• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Bolesław Chrobry miał wypędzić słowiańskich mnichów, za co miał otrzymać koronę od papieża

  Autor: Wieczorna

  Dzięki postępom cyfryzacji dawnych źródeł na nowo możemy odkrywać dawaną historię i rekonstruować jej przebieg. Jest on inny niż znamy ze żródeł jakimi dysponowali nasi ojcowie czy jeszcze ja sam, sw szkole podstawowej. Postęp w digitalizacji dzieł pozwala zainteresowanym na łatwiejszy dostęp, i na nowo rozbudził zainteresowanie współczesnym złożeniem dawnej historii z dzieł pisanych w epoce kiedy miały miejsce opisywane wydarzenia.

   

  Bolek.jpg

  Ryc. Bolesław Chrobry w najwcześniejszym przedstawieniu z ok. 1175 r. Drzwi Gnieźnieńskie, kwatera ze sceną wykupienia zwłok świętego Wojciecha, autor: Yarovit, cc wikimedia

  Jednym z bohaterów dzięki którym dowiadujemy się więcej o polskiej historii jest postać historyczna-  Mojżesz Węgrzyn. Udodził się on w okresie 990-995 w Transylwanii, a zmarł w roku 1043. Pochodził z obecnych Węgier, na Ruś przybył według hagiografii razem z dwoma braćmi. Wszyscy wstąpili na służbę do księcia rostowskiego Borysa jako członkowie jego drużyny. Brat Mojżesza zginął razem z księciem i jego bratem Glebem, jednak przyszłemu świętemu udało się dotrzeć do Kijowa, gdzie zapragnął zostać mnichem. Został jednak wzięty do niewoli w czasie wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego i wrócił do Kijowa dopiero siedem lat później. Opis jego niewoli zawdzięczamy spisaniu jego przygód.

   

  Bolesław Chrobry.PNG

   

  Ryc. Bolesław Chrobry, wg Aleksandra Lessera, cc wikimedia

  Według opowiadania zawartego w Pateryku Kijowsko-Pieczerskim, autorstwa Polikarpa żyjącego w XIII wieku, w przebywającym w niewoli Mojżeszu zakochała się bogata wdowa i wykupiła go z niewoli. Mężczyzna odmawiał jednak poślubienia jej, gdyż w czasie pobytu w Polsce spotkał się z mnichem prawosławnym podróżującym na Ruś z Athosu, który przyjął jego śluby monastyczne (według innej wersji złożył śluby zakonne w monasterze w Zimnem ok. 1018[1]). Wówczas kobieta nakazała go wykastrować. Dopiero po śmierci wdowy Mojżesz zdołał wrócić do Kijowa, gdzie został przyjęty do Monasteru Kijowsko-Pieczerskiego. Według tradycji zmarł w 1043 w opinii wysokich cnót moralnych.

  W 1025 umiera Bolesław Chrobry. W ziemi lackiej wybucha rokosz. "Ludzie" zabijają "także i niewiastę ową bezwstydną." i dalej: "XII. Błogosławiony zaś Mojżesz, podźwignąwszy się z ran, przybył do świętej Bogarodzicy, do monasteru pieczarskiego, (...) przybył tu i umarł w Bogu, przeżywszy w monasterze lat dziesięc, w okowach niewoli lat pięc a rok szósty w męczeństwie za cnotę."
  Zmarł ponoc w 1043. A powinien według tego... gdzieś koło 1035. (10 lat w monasterze.)

  http://www.historycy.org/index.php?showtopic=72377


  Pochodził z Węgier (Rusi Zakarpackiej), ale przebywał u Borysa, księcia Rostowa. Gdy ten został w r. 1015 zamordowany, przeszedł na służbę do jego siostry. Trzy lata później dostał się do niewoli, zagarnięty przez oddziały Bolesława Chrobrego, gdy ten wyprawił się na Kijów. Przez pięć lat przebywał jako jeniec w jakimś grodzie. Potem odsprzedano go pewnej wdowie, która męża straciła w czasie wspomnianej wyprawy. Chciała ona wyjść za Mojżesza, ale na próżno starała się o jego względy. Potem rzekomo sam król interweniował na jej rzecz. Gdy Mojżesz odmówił, poddano go torturom. Ale Bóg pokarał króla i zachłanną wdowę. Król nagle zmarł, a podwładni podnieśli żagiew buntu, zmasakrowali biskupów i panów, w tym także rzeczoną wdowę. Uwolniony Mojżesz, mógł się wówczas udać do Ławry Pieczerskiej. Miało to nastąpić w r. 1054. Habit wręczał mu sam św Antoni. Po dziesięciu latach zmarł, w czasie gdy żył jeszcze wielki patriarcha. W menologiach ruskich Mojżesz, traktowany jako święty, wspominany jest w dniu 26 lipca.

  http://www.wikalim.republika.pl/1038_patroni0726.html

  ŻYWOT MOJŻESZA WĘGRZYNA

  1. Streszczenie utworu

  Żywot Mojżesza Węgrzyna ( inny tytuł to Słowo o świątobliwym Mojżeszu Węgrzynie) to jedno z paterykowych opowiadań. Akcja utworu miała miejsce w Polsce u schyłku panowania Bolesława Chrobrego w latach 1018-1025. Tytułowy bohater - Mojżesz Węgrzyn żył na początku XI wieku. Pochodził z Węgier, był mnichem kijowsko- pieczerskim. Podczas wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego w 1018 roku został wzięty do polskiej niewoli. Następnie wykupiła go z niej, za tysiąc grzywien, zakochana w nim od pierwszego wejrzenia polska można. Zapragnęła zdobyć jego miłość za wszelką cenę. Początkowo była dla niego miła i cierpliwa, np.: częstowała go smacznym jedzeniem i piciem. Mojżesz Węgrzyn jednak ignorował ją. Z tego powodu kobieta postanowiła użyć innych sposobów. Poprosiła o pomoc Bolesława Chrobrego, który miał przekonać go do wzięcia ślubu z zakochaną w nim Polką. Działanie to nie przyniosło pożądanego efektu. Kobieta nakazała więc, aby Mojżesza Węgrzyna morzyć głodem i bić kijami.
  W trakcie swojego pobytu w Polsce, będąc jeszcze niewolnikiem, Mojżesz Węgrzyn nielegalnie przyjął śluby zakonne od mnicha pochodzącego z klasztoru na górze Athos. Jako niewolnik, Mojżesz Węgrzyn nie mógł zostać mnichem bez zgody swojej właścicielki. Mimo to jednak uważał się za mnicha i postanowił zachować czystość cielesną i duchową. Ostatecznie wskutek niepowodzeń miłosnych sfrustrowana Polka kazała go wykastrować.
  Mojżesz Węgrzyn został okaleczony fizycznie i psychicznie. Autor nie opisał w jaki sposób bohater wydostał się z Polski. Resztę życia Mojżesz Węgrzyn spędził w klasztorze Kijowsko- Pieczerskim, gdzie zmarł w 1043 roku. Jego pamięć wyznawcy prawosławia obchodzą w dniu 26 lipca, według kalendarza juliańskiego (8 sierpnia wg kalendarza gregoriańskiego) .
  Do polskiej historiografii postać Mojżesza Węgrzyna wprowadzili: August Bielowski i Emil Kałużniacki. Spowodowało to, że Słowo o świątobliwym Mojżeszu Węgrzynie uzupełniło relację o stosunkach polsko-ruskich zawartą w Powieści minionych lat.

  Bohater ten został także przedstawiony w dziełach ikonograficznych (patrz Aneks, załączniki nr 10 i nr 11). Na ukraińskiej stronie internetowej można znaleźć ilustracje dotyczące jego postaci. Pierwsza ilustracja to ikona z żywotem z 1661. Przedstawia ona najważniejsze momenty z życia Mojżesza Węgrzyna. Centralną cześć obrazu zajmuje postać określonego świętego z symbolem. Po bokach znajdują się ikony ilustrujące epizody z życia świętego, tzw. klejma . Pod obrazkami znajdowały się podpisy w języku staro- cerkiewno- słowiańskim. Mojżesz Węgrzyn ubrany w uroczysty strój znajduje się w centrum malowidła. W lewej ręce trzyma różaniec, a prawą rękę ma wolną. Jego lewa ręka symbolizuje sferę duchową, natomiast prawa ręka to świat materialny, który mnich odrzucił. Pod tym obrazkiem znajduje się scena śmierci Mojżesza Węgrzyna w klasztorze Kijowsko- Pieczerskim. W pierwszym obrazku po prawej stronie przedstawione zostały potajemne postrzyżyny Mojżesza Węgrzyna przez mnicha z Świętej Góry Athos przez co stał się mnichem klasztoru Kijowsko- Pieczerskiego. Poniżej, na następnej ilustracji widać jak zakochana Polka molestuje Mojżesza Węgrzyna, a ten się jej opiera. Na ostatnim obrazku z prawej strony poruszający się o lasce Mojżesz Węgrzyn udaje się już jako wolny człowiek w drogę do klasztoru Kijowsko- Pieczerskiego.

  Na pierwszej ilustracji po lewej stronie przedstawiono scenę wykupu Mojżesza Węgrzyna przez Polkę. Następnie pokazano jak jest bity kijami przez służbę możnej. Na ostatnim obrazku po prawej znajduje się scena wizyty u Bolesława Chrobrego, który próbował nakłonić mnicha do ślubu z zakochaną w nim Polką.

  Druga ilustracja to ikona przedstawiająca Mojżesza Węgrzyna w przebraniu mnicha prawosławnego z atrybutami – lilią, różańcem i szkatułką. Nad jego głową widnieje napis w języku staro-cerkiewno- słowiańskim „PREB. MOISIEJ UGRIN”. Lilia to symbol czystości duchowej i cielesnej, a szkatułka oznacza, że Mojżesz Węgrzyn był uzdrowicielem, ponieważ będąc w klasztorze uleczył pewnego mnicha, który nie mógł sobie poradzić ze swoim popędem seksualnym („Uderzył go nią [laską] w łono, zmartwiały członki jego i odtąd pokusy już nie miał”) .

  m. jaroszewicz, wpis użutkownika, http://www.historycy.org/index.php?showtopic=55055 

   

  Czy Bolesław Chrobry wypędził słowiańskich mnichów?

  Zwolennicy tej tezy jako dowód wskazują na przekaz Kosmasa. Autor ten napisał, że w 1022 r. w Polsce miało miejsce prześladowanie chrześcijan.
   

  'A Bolesław ze swej strony, zawstydzony niejako wielkością niewiasty i dla miłości z nią poprzedniej przyzwyczajny potakiwać jej we wszystkim, wzniecił prześladowanie wielkie na mnichów i wszystkich z kraju swego wypędził. Ale Bóg pomścił się wkrótce za służebników swoich. W jedną bowiem noc skończył nagle Bolesław a wtedy wybuchł rokosz wielki w całej ziemi lackiej. I powstawszy ludzie, pozabijali biskupów swoich i bojarów, jako się o tym i w latopisie wspomina. Wtedy zabili także i niewiastę ową bezwstydną.'

   wg Żywot Mojżesza Węgrzyna rozdz XI (MPH4, s.814-815) cytat za: http://www.historycy.org/index.php?showtopic=50411&st=15   

   

  Jeden ze znanych bloggerów historycznych, Belfer historyk, pisze:

  informacja Kosmasa, że w 1022 r. doszło w Polsce do prześladowania chrześcijan nie uzupełnia w ogóle przekazu Polikarpa, ponieważ w tym drugim jest wyraźnie mowa o duchowieństwu niełacińskim, natomiast Kosmas pisze ogólnie o chrześcijanach wieć nie wiadomo kogo dokładnie miał na myśli, a przede wszystki czy wiedział, że sto lat wcześniej w Polsce było jakieś inne niż łacińskie duchowieństwo.


  Użytkownik jdel pisał:

  "Jeśli chodzi natomiast o działalność misyjną św. Wojciecha zwalczającego obrządek słowiański, to informację Opowieści o piśmiennictwie słowiańskim (zachowane najstarsze rękopisy są z XV w., ale sam tekst jest starszy, datowany bodaj co najmniej na wiek XII) potwierdzają inne źródła, w tym także w samym Żywocie Św. Wojciecha są wzmianki o zwalczaniu żonatych księży. Co to oznacza, dlaczego św. Wojciech w X w. zwalczał żonatych księży, skoro celibat próbował (nieskutecznie) wprowadzić dopiero Grzegorz VII w XI w. a jako zasada kościoła katolickiego obowiązuje od Soboru Laterańskiego I, tj. od 1123 r. (ale np. w Polsce dopiero od 1197 r. dwieście lat po śmierci św. Wojciecha)? Św. Wojciech był prekursorem celibatu czy jakimś nadgorliwcem? Nie, pod tym zgrabnym sformułowaniem hagiograf ukrywa ciemną kartę działalności św. Wojciecha, faktyczną przyczynę jego wygnania z Pragi przez lud czeski. Czechy zostały ochrzczone przez św. Metodego w IX w., pierwsza próba konwersji na obrządek łaciński zakończyła się zabiciem jej inicjatora św. Wacława. Pokazuje to przywiązanie Czechów do obrządku słowiańskiego, późne ustanowienie biskupa łacińskiego też nie jest przypadkowe, po prostu w Czechach nie było jeszcze zbyt wielu zwolenników obrządku łacińskiego. Żonaci księżą to oczywiście byli zasiedziali księża obrządku słowiańskiego, których św. Wojciech wygonił ze swojej diecezji. "

  wg http://www.historycy.org/index.php?showtopic=54832&hl=W%EAgrzyna

  Zmiana struktury wyznaniowej

  Rekonstrukcja polityki Bolesława Chrobrego z informacji zawartych w jego hagiografii donosi że miał być to władca który sięgnął po władzę dzięki kontrowersyjnej decyzji z dziedziny polityki wyznaniowej. Miał on zmienić strukturę wyznaniową w kraju.

  "Żywot świętego Mojżesza Węgrzyna" wzmiankuje o dwóch wydarzeniach: pierwsze to postrzyżyny w stan mniszy świętego Mojżesza przez mnicha ze świętej Góry Atos na terenie państwa Bolesława Chrobrego, a druga prawda zawarta w "Żywocie" głosi, że Bolesław Chrobry w 1023 roku wypędził z Polski wszystkich mnichów słowiańskich, za co dwa lata później otrzymał od papieża królewską koronę.

  wg http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=1&c=1 
   

  Tekst IV tomu Monumentów znajdziesz tutaj: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=1...431AD4A54A2D6-2 
  Test Żywotu znajduje się od strony 810.
   
  opr. A. Fularz na podst. Wikipedii oraz historycy.org 

  Test polski Żywotu wydano w: E. Kałużniacki w Monumenta Poloniae Historica, czyli Pomniki Dziejowe Polski (tom IV, Warszawa 1961).
  1.  Rożko W.: Peczerni monastyri Wołyni i Polissia. Łuck: Wołynśka Knyha, 2008, s. 48 isbn = 978-966-316-213-3.
  2.  Преподобный Ефрем Новоторжский и брат его святой Георгий 
  REKLAMA

  KOMENTARZE

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka