• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Ius publicum civitatis Gedanensis- przykład prawodawstwa średniowiecznych autonomicznych republik miejskich

  Autor: Wieczorna

  Ius publicum civitatis Gedanensis- Wilkierz Gdański był oficjalnym zbiorem zapisów ustawodawstwa miasta Danzig (Gdańsk). Danziger Willkür oznacza "wybór Gdańska o wolnej woli", a nie narzucony z zewnątrz- wóczas była to jednocześnie część państwa zakonnego Krzyżaków. Obecnie znaczenie Willkür ogranicza się do "samowoli", kiedyś- znaczyło to prawo patrycjatu do decydowania o własnej autonomicznej republice miejskiej. Wilkierz (daw. niem. Willekür -własna wola) to zbiory prawodawstwa republik miejskich ustanowionych na podstawie statutu, wydawanych w dawnej Polsce, w miastach lokowanych na statutach wzorowanych na prawie niemieckim.

  Senatus Gedanensis jako ciało legislacyjne

  Wilkierze, zwane także statutami miejskimi, ciało o nazwie Senatus Gedanensis - senat miejski wydawał samodzielnie lub przy udziale ławy sądowej, albo reprezentacji pospólstwa (złożonej ze starszych cechów). Dokumenty takie władze miejskie sygnowały np. pieczęciami, na których, w przypadku Gdańska, jeden z napisów brzmi: Sigillum burgensium in Dantzike („Pieczęć mieszczan w Gdańsku").

  Treść i wydania

  Przywileje Gdańska potwierdziły prawa Gdańsku w stosunkach zewnętrznych, takich jak handel, emisja własnych monet, a od 1454 r. stosunki wobec Korony Polskiej. Na przykład, ius indigenatus był wymogiem, dającym obywatelom prawo sprawowania urzędów w Prusach Królewskich, a tym samym także we własnym mieście. Ograniczały prawa własności gruntów do grona miejscowych tubylców. Każdy nowy król  musiał potwierdzić przywileje. Kiedy to było w niebezpieczeństwie w latach 1570-tych, doprowadziło to do gdańskiego buntu.

  Różne części Gdańska miały odrębne wilkierze. Najstarszy zachowany wilkierz pochodzi z lat 1435–48 i wystawiono go dla Głównego Miasta. Wzmianka z 1377 r. sugeruje że istniały też wilkierze dla Starego i Młodego Miasta. Osobne części tej średniowiecznej aglomeracji miały osobne własne kodeksy prawne- np. Stare Szkoty. Obszar prawodawstwa obejmował także 33 zamożne wsie wokół miasta.

  Szczególny status

  Gdańsk miał szczególny status, ze względu na dużą liczbę ludności (w 1772 aż 47600 w obrębie murów miejskich, 35000 do 40000 na zewnątrz), jego port morski i bogactwo. Niektórzy z gdańskich polityków utrzymywali, że był wierny tylko wobec króla Polski, twierdząc, że jego stan był podobny do Imperialnego Wolnego Miasta. Pozycja ta nie została przyjęta przez Sejm. Nowoczesny niemiecki autor porównał status Gdańska do statusu prawnego Marsylii w XVI i w XVIII wieku wobec francuskiego króla.

  Było kilka wersji, wcieleń tych przepisów prawnych, które głównie zajmowały się polityką wewnętrzną rządu:

       1435-1448 (projekt)
       1455 Pierwsza znana forma pisemna [4]
       1479-1500
       1574 w sporze sukcesji prowadzącej do oblężenia Gdańska (1577)
       1597 Der See-und Handelstadt Dantzig Rechte oder Willkür ("Prawo albo Własna Wola miasta morskiego i handlowego Gdańska")
       1678 (projekt)
       1732 Re-print z 1597 U. Gdańska, by Seelmann, Danzig
       1761 [5]

  Inne wilkierze

  Wilkierze regulowały sprawy targowe, cechowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także sprawy z zakresu prawa cywilnego i karnego. W miastach królewskich wilkierze zatwierdzał król lub jego urzędnik, zaś w miastach prywatnych właściciel miasta (pan feudalny). W ten sposób prawo w każdym mieście kształtowało się w swoisty sposób. Wzorem dla miast polskich były wilkierze Magdeburga.

  Wilkierze cechowe (statuty cechowe) chroniły interesy mistrzów, pogarszając pozycję czeladników. Od XIV w. stosowano wilkierze przeciwko zbytkowi (leges sumpturiae). Zakazywano w nich noszenia drogich szat, urządzania wystawnych przyjęć. Zabronione były również gry hazardowe. Od XVI w. wilkierzami lub ordynacjami zwano również akty regulujące ustrój wsi, wydawane przez właścicieli. Analogicznie do miast niektóre zgromadzenia wiejskie mogły wydawać wilkierze, zatwierdzane przez szlachcica, uzupełniające przepisy aktu lokacyjnego.
   

  Opr. Adam Fularz na podst. Wikipedii i http://www.encyklopediagdanska.pl oraz:

  wg Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände ..., Tom 3

  • Des Syndicus der Stadt Danzig Gottfried Lengnich ius publicum civitatis Gedanensis oder der Stadt Danzig Verfassung und Rechte, 1769, published by Otto Günther, Danzig 1900 (initially only intended for internal use within city administration)
  • Paul Simson: Geschichte der Danziger Willkür. Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreußens Nr. 3. Danzig 1904 . Reprint: Nicolaus-Copernicus-Verlag, Münster 2006, ISBN 978-3-924238-36-0.
  • Hans-Jürgen Bömelburg, Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischem Obrigkeitsstaat: Vom Königlichen Preußen zu Westpreußen (1756–1806) 1995, Oldenbourg Wissenschaftsverlag Prussia (Germany), ISBN 3-486-56127-8
  • Philine Helas: Festschrift für Horst Bredekamp, Published 2007, Akademie Verlag,ISBN 3-05-004261-3 [1]
  • Tadeusz Maciejewski, Zbiory wilkierzy w miastach Państwa Zakonnego do 1454 i Prus Królewskich lokowanych na prawie chełmińskim (Collections of willkürs for the cities of the Teutonic Order State and Royal Prussia located under Kulm Law), Uniwersytet Gdanski, Gdansk 1989 (German edition, comment in German)
  • Gegenüber der Szlachta und dem Sejm berief sich die Stadt auf den polnischen König als alleinigen Oberherrn: "daß die Stadt dem Könige von Polen, sowohl dem regierenden als dessen erstgekrönten Nachfolgern, und sonst niemanden die Treue gelobet [...]. Wannenhero es ein Fehler ist, wann zuweilen vorgegeben wird, die Republik Polen sei Herr über die Stadt und ihre Rechte [...]. So oft nun die Republik sich einiges Recht über die Stadt anmassen und sie ihren Verordnungen unterwerfen wollen, wozu insonderheit die Zeiten, wenn der königliche Thron erlediget gewesen, Gelegenheit gegeben, hat die Stadt jederzeit behauptet, daß sie unter keines anderen, als des einzigen Königes Herrschaft stehe" (Lengnich, Ius publicum civiatis Gedanensis). Um dieser einseitigen Rechtsposition, die vom Sejm niemals anerkannt wurde, größere Plausibilität zu verleihen, verglich der Rat der Stadt den Status Danzig mit dem deutscher Reichsstädte. Historisch und staatsrechtlich plausibler wäre wohl die Analogie zur Stellung Marseilles gegenüber dem französischen König im 16. und 17. Jahrhundert - p. 115f, Hans-Jürgen Bömelburg, Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preussischem Obrigkeitsstaat: Vom Königlichen Preußen zu Westpreußen (1756-1806) 1995, Oldenbourg Wissenschaftsverlag Prussia (Germany) ISBN 3-486-56127-8
  • n seiner Vorrede rühmt Lengnich die ungedruckt gebliebenen Werke der Danziger Staatsrechtler Elias Constantius von Treuen-Schroeder (1625-1680) und Johann Ernst von der Linde (1651-1721) - Dick van Stekelenburg: Michael Albinus "dantiscanus" (1610-1653): Eine Fallstudie zum Danziger Literaturbarock, 1988, ISBN 90-6203-770-4
  • Karin Friedrich, The Other Prussia: Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772
  1. Kronika Gdańska: 997-1945 - Strona 40

   books.google.com/books?isbn=8390237563
   Mirosław Gliński, ‎Jerzy Kukliński - 1998
    
   Pierwszy zachowany gdański wilkierz pochodzi z lat 1435-1448. Sam termin - wilkierz - oznacza zarówno poszczególne statuty, jak i całe ich zbiory. 1455, 9 lipca • Przywilej dla Gdańska wydany w Piotrkowie przez Kazimierza Jagiellończyka.
  2. Prawo morskie: Wypadki morskie, zderzenie statków, ... - Strona 170

   books.google.com/books?id=HU8SAAAAYAAJ
   Stanisław Matysik - 1975
    
   Wystarczy wskazać na gdański wilkierz z 1761 r., który także w ostatnim rozdziale swego prawa morskiego zajął się ubezpieczeniem1. To zamykające kodyfikacje prawa morskiego miejsce ubezpieczeń nie świadczy ani o podrzędności, ani o ...
  3. Historia Gdańska - Tom 2 - Strona 31

   books.google.com/books?id=dbxBAAAAYAAJ
   Edmund Cieślak - 1982
    
   O sprawach tych, jak wiadomo, myślano w Gdańsku już wcześnie, gdyż w XIII i XIV w. Również gdański wilkierz z około 1460 r. zawierał przepisy porządkowe o zachowaniu czystości w rejonie studni i na ulicach, a także o wywozie śmieci82.
  REKLAMA

  KOMENTARZE

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka