• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Opatów, miasto Templariuszy i kultu Żmija

  Autor: Wieczorna

  Domniemuje się że pierwotnie Opatów zwał się "Żmigród". Jest to przedmiotem badań.

  Najstarsze ślady istnienia osadnictwa wczesnośredniowecznego na terenie Opatowa odnalezione zostały na dzisiejszych północnych przedmieściach miasta i pochodzą z VIII-XI wieku[2]. Prawdopodobnie pierwotnie miejscowość ta była określana mianem Żmigród – od zlokalizowanego we wczesnym średniowieczu na jej wzgórzu lokalnego ośrodka pogańskiego kultu Żmija[3].

  wg http://www.sztetl.org.pl/pl/article/opatow/3,historia-miejscowosci/

  Drugi referat konferencji wygłosił prof. dr hab. Czesław Deptuła pt. Wokół Żmigrodu opatowskiego. Prelegent zauważył, iż w mediewistyce powraca co pewien czas temat wiary średniowiecznych mieszkańców ziem polskich w niezwykłe potwory – smoki. Stąd i zainteresowanie „Żmigrodem” czyli grodem żmija-smoka („Smoczygród”). Ciekawe przykłady spotykamy w Sandomierzu, Lublinie i właśnie w Opatowie. Przy rozważaniu sensu nazwy rzuciło się w oczy historykom jej pokrewieństwo z ruską nazwą „Wałów Żmijowych”. Idzie o obiekty obronne tworzące pasy umocnień przeciw atakującym Ruś koczownikom, wznoszonych głównie w wiekach IX-XI. Nazwa „Żmijów” dotyczyła właśnie owych ludów stepowych, poczynając od Hunów, na Połowcach skończywszy. Smok – „żmij” stał się  u naszych wschodnich sąsiadów określeniem obcego i strasznego najeźdźcy. Łączy się także powstanie Żmigrodów małopolskich z najazdami Awarów (VI-VIII w.) – ludu, którego monstrualny „smoczy charakter” utrwalił się silnie w tradycji słowiańskiej. Autor stwierdził, iż problem komplikuje się jeszcze, gdy włączymy do rozważań dane etnograficzne prezentujące pewne wyobrażenia mitologiczne Słowian oraz ich przemiany w perspektywie „długiego trwania”. Dodał, że Ryszardowi Tomickiemu zawdzięczamy eksplikację słowiańskich wierzeń w przedziwną istotę o imieniu Żmij. W swej genezie pogańskiej przypomina bóstwa niebiańskie typu Peruna. Jest gromowładcą, dawcą urodzaju i pogromcą smoków akwatycznych wrogich człowiekowi. Pokrewne powyższym problemom kwestie odnajdujemy w pracach semiotyków kultury tzw. „szkoły Tartu”. Podstawę prareligii Indoeuropejczyków stanowiłby, kosmiczny konflikt niebiańskiego pana piorunów, światła  i deszczu (Peruna), z tellurycznym wielkim wężem władającym płodnością i urodzajem,  ale i światem zmarłych (Wołosem). Więcej na ten temat mogą powiedzieć wnikliwe  i odpowiednio szerokie badania porównawcze.

  wg http://www.muzeumgeodezji.opatow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17

  Pierwsza wzmianka pochodzi z 1189 r., pierwotnie własność książęca. Istnieją przesłanki (m.in. wzmianka w kronice Jana Długosza), że w Opatowie była pierwsza polska komandoria templariuszy założona za czasów Henryka Sandomierskiego, który uczestniczył w krucjatach do Ziemi Świętej u boku rycerzy-zakonników. Pozostałością klasztoru templariuszy ma być rzekomo kolegiata św. Marcina. Jeden z miejscowych kapłanów miał poutrącać głowy postaciom templariuszy w miejscowych rzeźbach: "Po kasacie zakonu przez francuskiego króla Filipa Pięknego, proboszcz kolegiaty, Rafał z Brzezia, kazał owe rzeźby skuć." - donosi jedna z lokalnych witryn opisujących historię miasta [1].

  skan

   

  Przyjmuje się, że ok. 1237 r. z nadania książęcego Henryka Brodatego Opatów wraz z kilkunastoma wsiami przeszedł na własność biskupów lubuskich. W 1282 r. biskupi uzyskali od księcia Leszka Czarnego przywilej umożliwiający nadanie wsiom i miastom prawa niemieckiego – dokument ten uznawany jest za akt tożsamy (choć zasadniczo różny od podobnych aktów z tego okresu) z nadaniem dla Opatowa prawa magdeburskiego – była to pierwsza lokacja na terenie grodziska (Żmigrodu), druga lokacja miała miejsce ok. 1328 r. i wiązała się z translacją na przeciwległy brzeg rzeki Opatówki. W 1514 r. miasto otrzymało pierwszy wodociąg. W 1538 r. wg szacunków Opatów liczył 3-4 tysiące ludności. Był wówczas największym miastem województwa sandomierskiego, większym od stolicy regionu- Sandomierza.

  Od XV w. do utraty niepodległości Opatów był miejscem sejmików województwa sandomierskiego.

  opr. A. Fularz na podst. Wikipedii

  [1] http://summers.w.interia.pl/opatow.html#historia

  [2] J. Kuczyński, Wyniki badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznym Opatowem przeprowadzonych przez Muzeum Świętokrzyskie, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, t. 6, 1970, s. 445-449; M. Kotas, Świątynia na skrzyżowaniu dróg, „Niedziela Sandomierska”, nr 47(111)/2006, s. 8; M. Florek, Zagadki średniowiecznej historii Opatowa, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 15, 2007, s. 19-24.

  [3] E. Kowalczyk, Żmigród w świetle badań historycznych i językowych, [w:] Sandomierz: badania 1969-1973, t. 1, pod red. S. Tabaczyńskiego, Warszawa 1993, s. 83-87; M. Florek, O pozostałościach wierzeń i obrzędów pogańskich w okolicach Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 12, 2000, s. 12-13; idem, Zagadki średniowiecznej historii Opatowa, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 25, 2007, s. 20-22.

  REKLAMA

  KOMENTARZE

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka