• Aktualności
 • Kontakt
 • WYDAJ SWOJĄ TWÓRCZOŚĆ
   

  Etyka w Urzędzie

  Autor: Wieczorna

  (Źródło: http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8311:etyka-w-urzedzie&catid=193&Itemid=314&lang=pl)

  Etyka w urzędzie

   

  W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie funkcjonuje Zespół Doradców Etycznych, powołany zarządzeniem Dyrektora Generalnego nr 47 z 28.12.2017 r. Do zadań zespołu należy m.in.:

  • promowanie kultury uczciwości w tut. urzędzie,
  • doradzanie pracownikom w sprawach dotyczących etyki i postępowania etycznego,
  • udzielanie pomocy i wsparcia pracownikom W-MUW w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych, w sprawach związanych z możliwością wystąpienia zagrożenia korupcyjnego, a także mobbingu i dyskryminacji.

  Członkami zespołu są:

  • Pani Barbara Radzka – przewodnicząca, pok. 115, tel. 89 52 32 769,
  • Pani Agnieszka Wilkowska-Klocek , pok. 8, tel. 89 52 32 437,
  • Pan Michał Cupiał, pok. 39, tel. 89 52 32 791,
  • Pan Mirosław Koczwara, pok. 316, tel. 89 52 32 779.

  Jako członkowie Zespół Doradców Etycznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie chcielibyśmy służyć budowaniu uczciwej i przyjaznej administracji, a także kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy pracownikami tut. Urzędu jak również między pracownikami Urzędu, a jego klientami zewnętrznymi.

  Jeżeli mają Państwo jako pracownicy tut. Urzędu wątpliwości w kwestiach podjęcia dodatkowego zatrudnienia, możliwości zaistnienia zjawiska mobbingu lub korupcji, czy granic zachowania neutralności politycznej zachęcamy do kontaktu i konsultacji.

  Jeżeli Państwo jako klienci podczas wizyty w tut. Urzędzie dostrzegliście, że pracownik podejmował działania o charakterze korupcyjnym lub jego zachowanie było rażąco niezgodne z Zasadami Etyki Służby Cywilnej, możecie zgłosić powyższe zdarzenie Doradcy Etycznemu funkcjonującemu w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

  Każde zgłoszenie zostanie szczegółowo wyjaśnione w celu zapewnienia najwyższych standardów etycznych wśród pracowników tut. Urzędu.

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej:

    1)  zasada godnego zachowania;

    2)  zasada służby publicznej;

    3)  zasada lojalności;

    4)  zasada neutralności politycznej;

    5)  zasada bezstronności;

    6) zasada rzetelności.

   

   

  REKLAMA

  KOMENTARZE

  WYDANIA LOKALNE
  pokaż wszystkie PARTNERZY
  Zamojska Slupska.eu Dziennik WIeczorny.pl ZIelonogorska.pl Thorner.pl Zeitung Jeleniogorska.pl Datbiger Zeitung Kubuska,eu Kolobrzeska.pl Gazeta Łużycka Gazeta Warszawska Gazeta Gnieźnieńska Legnicka.eu Gazeta Grudziądzka Gazeta Tarnowska Lodzka Gazeta Radomska Łomżyńska Echa płockie Gazeta Białostocka Poselka.pl Stargard.eu Markuriusz polski
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka