• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  „KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

  Autor: Wieczorna

  (Źródło: http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8629:kompleksowe-wsparcie-dla-osob-i-rodzin-w-tym-dotknietych-dysfunkcja-i-kryzysem&catid=193&Itemid=314&lang=pl)

   

  KOMUNIKAT WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
  O OGŁOSZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
  DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
  W OBSZARZE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
  W 2018 ROKU

  „KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB I RODZIN, W TYM DOTKNIĘTYCH DYSFUNKCJĄ I KRYZYSEM"

  Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Środki budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok wynoszą 500.000,00zł. Współfinansowanie działań organizacji pozarządowych obejmować będzie realizację zadań w następującym obszarze pomocy społecznej:

  „Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"

  Podmiot ubiegający się o środki w ramach przedmiotowego konkursu winien złożyć ofertę w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2018 r.
  Szczegóły dotyczące konkursu, wzór oferty, sprawozdania oraz wymaganych załączników znajdują się na stronie głównej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (www.uw.olsztyn.pl – zakładka „POLITYKA SPOŁECZNA" - „WSPÓŁPRACA WOJEWODY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI" – „KONKURSY"), a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.uw.olsztyn.pl – zakładka „OGŁOSZENIA").

  REKLAMA

  KOMENTARZE

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka