• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Miejscowe średniowieczne zalecenia ekonomiczne (z Kroniki Kosmasa)

  Autor: Wieczorna
  Zdarzyło się zaś, gdy zbliżały się dni wyżej wspomnianego księcia
  Bolesława, aby już śmierć wymienił na żywot wieczny, że zawołał imiennika
  swego i pozostałego syna i w obecności małżonki Hemmy i licznej gromady
  możnych jak mógł, już z przerywającym wyrazy rzężeniem, tymi słowami
  żegnał miłego syna: "Jeśliby można było matce dziecięciu swego łona tak dać
  dary mądrości jak mleko piersią, nie natura, lecz człowiek stworzony panowałby
  nad tym, co stworzone. Wszakże niektórych swoich darów udzielił Bóg
  ludziom, jak Noemu, Izaakowi, Tobiaszowi i Matatiaszowi, tak przynajmniej, że
  których owi błogosławili, tym Bóg błogosławił, i których przysposobili do
  dobrego używania życia, tym i Bóg dawał wytrwałość. Tak i dzisiaj, mój synu,
  gdyby nie przyświecała łaska Ducha Świętego, niewiele przydałaby się
  chełpliwość moich słów. Księciem - rzecze Bóg - cię ustanowiłem; nie
  wywyższaj się, lecz bądź jak jeden z owych, to jest, jeżeli się czujesz wyższy od
                                                                              
  innych, wiedz jednak, że jesteś śmiertelny i nie patrz na sławę godności, którą w
  świecie jesteś wywyższony, lecz przykładaj się do dzieła, które zabierzesz z
  sobą do grobu. Te nakazy Boże zapisz w twoim sercu i tych zleceń ojca twego
  nie pomijaj. Często nawiedzaj progi kościoła, Boga czcij, szanuj jego kapłanów,
  nie bądź mądry z siebie samego, lecz radź się wielu, czy rozumują tak samo.
  Staraj się podobać wielu - lecz patrz komu. O wszystkim rozprawiaj z
  przyjaciółmi, lecz najpierw o nich samych. Sądź sprawiedliwie, ale nie bez
  miłosierdzia. Nie pogardzaj wdową i przytoszem stojącym przy twoich
  drzwiach. Dbaj o monetę, ale miernie; dbaj o właściwą stopę. Bowiem
  państwo, choćby było bardzo powiększone, szybko będzie obrócone wniwecz
  przez fałszowanie pieniądza. Jest w tym coś, mój synu, że Karol, najmądrzejszy
  król i najpotężniejszy, nieporównywalny z nami, ludźmi bardzo małymi, gdy
  zarządził, że syn jego Pepin po nim będzie na tran wywyższony, związał go
  straszną przysięgą, aby nie było w jego królestwie oszukańczej i złej wagi lub
  monety. Na pewno żadna klęska, żadna zaraza ani śmiertelność, ani
  spustoszenie przez nieprzyjaciół całej ziemi łupiestwem i pożarami, więcej by
  nie zaszkodziły ludowi Bożemu niż częsta zmiana i zdradliwe pogarszanie
  monety. Jakaż zaraza, albo jakaż piekielna czarownica niemiłosierniej ogołaca,
  gubi i osłabia chrześcijan niż oszustwo władcy w monecie? Ale jednak później,
  gdy zestarzeje się sprawiedliwość i wzmocni nieprawość, powstaną nie książęta,
  lecz złodzieje, nie rządcy ludu Bożego, lecz niegodni zdziercy, najbardziej
  chciwi ludzie bez miłosierdzia, nie bojący się Boga wszystkowidzącego, którzy
  trzy lub cztery razy w roku zmieniając pieniądz wpadają w sidła diabelskie na
  zgubę ludu Bożego. Takimi bowiem niegodnymi sztukami i przez lekceważenie
  praw ścieśnia się granice tego królestwa, które ja dzięki łasce Bożej i bogactwu ludu rozszerzyłem aż do gór nazwanych Tatry, znajdujących się za Krakowem.Albowiem pochwałą oraz zaszczytem króla są bogactwa ludu. Nie jemu ciężkie ubóstwo, lecz panu, któremu służy". Miał zamiar więcej mówić, lecz w ostatniej godzinie zdrętwiały usta księcia i szybciej, niż to powiedzieć można, zasnął w Panu i stał się wielki płacz po nim; dzień zaś jego zgonu jest 7 luty roku od wcielenia Pańskiego 999.

  fragment z kroniki Kosmasa, cytat wg http://www.historycy.org/index.php?showtopic=48753&st=90

  REKLAMA

  KOMENTARZE

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka