili że dawne przekazy źródlowe są pełne błędów i odrzucali je. Cóż więc zrobić- gdy autorzy- od czasów...

  Ibn Jakub o obyczajach dawnych Słowian

  Ibrahim ibn Jakub tak pisał o naszych przodkach: „Słowianie są skorzy do zaczepki i gwałtowni, i gdyby nie ich niezgoda żaden lud nie zdołałby...

  Zagadka trzech cesarstw: Artanii,...

  Abu Zayd al-Balkhi opisał trzy prowincje lub centra zagadkowego świata słowiańskich imperiów- wymienił trzy kraje – Kuyaba, Slavia, i...

  Koniec pomorskich prowincji. Upadek...

  Nugrada- znamienite miasto Pomorza  W XII w. arabski kronikarz AL- Idrisz wspomina o ważnym i ludnym ośrodku zwanym NUGRADA. Inne...

  Opis polski Al- Idrisiego z XII wieku

  Al Idrisi- kim był? Al Idrisi ( ur. 1100 w Ceucie, zm. 1166), daw. także Edrisi, właściwie Abu Abd Allah...

  Dawny Goleniów czyli Clodona. Opis z...

  W czasach gdy rzeka Ina była spławna aż do Stargardu, istniało tutaj hanzeatyckie miasto, mające swojego poprzednika- Clodonę. Clodona- tak wg...

  Koniec Galindii

  Galindia to jeden z danych pruskich państw plemiennych leżących w południowej części Prus, zamieszkana przez plemię Galindów. Przez Rzymian zostali...

  Czy końcem I. Rzeczpospolitej był już...

  Mariusz Agnosiewicz, autor jednej z ostatnich książek o historii Polski, głosi następującą tezę: końcem Polski był potom szwedzki, późniejsze...

  Katastrofa sterowca Hindenburg w 1937...

  LZ-129 Hindenburg to niemiecki sterowiec pasażerski. Wraz z bliźniaczym LZ-130 Graf Zeppelin II, był największym sterowcem w historii. Zapewniał...

  Warszawa w XVIII i XIX wieku w kolorze

  W archiwach znaleźć można całkiem sporo zdjęć- co prawda kolorowanych- przedstawiających dawne polskie miasta. Co jakiś czas wracają do łask dawne,...

  155. rocznica opublikowania "O...

  Mija rocznica pierwszej publikacji "O powstawaniu gatunków" Karola Darwina. Kiedy dzieło życia Darwina – O powstawaniu gatunków (On the Origin of...

  Zaskakująca niespodzianka po wielu...

  Sir Nicholas Winton (ur. 19 maja 1909) jest działaczem humanitarnym. Uratował dzieci w przededniu holokaustu, w roku 1939 zorganizował transport...

  W poszukiwaniu złotego posągu boga...

  Biały Flins/Izerskie Garby to góra, na której ukryto wg legend złoty posąg pogańskiego bóstwa, Flinsa, "jakoby w grocie na jej północnym stoku",...

  Siva- antyczna bogini dawnych Słowian

  Siwa to wymieniana przez Helmolda z Bozowa bogini Słowian połabskich. (Siva, Siwa, Šiwa, Siebe, Razivia), nazywana w oryginale: "Siwa dea...

  Historia Polski od 550 r.n.e. w...

  Prezentujemy niemal nieznany tekst autorstwa Stanisława Samuela Szemiota (ok. 1657 – 1684). Opisuje on nieznane epoki historii Polski, jest...

  Podbój nowożytnej Polski pogańskiej...

  Karol I Wielki (łac. Carolus Magnus, fr. Charlemagne, niem. Karl der Große; ur. 2 kwietnia 742 lub 747, zm. 28 stycznia 814 w Akwizgranie) jako...

  Kraj Wisły i Śląsk jako część Moraw....

  W Żywocie św. Metodego znajdujemy ciekawy opis podboju ziem obecnej Polski, który wg jednoznacznych źródeł z epoki: - objął kraj Wisły (ok ok....

  Hymn Polski z roku 1103?

  Opisując podbój Kołobrzegu z roku 1103 r. czołowy propagandzista epoki, współcześnie zwany Gallem Anonimem w księdze II, rozdz. 28, podał...

  Historia palenia ksiąg w Polsce...

  Jaki jest los pogańskich i słowiańskich ksiąg z czasów sprzed Bolesława Chrobrego? Wg przekazów źródłowych, władca ten spalił całą wówczas dostępną...

  Ius Slvaicum

  Ius Slavicum, atyczne prawodawstwo słowianskie, zostało opisane przez kilku autorów. Zwane było ius Polonicum, ius Slavicum etc. For these...

  170 lat od otwarcia pierwszej kolei...

  W roku 1845 po raz pierwszy ruszyła w Polsce publiczna, komercyjna kolej pasażerska. Zatrzymajmy się więc na chwilę, aby zadziwić się "postępem",...

  Pagus Silensi

  Pierwsza słowiańska państwowość na obszarze plemiennym Ślężan zwana jest w literaturze „Pagus Silensi”. Ale nazwa ta jest starsza, pojawia się u...

  Biała Chowracja w badaniach O....

  Według Nestora z Kijowa Biali Chorwaci byli protoplastami Lachów. Nestor opisuje w swojej Powieści minionych lat z 1113 roku w części drugiej „O...

  Mieszko I jako król Licicaviki przed...

  "Lecz dajmy pokój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspomnienie zaginęło w niepamięci wieków i których skaziły błędy bałwochwalstwa..."...

  O legendarnym świdnickim państwie...

  W polskiej historiografii różne rzeźby z epoki przedkatolickiej (czy przedchrześcijańskiej- nie wiemy z pewnością) określa się mianem rzeźb...

  Śmierć księcia polskiego Leszka i...

  Karol I Wielki (łac. Carolus Magnus, fr. Charlemagne, niem. Karl der Große; ur. 2 kwietnia 742 lub 747, zm. 28 stycznia 814 w Akwizgranie) jako...

  Ameryka Łacińska została naniesiona...

  Ameryka Łacińska została naniesiona na chińskie mapy juz przed 1513 rokiem n.e.? Światowej sławy ottomanśki kartograf Piri Reis przed 500 laty...

  Nowożytne komentarze o Polsce

  Kraj, w którym słowo „polityka” od wieków równoznaczne jest ze słowem „oszustwo”?     Autor: Marek Hłasko, Umarli są wśród nas...

  Dzieje Wolina wg kronik i sag

  Dzieje wczesnośredniowiecznego Wolina mające swoje odzwierciedlenie w zapisach kronikarzy, w staroskandynawskich sagach, a także w legendach są...

  Zagadkowy król Burysław z ok. 970-...

  Burysław lub Burisleif to imię legendarnego króla Wendów (Wendland), lub Słowian wymieniane w skandynawskich sagach z przełomu XII/XIII wieku, w...

  P. Urbańczyk o zdobywcach północnego...

  Kontrowersyjny historyk P. Urbańczyk opisuje swoją wizję zdobywców północnego Bałtyku. Tytuł: Zdobywcy północnego Atlantyku Autor: Przemysław...

  Polska mogła osiągnąć największy...

  Pod adresem polskich środowisk naukowych padają różne zarzuty, jeden z nich to nieznajomośc języków obcych i wynikająca z tego niemożność...

  850 lat historii teatru powszechnego...

  Ile lat ma w Polsce teatr publiczny? W witrynie " 250 lat teatru publicznego w Polsce" najwyraźniej nieco pomylono daty. W 2014 roku...

  W Polsce w czasach nowożytnych zabito...

  Polska była ostatnim miejscem na cywilizacyjnej mapie Europy, gdzie zakazano procesów "czarownic". W Europie najwięcej procesów o czary miało...

  Czy Popiel I panował od ok. 658 roku...

  Polska historia przedkatolicka jawi się dla naukowców jako baśnie lub mity. Po części jest to zrozumiałe- dawne kroniki pełne są nieprawdopodobnych...

  Bolesław Wielki w Kronice zwanej...

  Kronika była pisana z perspektywy Wielkopolski. Nie jest znany jej tytuł; w jednym z zachowanych rękopisów występuje zapis Chronicon Polonie, w...

  1350 lat historii Polski

  1350 lat historii Polski to dość mało zbadana rocznica. Obliczenia są  oparte na analizie opisów upadku Lechii lub Państwa Samona, dużego...

  Klasycy o Polakach

  Jest to kraj, w którym, o ile mi wiadomo, nie produkuje się nic ponad środki niezbędne do przeżycia. Autor: Adam Smith, Bogactwo narodów...

  Czy rachunek prawdopodobieństwa...

  Czy Polska swój największy rozkwit terytorialny w Europie Środkowej przeżywała ok. VII wieku naszej ery? Czy dawna Lechia – bo tak nazywało się to...

  1050 lat biskupstwa lubuskiego

  Trwają nadal debaty, jakie biskupstwa i kiedy erygowano. Jedno z pierwszych biskupstw katolickich, równo 1050 lat temu, miało powstać w...

  1050 lat biskupstwa płockiego

  Tematem I tomu nowej publikacji jest niejasna i mroczna historia biskupstwa w latach 965- 1030 n.e. Opisujemy najdawniejsze opisy powstania...

  Legendarny władca Jomsborga,...

  Jarl Sigvaldi był synem jarla Skanii Strutharalda i bratem Thorkela Wysokiego. Zastąpił Palnatokiego jako wódz Jomswikingów, przy czym wyróżniał...

  Gunhilda albo Sygryda. Jak ziemie...

  Stare sagi ze Średniowiecza opisują jak ziemie obecnej Polski miały uzyskać niepodległość i wybić się na niezależność. Opisy te są zwykle...

  Najdawniejsza historia miasta Wolin

  Zadziwiająco dokładna historia miasta Wolin ukazała się po raz ostatni jakies 250 lat temu. Opisuje ona początki miasta, rządy królowej Geiry i jej...

  Zagadka Chrobacji

  Włodzimierz Skupień Być może Chrobry to przydomek nadany Bolesławowi I Mieszkowicowi w uznaniu zasług po włączeniu Krainy Chrobatów do Polski? A...

  Stado czyli Zielone Świątki

  Pierwsza wzmianka o Stadzie (o święcie konkretnie pod tą właśnie nazwą) pojawia się w Kronice Długosza[1][2][3], który opisuje je jako igrzyska...

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka