• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  O założeniu Przemyśla

  Autor: Wieczorna

  Założycielem Przemyśla miał być niejaki Przemyśl, późniejszy Lasotka. 

  Plik:Zamek kazimierzowski Przemysl5.jpg


  Fot. Pozostałości preromańskiej rotundy i palatium na Wzgórzu Zamkowym, cc wikimedia

  Kalendarium historii Przemyśla

  VIII wiek – Na terenie osiedlają się Lędzianie a ich książę Przemysł-Lestek I, (oba imiona oznaczają tę samą cechę charakteru: przebiegłość, spryt) zakłada miasto i od swego imienia nazywa Przemyślem.

  IX wiek – Przemyśl zostaje włączony do Państwa wielkomorawskiego. Powołanie łacińskiego biskupa misyjnego.

  899 - Przemyśl opanowują Węgrzy.

  940-te - Początek trybutarnej zależnosć od Rusi Kijowskiej

  981-985 – Włodzimierz Wielki toczy walki o gród i zdobywa go.

  Początki miasta

  U Wincentego Kadłubka

   „ktoś obdarzony sztuką złotniczą zwyciężył fortelem Aleksandra Wielkiego... a wkrótce potem odznaczony został wysoką godnością królewska" i przybrał imię Lasotka"

  U Marcina i Joachima Bielskich

  Zdarzenie miało nastąpić około 700 r.n.e.

  ... „ten to Przemysł (Przemyśl) miasto nad Sanem rzeką pod górą założył, od swego imienia Przemyślem przezwał"

  Pierwsze wzmianki źródłowe dotyczące Przemyśla to przede wszystkim świadectwo tzw. Powieści dorocznej pod rokiem 6489 (981) o odebraniu Lachom Przemyśla, Czerwienia i innych grodów przez Włodzimierza Wielkiego „w sem że letie”[1][2].

  Jeden z poglądów w historiografii kształtuje o doszukiwaniu się w nazwie Przemyśl, tj. Peremyszl, miasta Peremyl leżącego na Wołyniuna drodze do Czerwienia z Rusi. Wykluczałoby to uczestnictwo Przemyśla w walkach 981 roku[3].

  opr. A. Fularz na podst. Wikipedii, ilustr. tytuł.: Ogrod krolewsky w ktorem o poczatku cesarzow rzymskych ... krolow polskich ...  By Bartosz Paprocki z Glogol i z Paprockiej Woli

  1.  wydanie internetowe Połnoje sobranije russkich letopisiej, t. I., Leningrad 1926–1928.
  2. Z treścią jak i wiarygodnością tego źródła nie zgadzał się ukraiński historyk Michajło Hruszewski w swojej pracy Istorija Ukrainy-Rusi, t. I, Lwów 1904.
  3. Taki pogląd wyraził S. M. Kuczyński, Studia z dziejów Europy Wschodniej X–XVII wieku, Warszawa 1965.
  REKLAMA

  KOMENTARZE

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka