• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Pieniądze na sport

  Autor: Wieczorna

  (Źródło: https://www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/pieni%C4%85dze-na-sport)

  25 czerwca podpisano umowę w ramach której Gmina Koluszki otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego w wysokości 85 tys. zł. Pieniądze będą przeznaczone na budowę placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Zagajnikowej 11. Przewidywany całkowity koszt inwestycji to blisko 213 tys. zł. Umowa podpisana została w obecności wicemarszałka województwa łódzkiego Dariusza Klimczaka, członka zarządu WŁ Joanny Skrzydlewskiej oraz burmistrza Koluszek Waldemara Chałata.    

   W 2018 roku po raz pierwszy w budżecie województwa łódzkiego zostały zaplanowane środki w wysokości 4 mln zł na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o środki na inwestycje, które miały na celu poprawę stanu istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a także rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (siłownie plenerowe, ścieżki sprawnościowe, skateparki, place zabaw sprzyjające aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci).
                    W wyniku ogłoszonego naboru do Departamentu Sportu i Turystyki wpłynęło 141 wniosków na kwotę ponad 12 mln zł.  Dofinansowanie przyznano 56 jednostkom samorządu terytorialnego.

  (dk)

  REKLAMA

  KOMENTARZE

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka